Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Púchov

BELUŠA. Kostol Božského Srdca Ježišovho.

Rímsko-katolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho sa nachádza v lokalite Belušské Slatiny.

BELUŠA. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Kostol Sedembolestnej Panny Márie. Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. v roku 1990. Je to moderný kostol škandinávskeho typu postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Hloža.

BELUŠA. Kostol svätej Alžbety Uhorskej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kostol svätej Alžbety Uhorskej z roku 1560. Prestavaný v neskorej renesancii v 1.polovici 17.storočia. Vybudovaný bol z pieskovca. Je to jednoloďová stavba. Pod vrstvami niekoľkých malieb boli v roku 2012 objavené renesančné fresky z roku 1631. Prestavaný bol barokovo v 2.polovici 18.storočia a v 19.storočí. Vnútorné zariadenie pochádza väčšinou z 18.storočia. Oltárny obraz od J. B. Klemensa je z roku 1879. Farebné okná z roku 1970 sú dielom V. Hložníkovej. Stojí v strede obce na ulici Farská.

DOHŇANY. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda. Postavený bol v novorománskom slohu v rokoch 1862-1865. Je to jednoloďová jednovežová jednokaplnková stavba. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Autorom je M. Urbánek. Sú na ňom prvky románskeho i gotického staviteľstva. Oltárny obraz s napodobeninou Cyrila a Metoda namaľoval Jozef Božetech Klemens v roku 1863. V 20.storočí bol upravený. Stojí v strede obce nad cestou.

DOLNÁ BREZNICA. Kostol svätého Pavla, pustovníka.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Pavla, pustovníka dokončili v modernom štýle v roku 2004.

DOLNÉ KOČKOVCE. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov postavený v rokoch 1998-2001. Zabudovaný oltár zo slovenského polodrahokamu. Zvonica kostola má tri zvony Peter a Pavol, Jozef a tretí Martin.

HORNÁ BREZNICA. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda bol postavený v roku 1990.

HOROVCE. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rok postavenia pôvodného kostola nie je známy. Rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice. V roku 1672 ho nechal zreštaurovať vysoký kráľovský úradný Gašpar Trsťanský z kameňa, len veža bola drevená a boli v nej dva zvony. Kostol je pôvodne renesančný, v 18.storočí bol rozšírený o presbytérium a prestavaný v barokovom slohu. Je to jednoloďová stavba. Obnovený bol v 19.storočí. V roku 1969 bola dobudovaná prístavba. Ďalšie úpravy prebehli v rokoch 1973, 1982, 1986 a 1999. V kostole sa nachádza rokokový závesný obraz Najsvätejšej Trojice z 2.polovice 18.storočia. Je to olejomaľba na plátne. Ďalej sú tu polychrómovaná drevorezba – rokoková plastika svätice z 2.tretiny 18.storočia a ľudová plastika Ukrižovaného zo začiatku 19.storočia.

LAZY POD MAKYTOU. Kostol narodenia Panny Márie.

Farský rímsko-katolícky kostol je zasvätený narodeniu Panny Márie, klasicistický, bol postavený v roku 1801. Stojí na mieste staršieho dreveného kostola. Opravený bol v 19.storočí a začiatkom 20.storočia. Po roku 1945 ho vymaľoval kostolný maliar R. O. Dollinger. Zvony sú z roku 1721 a sú z predošlého kostola.

LEDNICA. Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Terajší farský kostol je už tretím kostolom v obci. Prvý kostol bol postavený asi v 13.storočí v románsko-gotickom slohu v západnej časti farskej záhrady. V roku 1623 bol zbúraný cisárskym vojskom pri dobíjaní Lednického hradu, na ktorom sa skrýval Juraj Rákoci. V roku 1625 bol postavený nový drevený kostol na mieste, kde sa teraz nachádza materská škola. Tento obyvatelia zbúrali po postavení a posvätení súčasného kostola v roku 1735. Kostol svätého Jána Nepomuckého bol postavený v rokoch 1732-1735 v barokovom slohu. Autorom stavby je Š. Jankovič. Je to jednoloďová jednovežová stavba. Má obdĺžnikový pôdorys so segmentovým záverom. Opravovaný bol v rokoch 1789, 1801, v 19. a 20.storočí. Umelecké sochy (socha J. Nepomuckého a Floriána z 18.storočia) do chrámu zhotovil Jozef Maťašovský, brat niekdajšieho majiteľa hradu Ladislava Maťašovského, ktorý sa najviac zaslúžil o výstavbu kostola. Vnútorná maľba kostola bola obnovená v roku 1987. Kostol stojí v strede obce.

LEDNICKÉ ROVNE. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v rokoch 1926-1927 v neskoroklasicistickom slohu. Je to jednoloďová stavba s krátkou priečnou loďou a vežou s ihlanovým tupým zastrešením. Bočné oltáre prenesené zo starého kostola boli doplnené novými sochami. Upravovaný bol v roku 1952, kedy výmaľbu interiéru relizoval J. Bárta. Ďalšie úpravy prebehli v rokoch 1990-1991.

LÚKY. Kostol svätého Bartolomeja, apoštola.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Bartolomeja, apoštola bol postavený začiatkom 15.storočia v gotickom slohu. Postavený bol na mieste pôvodného kostola s prvkami starorománskeho slohu a gotiky. Pôvodný kostol bol románsky a spomína sa k roku 1228. Staršia stavba bola čiastočne pojatá do pôdorysu. Terajší kostol je jednoloďová baroková stavba. Opravovaný a prestavovaný bol v rokoch 1612, 1792 (prestavba do barokového slohu s maľbami na strope) a 1942 (starý oltár z 18.storočia bol vymenený za nový). Stojí na dolnom konci obce.

LYSÁ POD MAKYTOU. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa. Novoklasicistická stavba na mieste staršieho kostola postavená v rokoch 1800-1824. Kostol bol vysvätený v roku 1824. Dĺžka kostola je 34m a šírka 15m. Z pôvodného interiéru sa zachovali iba kazateľnica a organ. Po pravej strane obetného oltára stojí aj krásna kamenná krstiteľnica. Vzadu po ľavej strane nad stavaným betlehemom je nádherná socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorú zhotovili bratia Kafkovci z Moravy. Nachádza sa v ňom zvon z roku 1770, ktorý sem bol prevezený z kláštora v Zborove v roku 1776. Odliaty bol v Kremnici a je zdobený kolopisom. Kostol je jednoloďová stavba. Hlavný oltár pochádza z roku 1824. V roku 1959 bol opravovaný.

MOJTÍN. Kostol svätého Cyrila a Metoda.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Cyrila a Metoda. Neskoroklasicistická jednoloďová a jednovežová stavba bola postavená v rokoch 1868-1874. Má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom. V roku 1864 Štefan Závodník dáva postaviť kríž, kde bude neskôr stáť nový kostol. Projektantom kostola bol M. Urbánek zo Vsetína. Ďalšími autormi a staviteľmi boli Viktor Drevenák, Edmund Massányi, Papa F. a E. Petrovič. Projektant kostol naprojektoval tak, že mal mať dve veže, ktoré mali symbolizovať slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. To sa však nepozdávalo maďarónskym úradom, a tak povolili stavbu iba jednej veže. V interiéri sa nachádzajú dva veľké obrazy: na hlavnom oltári obraz Svätého Cyrila a Metoda a na bočnom oltári obraz Immaculaty (nepoškvrnené počatie Panny Márie) z rokov 1858 a 1875. Na ďalšom bočnom oltári je obraz svätého Štefana, prvého uhorského kráľa. Všetky obrazy sú od významného slovenského maliara 19.storočia Jozefa Božetecha Klemensa /1817-1883/. Kostol bol upravovaný v rokoch 1931, 1970-1971, 2013 a 2017-2018. Kostol stojí v strede obce. Na miestnej fare je historický obraz cisárskeho večného vojaka, rodáka z obce Ladislava Škultétyho-Gábriša z roku 1857 od Jozefa Božetecha Klemensa. Maliar ho zobrazil na koni s banderiálnou zástavou na veľkom plátne.

NIMNICA. Kostol Panny Márie Fatimskej.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Panny Márie Fatimskej bol postavený v 20.storočí na mieste staršej kaplnky.

PÚCHOV. Kostol všetkých svätých.

Pôvodne renesančný farský rímsko-katolícky kostol zo 17.storočia. Bol postavený na základoch staršieho kostola z 13.storočia. Dnes z pôvodného kostola stojí jeho stará renesančná loď. V 1.tretine 18.storočia bola zbarokizovaná  a spojená s novou loďou (moderným bazilikálnym kostolom), postavenou v rokoch 1939-1940. Autorom prestavby bol M. M. Harminc. Renesančná loď mala dve polia hrebienkovej krížovej klenby. V kostole je oltár svätého Kríža s plastikami od sochára J. Bártfaya. Najstaršou pamiatkou v kostole je malá plastika Piety z 2.polovice 17.storočia. Kostol stojí na Námestí slobody. Pred kostolom stojí socha svätého Jána Nepomuckého z roku 1773 v obklopení štvorice líp.

PÚCHOV. Kostol všetkých svätých v Horných Kočkovciach.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Farský rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých bol postavený v roku 1771 v barokovom slohu na mieste pôvodného kostola. Je to jednoloďová stavba. Vnútri sa nachádzajú tri oltáre. Na hlavnom je cenné drevené tabernákulum. Klasicistická kazateľnica a krstiteľnica. Obrazy na bočných oltároch sú z 2.polovice 19.storočia. Kostol niekoľkokrát vyhorel. Nachádza sa v časti Horné Kočkovce.

STREŽENICE. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v rokoch 2005-2007.

 

VISOLAJE. Kostol svätého Gála, opáta.

Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Gála, opáta sa spomína už v roku 1332. V roku 1786 bol zbarokizovaný.

ZUBÁK. Kostol svätého Vendelína.

Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Vendelína z 18.storočia stojí na mieste starého dreveného kostola. Je to barokovo-klasicistická stavba s neskoršími prestavbami (1806).

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist