Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Mapa stránok

ÚVOD

 

REGIÓNY – KRAJE – OKRESY

 

• ČLOVEK

•• HISTORICKÉ STAVBY

••• HRADISKÁ, SÍDLISKÁ

•••• HRADISKÁ

•••• SÍDLISKÁ

••• HRADY, ZÁMKY, ZRÚCANINY

••• ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA

••• PAMIATKOVÉ ÚZEMIA

•• MESTÁ (MESTSKÉ ČASTI)

•• MÚZEÁ

••• GALÉRIE

••• MÚZEÁ

••• SKANZENY

•• OBCE

•• OSTATNÉ STAVBY

••• DOPRAVNÉ A ŠPORTOVÉ STAVBY

••• DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

••• RUINY A ZÁKLADY

••• VOJENSKÉ STAVBY

••• VÝROBNÉ STAVBY

•• PAMÄTNÍKY

••• CINTORÍNY

••• KRÍŽE

••• PAMÄTNÉ TABULE

••• PAMÄTNÍKY

•••• HROBY, NÁHROBNÍKY, POHREBNÉ KAPLNKY

•••• MOHYLY, MOHYLNÍKY

•••• PAMÄTNÍKY, POMNÍKY, PAMÄTNÉ MIESTA

••• SOCHY

•• SAKRÁLNE STAVBY

••• KALVÁRIE

••• KAPLNKY

••• KOSTOLY (evanjelické, grécko-katolícke, reformovanej cirkvi, pravoslávne, rímsko-katolícke)

••• SYNAGÓGY

••• ZVONICE

 

• PRÍRODA

•• PRÍRODNÉ ZAUJÍMAVOSTI

••• JASKYNE

••• PARKY

••• SKALNÉ ÚTVARY

••• STROMY

•••• CHRÁNENÉ STROMY

•••• VÝZNAMNÉ STROMY

••• ZÁHRADY

•• VODA

••• KÚPELE

••• VODNÉ PLOCHY

•••• PRIRODZENÉ VODNÉ PLOCHY

•••• UMELÉ VODNÉ PLOCHY

••• VODNÉ TOKY

••• VODOPÁDY

•• ZEM

••• OCHRANA PRÍRODY

•••• MALOPLOŠNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA

•••• VEĽKOPLOŠNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA

••• POHORIA, DOLINY, VRCHY

 

• SLUŽBY

•• PREDAJNE

•• RELAX

•• ŠPORT

•• STRAVOVANIE

•• UBYTOVANIE

 

• TURISTIKA

•• CYKLOTURISTIKA

•• PEŠIA TURISTIKA

••• MESTSKÉ TURISTICKÉ OKRUHY

••• MIESTNE TURISTICKÉ CHODNÍKY

••• NÁUČNÉ CHODNÍKY

••• ROZHĽADNE

••• TURISTICKÉ CHODNÍKY

•• VODNÁ TURISTIKA

 

POJMY

 

• ČLOVEK

• PRÍRODA

• TURISTIKA

 

SÚŤAŽ

 

SPOLUPRÁCA

 

• SPOLUPRÁCA

• REKLAMA

 

KLUB K-K

 

MAPA STRÁNOK

 

KONTAKT

» Najnovšie

Veľkoplošné chránené územia v okrese Tvrdošín

TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK /TANAP/ TANAP bol vyhlásený 18.12.1948 s účinnosťou od …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Žilina

NP MALÁ FATRA Malá Fatra svojou prírodou, zachovanými spoločenstvami s množst …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Turčianske Teplice

NP VEĽKÁ FATRA Územie Veľkej Fatry bolo vyhlásené za CHKO už v roku 1973. Vzh …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Ružomberok

NAPANT Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený 14.6.1978 a v roku 1997 bola up …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Námestovo

CHKO HORNÁ ORAVA Nachádza sa v najsevernejšej časti Slovenska. Vyhlásená bola …

TOPlist