Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Košický kraj

 

Poloha:  Leží v južnej časti východného Slovenska. Má druhý najväčší počet obyvateľov na Slovensku.

 

Rozloha:  6 754,3 km2

Počet obyvateľov:  798 103  (k 31.12.2016)

Hustota obyvateľstva:  118,16 ob./km2

 

Krajské mesto:  Košice

 

Hranice územia:  Kraj na severe hraničí s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom a východnú hranicu tvorí štátna hranica s Ukrajinou.

 

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vonkajšie Západné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty, Vnútorné Západné Karpaty, Vnútorné Východné Karpaty a Veľká dunajská kotlina. Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahuje Podhôľno-magurská oblasť (celok Šarišská vrchovina). Z Vonkajších Východných Karpát sem zasahuje oblasť Nízke Beskydy (podcelok Beskydské predhorie). Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovenské rudohorie (celky Čierna hora, Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Volovské vrchy), Fatransko-tatranská oblasť (celky Branisko a Hornádska kotlina), Lučensko-košická zníženina (Bodvianska pahorkatina a Košická kotlina) a Matransko-slanská oblasť (Slanské vrchy a Zemplínske vrchy). Z Vnútorných Východných Karpát sem zasahuje Vihorlatsko-gutínska oblasť (celok Vihorlatské vrchy). Z Veľkej dunajskej kotliny územie kraja zasahuje oblasť Východoslovenská nížina (celky Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina).

 

Najvyšší bod:  Stolica (1.476,4 m), Stolické vrchy, okres Rožňava

Najnižší bod:  hladina rieky Bodrog pri obci Klin nad Bodrogom (94,3 m), Východoslovenská rovina, okres Trebišov, najnižší bod Slovenska

 

Košický kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 17 miest, 423 obcí a 22 mestských častí, ktoré tvoria mesto Košice.

» Zaujímavosti

Zvonice v okrese Košice I

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

Zvonice v okrese Košice II

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

Zvonice v okrese Košice III

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

Zvonice v okrese Košice IV

Nemáme žiadne informácie o zvoniciach v okrese. …

Zvonice v okrese Košice-okolie

BOLIAROV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Secesná drevená zvonica. Má centrálnu dispozíciu a nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v strede obce.   BUKOVEC Zvonica z konca 19.storočia.   KOŠICKÝ KLEČENOV Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1988. Drevená grécko-katolícka zvonica zo začiatku 20.storočia stojí pri grécko-katolíckom Chráme narodenia Presvätej Bohorodičky.   MILHO …

Zvonice v okrese Michalovce

BÁNOVCE NAD ONDAVOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Drevená zvonica postavená v štýle ľudového staviteľstva v 20.rokoch 20.storočia. Má štvorcový pôdorys. Stojí v areáli rímsko-katolíckeho Kostola Ružencovej Panny Márie.   VEĽKÉ RAŠKOVCE Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená v 1.polovici 20.storočia. …

Zvonice v okrese Rožňava

ČUČMA Barokovo-klasicistická zvonica z konca 18.storočia.   GEMERSKÁ POLOMA 1 Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Baroková murovaná zvonica z 18.storočia. Upravovaná bola začiatkom 19.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Partizánska v strede obce.   GEMERSKÁ POLOMA 2 Gotická zvonica z 15.storočia.   JOVICE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Murovaná zvo …

Zvonice v okrese Sobrance

INOVCE Drevená zvonica stojí pri grécko-katolíckom Chráme svätého Michala, archanjela v strede obce.   LEKÁROVCE Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 1.polovice 19.storočia. …

Zvonice v okrese Spišská Nová Ves

PORÁČ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Novogotická drevená zvonica z 2.polovice 19.storočia. Stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa za obcou v Poráčskej doline.   RUDŇANY Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Drevená hrazdená zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Má štvorcový pôdorys. Stojí pri rím …

Zvonice v okrese Trebišov

BAČKOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 3.tretiny 18.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa na severozápadnom okraji obce.   MALÉ OZOROVCE Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Drevená zrubová neskororenesančná zvonica z roku 1619 stojí pri rímsko-katolíckom Kostole svätej Márie Magdalény. Má štvorcový pôdorys.   VEĽKÁ TŔŇA …

TOPlist