Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Bratislavský kraj

Bratislava – Hlavné mesto Slovenska

Poloha:  Leží v južnej časti západného Slovenska. Rozlohou je najmenším krajom na Slovensku. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska pri obci Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  2 052,7 km2

Počet obyvateľov:  659 598  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  319,21 ob./km2

Krajské mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Kraj na severe a východe hraničí s Trnavským krajom. Jeho juhozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a Rakúskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Viedenská kotlina a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celok Malé Karpaty). Z Viedenskej kotliny sem zasahuje oblasť Záhorská nížina (celok Borská nížina). Z Malej dunajskej panvy sem zasahuje Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Vysoká (754,3 m), celok Malé Karpaty, podcelok Pezinské Karpaty, časť Biele hory, okres Malacky.

Najnižší bod:  Kráľová pri Senci (119,0 m), celok Podunajská rovina, okres Senec.

Bratislavský kraj sa delí na 8 okresov. Nachádza sa v nich 6 miest, 65 obcí, 1 vojenský obvod (Záhorie, okres Malacky) a 17 mestských častí, ktoré tvoria mesto Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky.

» Zaujímavosti

Báhoň

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Vištuckého potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244. Patrila Bratislavskému hradu, neskôr mala viacerých majiteľov. V 1.polovici 16.storočia bola kolonizovaná Chorvátmi.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v neolite a v dobe rímskej, sídlisko a pohrebisko z doby veľkomoravske …

Bernolákovo

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Čiernej vidy západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209. V 13.storočí patrila panstvu svätojurských a pezinských grófov, od 16.storočia panstvu Šintava. V 17.storočí sa z obce stalo poddanské mestečko a ako mestečko sa vyvíjalo až do 18.storočia. V 17.stotročí sa zakladali cechy a mestečko získalo trho …

Blatné

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Stoličného potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1245 a 1254. Menila majiteľov. Od 16.-storočia patrila panstvu Svätý Jur. V rokoch 1556-1580 tu palatín Ilešházi usadil chorvátskych kolonistov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Územie ob …

Boldog

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku1245. Patrila kláštoru klarisiek v Bratislave v panstve Veľký Máger. Začiatkom 19.storočia obec kúpili Esterháziovci. Obec bola v rokoch 1938-1945 pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález rímskej kamennej platne s nápisom, sekundárne zabudovanej do muriv …

Borinka

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Malých Karpatoch. Leží na brehoch Stupavského potoka južne od okresného mesta. K obci patrí i osada Medené hámre.   HISTÓRIA. Obec sa pôvodne volala Pajštún ako hrad, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1273. V roku 1314 sa prvýkrát spomína samotná obec. Osada je písomne doložená z roku 1273 a patrila hradu Pajštún. Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zaoberali pálením dreveného uhlia …

Budmerice

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na sútoku Gidry a Štefanovského potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec so starým osídlením sa spomína koncom 13.storočia. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1291 a 1296. V 16.storočí bola poddanskou obcou panstva hradu Červený Kameň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v neolite, opevnená osada zo staršej doby bronzo …

Budovy v okrese Bratislava I

Administratívna budova. Dostojevského rad 1. Coburgov palác. Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Administratívna budova. Funkcionalistická budova, Coburgov palác, bola postavená v roku 1938. Má pôdorys v tvare L, trojtraktovú dispozíciu, je osempodlažná s pivnicou. Budova je pamätná v súvislosti s politikom Karolom Šmidkem /1897-1952/. Aut …

Budovy v okrese Pezinok

DOĽANY. Mestská veža. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Renesančná veža postavená z kameňa a tehly na prelome 16. a 17.storočia. Upravovaná bola v polovici 17.storočia, v 18. a 19.storočí a v 2.polovici 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je päťpodlažná. Stojí na tzv. Hornom konci obce.   DOĽANY. Pamätný dom. J. Fándly. Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená …

Bytové domy v okrese Bratislava I

Americké námestie 1. Avion. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Funkcionalistický bytový dom bol postavený v roku 1932. Upravovaný bol v roku 1937, v 80.rokoch 20.storočia a v rokoch 1999-2001 a 2003. Má päťkrídlový uzatvorený pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je sedempodlažný s dvoma pivničnými podlažiami. Autorom stavby je Josef Marek. Schodiskový solitér, tzv. Avion stojí na Americkom námestí 1 na nároží ulíc Májkova, F …

Bytové domy v okrese Pezinok

SVÄTÝ JUR. Prostredná 47. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Radový bytový dom, Horné kasárne, z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol na prelome 18. a 19.storočia, v roku 1865 a v 20.storočí. Má pôdorys v tvare U, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou.  Stojí na ulici Prostredná 47 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. …

TOPlist