Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Trenčiansky kraj

 

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Slovenska. Rozlohou je tretím najmenším krajom na Slovensku. Má druhý najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

 

Rozloha:  4 501,8 km2

Počet obyvateľov:  587 364  (k 31.12.2017)

Hustota obyvateľstva:  130,63 ob./km2

 

Krajské mesto:  Trenčín

 

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom, na juhovýchode  s Banskobystrickým krajom, na juhu s  Nitrianskym krajom a na juhozápade s Trnavským krajom. Jeho západnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou.

 

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát územie kraja zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Hornonitrianska kotlina, Malá Fatra, Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tribeč, Žiar a Žilinská kotlina) a Slovenské stredohorie (Kremnické vrchy a Vtáčnik). Z Vonkajších Západných Karpát územie zasahuje oblasť Slovensko-moravské Karpaty (celky Biele Karpaty, Javorníky, Myjavská pahorkatina a Považské podolie). Z Malej dunajskej panvy na územie kraja zasahuje Podunajská nížina (celok Podunajská pahorkatina).

 

Najvyšší bod:  Vtáčnik (1 345,8 m), celok Vtáčnik, podcelok Vysoký Vtáčnik, okres Prievidza

Najnižší bod:  hladina rieky Váh (166,4 m) na výtoku z kraja pri obci Horná Streda, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Dolnovážska niva, okres Nové Mesto nad Váhom

 

Trenčiansky kraj sa delí na 9 okresov. Nachádza sa v nich 18 miest a 258 obcí.

» Zaujímavosti

Zliechov

  POLOHA. Obec leží v Strážovských vrchoch v kotline pod mohutným Strážovom.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1272 ako terra Zlieho. Obec je typická potočnou radovou zástavbou.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostoly: Zliechov, K. Rovné. Kaplnky: Zliechov, K. Rovné. Historický majer. Ľudová architektúra: Zliechov, …

Zubák

POLOHA. Obec leží v severnej časti Bielych Karpát.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa spomína v roku 1471 ako Zwbaky. Patrila panstvu Lednica. V chotári obce sú početné kopanice.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V lokalite Hrádok-Podturnie bolo objavené prehistorické opevnenie, ktoré kontrolovalo cestu prechádzajúcu dolinou Bielych Karpát.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnky: …

Zvonice v okrese Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Zvonica v časti Horné Ozorovce v barokovom slohu z 18.storočia.   ČIERNA LEHOTA Zvonica stojí pri starom cintoríne. Je v nej zvon z roku 1759 s latinským dedikačným textom.   HORNÉ NAŠTICE Baroková zvonica z 18.storočia.   KRÁSNA VES Murovaná zvonica so zvonom z roku 1743.   LIBICHAVA Zvonica z 18.storočia. Zvon z nej bol premiestnený na vežu kostola. Stojí v strede obce. …

Zvonice v okrese Ilava

DULOV. Zvonica v Novej Vsi. Zvonica v časti Nová Ves bola postavená v roku 1922. Je to murovaná hranolová stavba so stanovou strechou. Pôvodne mala secesnú fasádu.   DULOV. Zvonica v obci. Zvonica v obci bola postavená v rokoch 1941-1942. Je to murovaná hranolová stavba so stanovou strechou.   SLAVNICA Drevená zvonica z roku 1921.   TUCHYŇA Zvonica z roku 1921. …

Zvonice v okrese Myjava

BUKOVEC. Drevená zvonica. Drevená zvonica z konca 19.storočia.   BUKOVEC. Kamenná zvonica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná kamenná zvonica zo 17.storočia. Opravená bola v roku 1977. Je to jednopriestorová, dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom. Stojí v strede obce.   KOSTOLNÉ   KRAJNÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Evanjelická zvonica. Jednoduchá tehlová s …

Zvonice v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Murovaná zvonica na Hôrke bola postavená koncom 18.storočia až začiatkom 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí a v roku 2009. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. Stojí juhovýchodne od farského kostola.   BZINCE POD JAVORINOU. Hrušové.   ČACHTICE. Umieráčik. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Zvonica, umi …

Zvonice v okrese Partizánske

NEDANOVCE Murovaná hranolová ľudová stavba z 19.storočia. …

Zvonice v okrese Považská Bystrica

ČELKOVA LEHOTA Zrubová zvonica z roku 1807.   HATNÉ Stará zrubová zvonica na podmurovke z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa pred obecným úradom v strede obce.   KLIEŠTINA Drevená zrubová zvonica z roku 1916.   PLEVNÍK–DRIENOVÉ. Nová zvonica. Nová zvonica v časti Dolina bola postavená v roku 2000. Autorom je Ing. arch. Tibor Ištók. Stojí priamo pri ceste, pri autobusovej zastávke.   PLEVNÍK–DRIEN …

Zvonice v okrese Prievidza

HANDLOVÁ Pri rímsko-katolíckom Kostole U dobrého pastiera, ktorý stojí na Hornom konci v meste bola v roku 2007 zrekonštruovaná kamenná zvonica.   CHVOJNICA Zvonica z 19.storočia.   LIPNÍK Drevená zvonica z polovice 19.storočia so štvorcovým pôdorysom. Je to jediná stavba svojho druhu v okolí. Je to ukážka jedinečnosti a zručnosti domácich majstrov. Debnená stavba s nadstavcom, vysadenou ihlicou a ihlanovou stre …

Zvonice v okrese Púchov

DOHŇANY   DOLNÉ KOČKOVCE   HOROVCE V poradí už tretia zvonica. Bola postavená v rokoch 1929-1930. Murovaná stavba bola v roku 1967 presunutá na súčasné miesto, pretože na pôvodnom mieste zasahovala do cesty. Je v nej Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Stojí vedľa hlavnej cesty v strede obce.   LYSÁ POD MAKYTOU Drevená stavba z roku 1933. Nachádza sa v časti Strelenka pri hlavnej ceste.   MESTEČKO   PÚ …

TOPlist