Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Historické budovy v okrese Myjava

BREZOVÁ POD BRADLOM. Meštiansky dom.

Národná kultúrna pamiatka Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätný meštiansky dom. Pamätný dom hurbanovcov. Je to klasicistická stavba z 19.storočia s pôdorysom v tvare L, dvojpodlažná s pivnicou. Opravená bola koncom 20.storočia. Prejazdový, radový meštiansky dom stojí na Štefánikovom námestí 6.
  • Pamätná tabuľa hurbanovcov. (Pozri Pamätné tabule v okrese Myjava).

BREZOVÁ POD BRADLOM. Pamätná fara.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1992. Evanjelická fara z roku 1798, prestavaná v roku 1911. Autorom je staviteľ Závodný. Pamätný dom, na ktorom je osadená pamätná tabuľa náboženskému spisovateľovi J. P. Leškovi /1831-1909/. Je to jednopodlažná stavba s pivnicou, obdĺžnikovým pôdorysom a dvojtraktovou dispozíciou. Opravovaná bola v rokoch 1988 a 2006. Stojí na Piešťanskej ulici 16 západne od evanjelického kostola.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Spolkový dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Nárožný, Národný Štefánikov dom, kino, bol postavený v modernistickom štýle v roku 1925. Upravovaný bol v roku 1966. Má pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autorom stavby je Ing. arch. Juraj Chorvát. Dom stojí na Štefánikovom námestí 10 na rohu s Piešťanskou ulicou.

KOSTOLNÉ. Fara.

Budova novej fary postavená v roku 1846.

KOŠARISKÁ. Fara.

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1969. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätná fara. Rodný dom politika, vedca a vojaka M. R. Štefánika /1880-1919/. Pôvodne slúžil ako fara. Postavený bol v eklekticistickom slohu v roku 1878. Má pôdorys v tvare L, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Opravovaný bol v 30.rokoch 20.storočia a v roku 1968. Dnes je v dome Múzeum M. R. Štefánika. Dom stojí na dolnom konci obce Košariská 92.
  • Pamätná tabuľa M. R. Štefánika. (Pozri Pamätné tabule v okrese Myjava).

KOŠARISKÁ. Národný dom.

Národný dom, tzv. Štefánikov, bol postavený v roku 1935. Po 2.svetovej vojne začal chátrať. Opravený bol v roku 1992 a znovu otvorený bol v roku 1994. Je na ňom osadená pamätná tabuľa oslobodenia obce.

KOŠARISKÁ. Škola.

Budova jubilejnej školy z roku 1928. V roku 1985 bola škola zrušená. Otvorená bola opäť v roku 1990. Od roku 1998 sa pri príležitosti 70.výročia premenovala na Základnú školu M. R. Štefánika.

MYJAVA. Dom M. Šimonoviča.

Dom, v ktorom žil a umrel národný buditeľ, učiteľ Michal Šimonovič, otec Zuzky Zgurišky.

MYJAVA. Pamätný ľudový dom. Dom pani Anny Koléniovej.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný ľudový dom s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätný ľudový dom. Pamätný dom pani Koléniovej, vdovy po evanjelickom farárovi D. Kolénim /1779-1837/, ktorý patril medzi prvých národných buditeľov 19.storočia. Postavený bol v 1.tretine 19.storočia. Opravovaný bol v rokoch 1966-1968, 1998 a 2001. Je to stavba s prejazdom a päťpriestorovou dispozíciou, jednopodlažná s pivnicou a pôdorysom v tvare L. Schádzali sa v ňom v roku 1848 hurbanovci Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. Hodža a v septembri 1848 tu na 1.národnom zhromaždení vyhlásili Slovenskú národnú radu. Ich prvé revolučné činy sú spojené s rokmi 1843 (kodifikácia spisovnej slovenčiny), 1844 (založenie Tatrína), 1845 (prvé politické noviny – Slovenskie národné noviny). Cieľom bolo zjednotenie Slovákov. Vyvrcholením bolo napokon revolučné vystúpenie v roku 1848 po zostavení Žiadostí slovenského národa.  Slovenská národná rada oficiálne vznikla vo Viedni 16.9.1848. Dva dni nato dobrovoľnícky zbor prekročil moravsko-slovenské hranice a vydal sa smerom k Myjave. Stan SNR sa zložil v tomto dome. Tu sa prvý raz na území Slovenska stretla a zasadla I.SNR. Pred zasadnutím bolo pri rieke Myjave 19.9. ústami Ľ. Štúra vyhlásené 1.slovenské povstanie, neposlušnosť maďarskej vláde a nezávislosť národa slovenského. Dom stojí na Štúrovej ulici 2 v juhozápadnej časti areálu.
  • Ľudový dom, Bradáčov dom. Stavba z kameňa  a nepálenej tehly bola postavená v rokoch 1927-1928. Dom bol opravovaný v roku 1988. Je to stavba s trojpriestorovou dispozíciou, je jednopodlažná s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí na Štúrovej ulici 4 v strede areálu. Dnes je v dome Múzeum s expozíciou Slovenských národných rád. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1984.
  • Ľudový dom, Kubovčiakov dom. Stavba z pálenej tehly postavená v rokoch 1941-1942. Dom bol opravený v roku 1988. Je to jednopodlažná stavba s podkrovím a pivnicou, obdĺžnikovým pôdorysom a dvojtraktovou dispozíciou.  Dom stojí na Štúrovej ulici 6 v západnej časti areálu. Dnes sa tu nachádza Múzeum s expozíciou Slovenských národných rád. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1984.
  • Prístavba. Prístavba Ing. architekta Martina Kusého. Prístavba s ohradným múrom a plastikami postavená v rokoch 1967-1968. Opravovaná bola v rokoch 1988 a 1998. Modernistická dvojpodlažná stavba s pivnicou a s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v severnej časti areálu pri Kubovčiakovom dome. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1984.
  • Záhrada. Areál sa nachádza v záhrade s nepravidelným pôdorysom z 1.tretiny 19.storočia, ktorá je od roku 1984 pamiatkovým objektom. Záhrada s historickou zeleňou bola upravovaná v rokoch 1968 a 1970-1975. (Pozri Záhrady v okrese Myjava).
  • Pamätná tabuľa hurbanovcom. (Pozri Pamätné tabule v okrese Myjava).

MYJAVA. Pamätný dom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Rodný dom architekta Dušana Jurkoviča /1868-1947/. Postavený bol v 17.storočí. Opravovaný bol v 19. a 20.storočí a v rokoch 2000 a 2005. Jednopodlažná stavba s pivnicou s pôdorysom v tvare L. Dom stojí v strede mestskej časti Turá Lúka 84.

PRIEPASNÉ. Škola na Dolnom Vŕšku.

 

PRIEPASNÉ. Škola pod Vŕškom.

 

PRIEPASNÉ. Škola v Jankech Doline.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist