Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Kaštiele v okrese Levice

BAJKA

Neskorobaroková kúria z 18.storočia.

 

BÁTOVCE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický kaštieľ (kúria) postavený v 1.tretine 15.storočia. Upravovaný bol koncom 15.storočia a v 1.tretine 16.storočia. Na prelome 18. a 19.storočia bol neskorobarokovo upravený. Ďalšie úpravy v rokoch 1976-1980. Má štvortraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na Námestí M. R. Štefánika 17 v strede obce v Pamiatkovej zóne.

 

BOHUNICE 1

Kaštieľ s areálom.

Rybník.

Kaplnka svätého Cyrila a Metoda.

Park.

Kaštieľ (kúria) v obci Bohunice 199.

 

BOHUNICE 2

Klasicistický kaštieľ postavený v roku 1816. Obnovený bol v roku 1954.

 

BOHUNICE 3

Kaštieľ z konca 19.storočia.

 

BORY

Klasicistický kaštieľ z 1.polovice 19.storočia.

 

BRHLOVCE. Kaštieľ Bakonyiovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Neskorobarokový kaštieľ postavený v roku 1756. Upravovaný bol na prelome 19. a 20.storočia, v rokoch 1924 a 1978 a začiatkom 21.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s dvoma podzemnými podlažiami. Čiastočne barokový interiér. Solitér sa nachádza v strede časti Horné Brhlovce 24, 25 na pahorku.

 

DEMANDICE. Kaštieľ.

Ranobarokový kaštieľ postavený okolo roku 1700.

 

DEMANDICE. Kúria.

Neskorobaroková kúria z 18.storočia.

 

DEVIČANY

Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.

 

DOLNÉ SEMEROVCE

Baroková kúria z 1.polovice 18.storočia.

 

DOLNÝ PIAL. Kaštieľ Huňadyovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný kaštieľ bol postavený koncom 17.storočia. Barokovo upravený bol v roku 1805. Ďalšie klasicistické úpravy koncom 19.storočia, po roku 1945 a v 70.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na Námestí SNP 1 v strede obce. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.

 

HOKOVCE

Kaštieľ z roku 1763. Prestavaný a klasicisticky upravený bol v roku 1830. Nachádza sa v časti Kráľovičová.

 

HORNÉ SEMEROVCE. Wilczekovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaštieľ. Neskorobarokový kaštieľ postavený v roku 1763. Upravovaný bol v 1.tretine 19.storočia a v rokoch 1952-1954 a 1992. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na severnom okraji obce Horné Semerovce 40.
  • Park. Prírodno-krajinársky anglický park s historickou zeleňou z 18.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 20.storočí. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Levice).

 

HORNÉ TUROVCE. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria z polovice 18.storočia.

 

HORNÉ  TUROVCE. Renesančná kúria.

Renesančná kúria z polovice 18.storočia.

 

IPEĽSKÝ SOKOLEC

Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19.storočia.

 

JABLOŇOVCE

Kaštieľ z 1.polovice 19.storočia.

 

KALNÁ NAD HRONOM

Barokový kaštieľ z 18.storočia. Nachádza sa v časti Kalnica.

 

KRŠKANY. Klasicistický kaštieľ.

Klasicistický kaštieľ z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa v časti Malé Krškany.

 

KRŠKANY. Kúria Simoniovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Pôvodne baroková kúria Simoniovcov bola postavená v 16.-17.storočí. Prestavaná bola v 18.storočí. Klasicisticky prestavaná bola v 19.storočí. Ďalšie úpravy v roku 1912 a v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza v časti Veľké Krškany vo východnej časti, západne od cintorína.

 

KUKUČÍNOV

Klasicistická kúria z konca 18.storočia.

 

LEVICE. Dobóovský kaštieľ (Levický kaštieľ).

Pamiatkový objekt NKP Levický hrad vyhlásený v roku 1963. Renesančný kaštieľ pri zrúcaninách gotického hradu postaveného na prelome 13. a 14.storočia. Dal ho postaviť v renesancii v roku 1571 na dolnom nádvorí hradu hradný kapitán z roku 1560 Štefan Dobó, župan Tekovskej stolice, kapitán Levického hradu v roku 1560 a majiteľ tunajšieho panstva. Pod hradnou pevnosťou na dolnom nádvorí bol postavený honosný opevnený renesančný kaštieľ so schodiskovým rizalitom, po stranách chránený delovými baštami. Jeho súčasťou bol padací most nad vodnou priekopou, ktorý uzatváral hlavnú bránu hradu. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Upravovaný bol v 17.storočí, v roku 1710 a v 20.storočí. Jadro súčasnej stavby tvorí renesančný kaštieľ, datovaný nápisovou tabuľou z roku 1571. Je to renesančná pevnostná budova hradu so vstupnou bránou, delovou baštou a bastiónom. Koncom februára 1709 Ján Boťán dal hrad zbúrať a tým hrad stratil význam vojenskej pevnosti. Hrad už v plnom rozsahu neobnovili. Zachovaná časť hradu, Dobóovský kaštieľ a kapitánska budova slúžili naďalej neskorším majiteľom hradu a panstva. Esterháziovci, ktorí boli poslednými majiteľmi hradu v rokoch 1688-1867, využívali časti budov ako sklady. Od nich tento majetok získali viedenskí bankári bratia Schoellerovci. Ich rodine patril až do konca 2.svetovej vojny. (Pozri Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Levice).

 

LEVICE. Dolný kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický kaštieľ postavený koncom 17.storočia. Upravovaný bol v 18.storočí, začiatkom 19.storočia (1820) a v 60.-70.rokoch 20.storočia. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, symetrický pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v mestskej časti Kalinčiakovo 101 pri hlavnej ceste.

 

LEVICE. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria z 19.storočia. Nachádza sa v časti Malý Kiar.

 

LONTOV. Klasicistický kaštieľ.

Klasicistický kaštieľ z roku 1786.

 

LONTOV. Neskorobarokový kaštieľ.

Neskorobarokový kaštieľ z polovice 19.storočia.

 

LULA. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.

 

LULA. Kúria.

Kúria z konca 19.storočia.

 

MÁLAŠ. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.

 

MÁLAŠ. Neskoroklasicistická kúria.

Neskoroklasicistická kúria z polovice 19.storočia.

 

MALÉ KOZMÁLOVCE

Klasicistický kaštieľ zo začiatku 18.storočia. Neskôr bol upravovaný. Poškodený bol počas 2.svetovej vojny.

 

NOVÁ DEDINA. Baroková kúria.

Baroková kúria z polovice 18.storočia. Nachádza sa v časti Tekovská Nová Ves.

 

NOVÁ DEDINA. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria z polovice 19.storočia.

 

NOVÁ DEDINA. Neskorobaroková kúria.

Neskorobaroková kúria z konca 18.storočia. Nachádza sa v časti Tekovská Nová Ves.

 

NÝROVCE

Klasicistický kaštieľ z polovice 19.storočia.

 

ONDREJOVCE 1

Klasicistický kaštieľ z 1.tretiny 19.storočia.

 

ONDREJOVCE 2

Klasicistický kaštieľ z 1.tretiny 19.storočia.

 

ONDREJOVCE

V obci sa nachádza 5 klasicistických kúrií.

 

PEČENICE

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný kaštieľ postavený v 16.storočí. Upravovaný bol v roku 1693, v 3.tretine 18.storočia a v období 60.roky 20.storočia až rok 1987. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Pečenice 55 na návrší.

 

PLÁŠŤOVCE. Kaštieľ.

Kaštieľ z konca 17.storočia. V roku 1730 bol barokovo a v 1.polovici 19.storočia klasicisticky upravený.

 

PLÁŠŤOVCE

V obci sa nachádzajú 3 kúrie z konca 19.storočia.

 

SANTOVKA 1

Barokovo-klasicistická kúria z 1.polovice 18.storočia.

 

SANTOVKA 2

Neskorobaroková kúria z 2.polovice 18.storočia.

 

ŠAROVCE 1

Renesančno-barokový kaštieľ zo 17.storočia.

 

ŠAROVCE 2

Barokový kaštieľ z roku 1757.

 

TEKOVSKÉ LUŽANY

Renesančný kaštieľ zo 17.storočia. V roku 1927 bol novoklasicisticky prestavaný. Nachádza sa v časti Tekovské Lužianky.

 

VEĽKÉ TUROVCE. Neskorobaroková kúria.

Neskorobaroková kúria z 2.polovice 18.storočia.

 

VEĽKÉ TUROVCE. Secesná kúria.

Secesná kúria z konca 19.storočia.

 

VEĽKÝ ĎUR. Poľovnícky kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2014. Secesný poľovnícky kaštieľ postavený začiatkom 20.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je jednopodlažný s s podkrovím. Solitér sa nachádza v časti Dolný Ďur v lokalite Patianska cesta 543.

 

VYŠKOVCE NAD IPĽOM

Neskorobarokový kaštieľ z konca 17.storočia. Klasicisticky bol upravený v 19.storočí.

 

ŽELIEZOVCE. Esterháziovský kaštieľ.

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kaštieľ. Pôvodne neskorobarokový kaštieľ postavený Esterháziovcami v roku 1720. V 80.rokoch 18.storočia bol klasicisticky upravený. Empírovo bol upravený v 1.tretine 19.storočia. Ďalšie úpravy v rokoch 1960, 1990-1993 a po roku 2000. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys s ústredným nádvorím, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Hlavné priečelie je deväťosové so stredným trojosovým rizalitom, v ktorom je kamenný portál v nadpraží zdobený klasicistickými festónmi. Pred stĺpovým portálom sa nachádza portikus s tympanónom. Fasády sú členené rizalitmi a lizénovými rámami. Okná majú zachované kované mreže s esovitými prútmi. V miestnostiach sú rovné stropy a pôvodné fajansové kachle. V hlavnom portáli sú luisézne dvere z konca 18.storočia. Solitér sa nachádza na ulici F. Schuberta 27 na južnom okraji mesta v anglickom parku.
  • Park. Prírodno-krajinársky anglický park F. Schuberta s historickou zeleňou z 1.polovice 18.storočia pri kaštieli. Upravovaný bol v 19.storoší a v období 80.roky 20.storočia až rok 1990. Má nepravidelný pôdorys. (Pozri Parky v okrese Levice).
  • Schubertov pavilón. (Pozri Historické budovy v okrese Levice).

 

ŽELIEZOVCE

Neskorobarokový kaštieľ z roku 1860. Nachádza sa v časti Svodov.

 

ŽEMBEROVCE. Kaštieľ Zsemberiovcov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Kaštieľ postavený v historizujúcom slohu začiatkom 19.storočia. Upravovaný bol okolo roku 1812, koncom 19.storočia, v 80.rokoch 20.storočia a okolo roku 2000. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza v strede miestnej časti Dolné Žemberovce 2.

 

ŽEMBEROVCE. Klasicistická kúria.

Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.

 

ŽEMBEROVCE. Klasicistický kaštieľ.

Klasicistický kaštieľ z 1.polovice 19.storočia.

 

ŽEMBEROVCE. Neskorobarokový kaštieľ.

Neskorobarokový kaštieľ z 1.polovice 19.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist