Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

 

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

 

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  587 364  (k 31.12.2017)

Hustota obyvateľstva:  130,63 ob./km2

 

Krajské mesto:  Trenčín

 

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

 

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

 

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza

Najnižší bod:  hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom

 

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Bukovec

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Myjavskej pahorkatine.   HISTÓRIA. V roku 1592 bola vydaná zakladajúca listina pre Bukovec pánmi hradu Branč. Obec sa spomína v roku 1609 ako Bukoc.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly: Evanjelický, Katolícky. Kaplnka. Zvonice: Drevená, Kamenná. Pamätníky: 1.svetová vojna, Padlým partizánom …

Bystričany

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu, na pravom brehu rieky Nitra, v Hornonitrianskej kotline. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1388, kedy sa spomína ako Byztriche. Je viac než pravdepodobné, že obec vznikla oveľa skôr. Patrila hradnému panstvu  Sivý kameň, od roku 1534 Bartošovi a od roku 1535 opäť panstvu Sivý kameň. Od roku 1601 obec patrila Dóc …

Bytové domy v okrese Trenčín

TRENČÍN. Hasičská 2. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Schodiskový nárožný bytový nájomný dom pre úradníkov bol postavený v historizujúcom štýle v rokoch 1889-1899. Upravovaný bol v 20.rokoch 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare E, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Stojí v Mestskej pamiatkovej rezervácii na ulici Hasičská 2 pri ulici Palackého.   TRENČÍN. Mariánske námest …

Bzince pod Javorinou

  POLOHA. Obec leží v Myjavskej pahorkatine, na sútoku Kamečnice a Vrzavky, severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Kopaničiarska obec, ktorá sa prvýkrát písomne spomína v roku 1332. Patrila čachtickému panstvu. Obec vznikla zlúčením Horných a Dolných Bziniec v roku 1952. V roku 1960 sa pričlenila obec Hrušové a od obce Moravské Lieskové sa odčlenili viaceré osady, ktoré sa pričlenili k obci.   …

Čachtice

POLOHA. Obec leží v na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského podolia, chránená zo západu Čachtickými Karpatmi. Leží na brehoch riečky Jablonka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1248, kedy sa spomína ako Čekče. Patrila nitrianskemu, neskôr čachtickému panstvu. Od roku 1392 je mestečkom /má trhové a jarmočné právo/. Na konci 16.storočia v roku 1599 bola obec počas tureckých v …

Častkovce

POLOHA. Obec leží na styku Podunajskej pahorkatiny a Považského podolia, chránená zo západu Čachtickými Karpatmi. Leží na brehoch riečky Jablonka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392, kedy sa spomína ako Chassko. Dejiny obce sú úzko späté s dejinami obce Čachtice. Patrila čachtickému panstvu. Pôvodne kráľovská obec, sa neskôr stala zemianskou obcou. V roku 1393 ju získal Stibor z p …

Čavoj

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu, v Strážovských vrchoch. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvý raz sa obec písomne spomína v roku 1364 ako Chawoy. Osadu založili na klčovisku synovia Jána Bossányiho, Barius a Juraj. Patrila Bossányiovcom, neskôr Rudnayovcom a Újfallussyovcom. V roku 1431-1434 ju prepadli prívrženci husitov. V roku 1578 košeckí zabrali bane na zlato a striebro. …

Čelkova Lehota

  POLOHA. Obec leží na rozhraní Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline na brehoch riečky Domanižanka.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1471, kedy sa spomína ako Chelkwa Lehota (ďalšie názvy: 1510 Czelkowa Lehota, 1598 Chelkova Lehota, 1773 Lehota, 1808 Cželkova Lhota). Bola založená v 1.polovici 14.storočia na zákupnom práve, vtedy žil Čelko, Poznanov syn, po ktorom dostala názov. Bola zemian …

Čereňany

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline, na brehoch Čerenianskeho potoka. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v roku 1329 ako Cherinen. Patrila panstvu Bojnice. V roku 1388 patrila panstvu Sivý kameň, v 15.storočí časť obce patrila paulínom z Lefantoviec, neskoršie Dóczyovcom, Lessenyeyovcom, Palugayovcom a Hunyadyovcom. V októbri 1920 polovica obc …

Červený Kameň

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch, v Červenokamenskej doline na brehoch Tovarského potoka.   HISTÓRIA. Obec založená za čias šoltýskej kolonizácie v 14.storočí. Spomína sa v roku 1354 ako Wereskew, patrila panstvu Vršatec.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V chotári obce prirodzený výskyt rádiolaritu, používaného na výrobu štiepaných nástrojov v dobe kamennej. Sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej …

TOPlist