Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

 

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

 

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  587 364  (k 31.12.2017)

Hustota obyvateľstva:  130,63 ob./km2

 

Krajské mesto:  Trenčín

 

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

 

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

 

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), Vtáčnik, okres Prievidza

Najnižší bod:  hladina rieky Váh na výtoku z kraja pri obci Horná Streda (166,4 m), Podunajská pahorkatina, okres Nové Mesto nad Váhom

 

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Záriečie

POLOHA. Obec leží na rozhraní Bielych Karpát a Javorníkov, na brehoch rieky Biela voda.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1475 ako Zaryecze. Patrila panstvu Lednica a dejiny obce s ním úzko súvisia. V 14.-17.storočí na území obce prebehla valašská kolonizácia.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V okolí obce nálezy osídlenia z mladšej doby kamennej. V skalnej štrbine hrádku Mestecká skala boli objaven …

Záskalie

POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch, v Manínskej vrchovine na brehoch Manínskeho potoka.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci spolu s osadou Bazalia je z roku 1379. Spomína sa ako Chonkakwmegye, čo znamená niečo ako miesto uzavreté zrezanou skalou. Postupne patrila rôznym zemianskym rodinám Záskalským, Klobušickým, Podmanickým. Neskôr prešla do vlastníctva bystrického panstva.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLA …

Zemianske Kostoľany

  POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu, v Hornonitrianskej kotline. Leží na brehoch rieky Nitra, juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1331 v metačnej listine, ktorá vymedzuje hranicu jej chotára. Prvýkrát sa spomína ako Cosztulan. Patrila tunajším zemepánom. História obce je spätá so šľachtickým rodom Kostolányiovcov, ktorí sem v 15.storočí preniesli svoje rodové s …

Zemianske Podhradie

POLOHA. Obec leží v Bielych Karpatoch, v Bielokarpatskom podhorí. Leží na brehoch Bošáčky, severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1397, kedy sa spomína ako Podhrady. Patrila panstvu Beckov. V roku 1622 bola obec rozdelená na časť zemiansku a poddanskú. Obe časti sa zlúčili až v roku 1843.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V lokalite na Hradiskách, na Bašte a na Martákovej skale, …

Žitná-Radiša

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch na brehoch rieky Radiša.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci Žitná je z roku 1294 ako possesio Sythna. Majiteľmi obce boli uhorskí králi Karol Róbert  a jeho syn Ľudovít z rodu Anjou. Neskôr obec patrila veľmožovi Štiborovi z Beckova a po nich rodine Pongrácovcov. Až do roku 1481, kedy vznikla obec Uhrovské Podhradie, obec plnila úlohu vlas …

Zlatníky

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Považského Inovca. Leží na brehoch rieky Livina.   HISTÓRIA. Obec vznikla zo zemianskej osady v 12.storočí. V období 13.-14.storočia sa tu ryžovalo zlato. Po roku 1245 obec patrila bánovi Bečendovi. Od roku 1390 písomne doložená ako Aranyas patrila panstvu Topoľčany a od 17.storočia panstvu Tovarníky. V časti Kulháň vznikla pri sklárni, ktor …

Zliechov

  POLOHA. Obec leží v Strážovských vrchoch v kotline pod mohutným Strážovom.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1272 ako terra Zlieho. Obec je typická potočnou radovou zástavbou.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly: Zliechov, K. Rovné. Kaplnky: Zliechov, K. Rovné. Historický majer. Ľudová architektúra: Zliechov, …

Zubák

POLOHA. Obec leží v severnej časti Bielych Karpát.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa spomína v roku 1471 ako Zwbaky. Patrila panstvu Lednica. V chotári obce sú početné kopanice.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V lokalite Hrádok-Podturnie bolo objavené prehistorické opevnenie, ktoré kontrolovalo cestu prechádzajúcu dolinou Bielych Karpát.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnky: …

Zvonice v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Zvonica v časti Horné Ozorovce v barokovom slohu z 18.storočia.   ČIERNA LEHOTA Zvonica stojí pri starom cintoríne. Je v nej zvon z roku 1759 s latinským dedikačným textom.   HORNÉ NAŠTICE Baroková zvonica z 18.storočia.   KRÁSNA VES Murovaná zvonica so zvonom z roku 1743.   LIBICHAVA Zvonica z 18.storočia. Zvon z nej bol premiestnený na vežu kostola. Stojí v strede obce. …

Zvonice v okrese Ilava

DULOV. Zvonica v Novej Vsi. Zvonica v časti Nová Ves bola postavená v roku 1922. Je to murovaná hranolová stavba so stanovou strechou. Pôvodne mala secesnú fasádu.   DULOV. Zvonica v obci. Zvonica v obci bola postavená v rokoch 1941-1942. Je to murovaná hranolová stavba so stanovou strechou.   SLAVNICA Drevená zvonica z roku 1921.   TUCHYŇA Zvonica z roku 1921. …

TOPlist