Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Skalné útvary v okrese Považská Bystrica

BEZMENNÁ

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v severnej časti Veľkého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

ČERTOVA SKALA

Zaujímavý prírodný útvar v blízkosti obce Brvnište. Solitérne bralo Čertova skala je bralo menších rozmerov ale významnejších tvarov, na ktoré sa viažu viaceré miestne povesti. Nachádza sa severovýchodne od obce Brvnište.

 

DRAČÍ HREBEŇ

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v južnej časti Malého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

GOTICKÁ STENA HORNÁ

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v severnej časti Veľkého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

GOTICKÁ STENA SPODNÁ

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v severnej časti Veľkého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

HREBEŇ BIELYCH SKÁL

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v severnej časti Veľkého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

JAŠTERIČÍ HREBEŇ

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v južnej časti Malého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

KAMENNÉ HUSLE

Na sever od obce Stupné sa vypína vrch Žeravica /527,3m/, na ktorého vrchole sa nachádza kríž. Na jeho úpätí je možné v skale vidieť otvor, ktorý svojím tvarom pripomína husle.

 

KAVČIA SKALA

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v severnej časti Veľkého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

KULISA

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v južnej časti Malého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

MANÍNSKA STRÁŽ

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v južnej časti Malého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

MOŠTENSKÁ SKALA

Skala nachádzajúca sa medzi Horným Lieskovom a Dolným Moštencom, je tiež nazývaná Skalica /463,2m/.

 

NÁPISY V OSADE VLKOV

Na skale v potoku sú zvláštne znaky. Skala je porastená machom, ale po jeho odstránení sa ukážu tri znaky: slnko, hviezda a podkova. Môže to skala, ktorá slúžila ako orientačný bod, alebo tu bol zakopaný poklad, alebo to bolo obetisko, na ktorom pohania obetovali obete bohom. Možno znaky do skaly vytesali kamenári, pretož v minulosti sa nad skalou na ľavej strane na mieste zvanom Pekliská ťažil kameň (vyskytujú a tu pravidelné skaly štvorhranného tvaru). Medzi miestnymi obyvateľmi sa traduje, že na skale spočívala smrť (pri potulkách svetom si musela aj niekde odpočinúť). Nachádza sa v osade Vlkov v Hornej Marikovej. Pôvodne sa skala nachádzala nad cestou, ale pri jej rozširovaní ju premiestnili nižšie. Dnes sa nachádza nad sútokom potôčika s Marikovským potokom.

 

ODPOČÍVADLO

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v severnej časti Veľkého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

OSTRÁ

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v južnej časti Malého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

PANIČKA

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v južnej časti Malého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

POSLEDNÁ

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v severnej časti Veľkého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

PRVÁ

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v severnej časti Veľkého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

RUNOVÉ NÁPISY V BODINEJ

Domnelé runové nápisy na skalách. V roku 1865 slovenský publicista, archivár, muzeálny a matičný pracovník Pavol Križko na vrchu Smrčník objavil dva nápisy vo forme znakov, vysoké 10-15cm, s hĺbkou ryhy 1-2cm. Považoval ich za slovanské písmo, aj keď väčšinu z nich predstavujú jednoduché alebo lomené kríže. JUDr. Vojtech Bukovinský ich považoval za runové písmo a na ich základe hľadal tzv. míľniky Jantárovej cesty. Najväčšia, čelná plocha kameňa je zvislá, vysoká asi 160cm. Ďalšie popísané plochy sú menšie ploché kamene umiestnené vľavo a vpravo šikmo v svahu. Ucelený nápis azbukou Regina Coeli Laetare (Kráľovnu nebies chválime) má dlhší horný riadok (32cm), výška písmen je 2,5-3cm. Je umiestnený na plochom kameni asi 2m nižšie na svahu pod znakom na menšom plochom kameni umiestnenom vpravo v svahu. Podľa prekladu najväčšieho nápisu je možné predpokladať, že nápisy nie sú až také staré a viažu sa k náboženskému cíteniu v uplynulých storočiach, alebo sú v priestore, kde sa mohli konať zatiaľ neznáme kultové obrady. Kamene sú už značne zvetrané, porastené machom, znaky sú nevýrazné.

Český autor Antonín Horák vo svojom diele „O Slovanech úplně jinak“ z roku 1991 spomína túto raritu. Dospel k názoru, že prvý nápis je písmom neolitických Praslovanov z obdobia okolo 3.-2.tisícročia p. n.l. Nápisy interpretuje ako „padlo, obetí, rabov“ a považuje ich za symboly o ľudských obetiach, ktoré sa tu údajne vykonávali (kríž v dolnom riadku). Podobné nápisy sa našli na stredomorskom ostrove Kréta. Druhý nápis na bočnej skale pravdepodobne znamená „nás hrdúsia“ a tri kríže znamenajú ľudské obete. V porovnaní s objaveným písmom na žiarovom pohrebisku vo Veľkých Karloviciach na Morave predpokladá, že nápisy by mohli znamenať „tu miznú. umierajú“.

K tajomným nápisom sa dá dostať z dolného konca obce proti toku potoka vľavo smerom na Kostolec a Vrchteplú. Po asi 1km chôdze sa na juhozápadnom úpätí vrchu Mazáková /595,4m/ asi 15m nad potôčikom nachádzajú skaly s vyrytými znakmi.

 

SKALA NAD LÚČKOU

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v severnej časti Veľkého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

SKALNÁ BRÁNA V DOLNEJ MARIKOVEJ

Skalná brána tvorí vstup do obce od Hatného. Marikovský potok skalu pretína a tvorí dve bralnaté terasy.

 

SKOTŇA

Skalný útvar sa nachádza na trase lesného chodníka Vysoký vrch v katastri obce Bodiná. Nachádza sa v blízkosti infopanela č.8 asi 1km od centra obce.

 

SLNEČNÉ STENY

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v južnej časti Malého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

TAJOMNÉ NÁPISY NA ORGOŇOVEJ KÝČERE

Na vrchu Orgoňova Kýčera /959,8m/, na hrebeni zvanom Šúvalky, sa nachádza niekoľko skupín skál a do jedného kameňa sú vyryté neznáme znaky. Skala je asi 1m vysoká a 1m dlhá. Samotné znaky tvoria kľukaté línie, krížiky, kruhy a poloblúky. V strede sa nachádza kľukatá línia, ktorá má štyri vrcholy. Podľa archeológa Petra Schreibera (2013) by mohla naznačovať hrebeň Orgoňovej Kýčery spolu s okolitými vrcholmi (Suchovrch /774,9m/ – Vrchoňa /883,0m/ – bezmenná kóta 936,7m východne od Orgoňovej Kýčery). Ostatné ryté znaky naľavo a napravo od kľukatej línie môžu predstavovať osady v širšom okolí. Znaky však mohli mať inú funkciu ako chotárne značky z 18.storočia, ktoré vymedzovali hranice medzi dolinami Marikovej a Papradna. Nie je vylúčené, že znaky sú staršieho dáta, a majú spojitosť s osídlením územia v staršej dobe železnej, dobe rímskej a v stredoveku. Orgoňova Kýčera sa nachádza v katastri Hornej Marikovej.

 

TISIA VEŽA

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v južnej časti Malého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

TUPÁ

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v južnej časti Malého Manína nad Manínskou tiesňavou.

 

UPOHLAVSKÁ SKALA

Skalný útvar sa nachádza v blízkosti modro značeného chodníka z Nosíc na hrebeň Javorníkov. Nachádza sa juhozápadne od vrchu Upohlavský diel /591,3m/ v katastri Udiče, pri Upohlave.

 

VEŽA NAD TIESŇAVOU

Skalný útvar sa nachádza v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine v južnej časti Malého Manína nad Manínskou tiesňavou.

TOPlist