Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ilava

 

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja. Má najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

 

Rozloha:  358,5 km2

Počet obyvateľov:  59 546  (k 31.12.2017)

Hustota obyvateľstva:  166,35 ob./km2

 

Okresné mesto:  Ilava

 

Hranice územia:  Západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na východe krátkym úsekom hraničí so Žilinským krajom. Na severovýchode hraničí s okresmi Púchov a Považská Bystrica a na juhu s okresmi Trenčín a Prievidza.

 

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na severozápade okresu sa nachádza celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč a Vršatské bradlá) a centrálnu časť okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bielokarpatské podhorie, Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina), ktoré patria do oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti.

 

Najvyšší bod:  Strážov (1 213,3 m), Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina

Najnižší bod:  hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Borčice (222,0 m), Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina

 

Na území okresu ležia 3 mestá a 18 obcí.

» Zaujímavosti

Bohunice

  POLOHA. Obec leží na hranici Považského podolia a Bielych Karpát na vstupe do Krivoklátskej doliny. Leží na brehoch Krivoklátskeho potoka.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1229 ako Bohwnycz. Patrila zemianskym rodinám Bohunických a Pružinských, neskôr vršatskému panstvu. Do roku 1999 bola obec miestnou časťou obce Pruské. Nariadením 167/1999 účinným od 1.8.1999 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLEN …

Bolešov

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát na brehoch Bolešovského potoka.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1331 ako Bolleso. Patrila pôvodne zemianskym rodinám. Vznikla spojením dvoch pôvodných obcí Bolešov a Piechov v roku 1943.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V lokalite Ohrady odhalené stredoveké sídlisko.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kašt …

Borčice

POLOHA. Obec leží na nive Váhu v Považskom podolí v podhorí Bielych Karpát.   HISTÓRIA. Spomína sa ako villa Bork v roku 1224, patrila trenčianskemu panstvu a bola vo vlastníctve viacerých zemianskych rodín.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález sídliska lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaštieľ. Dve kaplnky. Socha.   Príroda. …

Červený Kameň

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch, v Červenokamenskej doline na brehoch Tovarského potoka.   HISTÓRIA. Obec založená za čias šoltýskej kolonizácie v 14.storočí. Spomína sa v roku 1354 ako Wereskew, patrila panstvu Vršatec.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce prirodzený výskyt rádiolaritu, používaného na výrobu štiepaných nástrojov v dobe kamennej. Sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej …

Chránené stromy v okrese Ilava

BOLEŠOVSKÝ BREST Chránený strom vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, ekologického a estetického významu. Rastie na mieste bývalého parku. Je to brest hrabolistý s obvodom kmeňa 450cm, priemerom koruny 20m, výšky 30m a veku 250 rokov. Patrí k výnimočným jedincom z hľadiska druhového zastúpenia i dimenzií. Radí sa k najmohutnejším brestom v okrese. Je významný aj ako hniezdny strom.   HRAB V BOHUNICIACH Chránený strom vyh …

Cintoríny v okrese Ilava

BOLEŠOV. Židovský cintorín. Židovský cintorín.   ILAVA. Židovský cintorín. Židovský cintorín s barokovými náhrobníkmi z 2.polovice 17.storočia. …

Cyklotrasy v okrese Ilava

002 - Vážska cyklomagistrála. Piešťany – Borčice – Bolešov – Kameničany – Bohunice – Pruské – Dulov – Žilina. Dĺžka 146,5km. Červeno značená cyklotrasa. Začína sa v Piešťanoch a pokračuje až do Žiliny. Prechádza cez okres zo smeru od Borčíc. Vedie po štátnej ceste cez Bolešov, Kameničany, Bohunice, Pruské a Dulov, za ktorým opúšťa územie okresu. Pokračuje po štátnej ceste na Púchov.   2303 Bolešov, križovatka cyklotr …

Dopravné a športové stavby v okrese Ilava

KOŠECA. Vstupná brána na cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančná vstupná brána z 2.polovice 17.storočia, ktorá tvorila vstup na bývalý cintorín. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Súpisné č. 498.   ZLIECHOV. Jednokoľajka. Jednokoľajka, ktorá sa používala na zvážanie dreva z hôr. Jej pozostatky sú ešte v teréne zachovalé. …

Drobná architektúra v okrese Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM. Grotta. Grotta s vyhliadkovou vežou. Je to romantická stavba. Vyhliadková veža z 1.polovice 17.storočia je vysoká 16m. Záhrada s grottou bola postavená v rokoch 1723-1729. Dal ju vybudovať rod Ilešháziovcov. Prvá písomná zmienka o grotte je z roku 1826. V 40.rokoch 20.storočia vežu zničil požiar a celá stavba začala chátrať. Zrekonštruovaná bola v rokoch 2005-2010.   DUBNICA NAD VÁHOM. Pranier. Národná kult …

Dubnica nad Váhom

  POLOHA. Mesto leží na nive Váhu v Ilavskej kotline na rozhraní so Strážovskými vrchmi.   HISTÓRIA. Názov sa spomína v roku 1193 ako majetok dedične užívaný bratmi Vratislavom a Piskinom. Od 15.storočia patrila panstvu Trenčín. V 16.storočí sa stala sídlom Ilešháziovcov a zaznamenala rozmach remeselnej výroby. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Dubnici nad Váhom potvrdený štatút mesta.   …

TOPlist