Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Partizánske

 

Poloha:  Leží v južnej časti Trenčianskeho kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je najmenším okresom v kraji a má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

 

Rozloha:  301 km2

Počet obyvateľov:  45 816  (k 31.12.2017)

Hustota obyvateľstva:  152,71 ob./km2

 

Okresné mesto:  Partizánske

 

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Nitrianskym a Banskobystrickým krajom. Na severozápade hraničí s okresom Bánovce nad Bebravou a na severovýchode s okresom Prievidza.

 

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú pohoria Fatransko-tatranskej oblasti. Na juhu leží celok Tribeč (podcelky Rázdiel a Veľký Tribeč), zo severovýchodu sem zasahuje celok Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina) a malou plochou územie zo severovýchodu zasahuje celok Strážovské vrchy (podcelok Nitrické vrchy). Z juhozápadu zasahuje územie okresu výbežok celku Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina), ktorý patrí do oblasti Podunajská nížina.

 

Najvyšší bod:  Hrubý vrch (734,5 m), Tribeč

Najnižší bod:  hladina rieky Nitra na výtoku z okresu pri obci Bošany (167,0 m), Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina

 

Na území okresu leží 1 mesto a 22 obcí.

» Zaujímavosti

Bošany

  POLOHA. Obec leží na brehu rieky Nitra na juhozápadnej hranici okresu.   HISTÓRIA. Obec vznikla zlúčením Veľkých a Malých Bošian v roku 1924. V roku 1960 sa pripojila obec Baštín.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie územia už v praveku. Významné slovanské sídlisko z doby Veľkej Moravy.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kaštiele: Barokový, Renesančný. Kostol. …

Brodzany

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, v podhorí Tribeča. Leží na brehoch Brodzianskeho potoka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1156 ako villa Brodrinc in parochia Nitrensis. V roku 1276 sa obec spomína ako Brogen. V tom čase patrila Brodzianskovcom. Z roku 1293 pochádza názov Borogian. Po roku 1516 ich vystriedali Kvaššayovci a od roku 1844 sa obec stáva vlastn …

Chránené stromy v okrese Partizánske

VEĽKOUHERSKÁ LIPA Chránený strom vyhlásený v roku 1993. Lipa veľkolistá rastie vo Veľkých Uherciach na miestnom cintoríne. Ochrana z dôvodu krajinárskeho. Obvod kmeňa má 450cm, výšku 20m, priemer koruny 14m a vek 200 rokov. Strom je na svoj vek veľmi vitálny, zdravý a z estetického hľadiska je to ojedinelý exemplár. …

Chynorany

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu, v Nitrianskej nive, medzi tokmi Bebrava a Nitra.   HISTÓRIA. Písomne je obec doložená z roku 1130, kedy sa spomína ako terra Styneren. Vyvinula sa zo starej slovanskej osady. Pôvodne patrila nitrianskemu hradu, neskôr ostrihomskému arcibiskupstvu. V roku 1243 sa obec spomína ako Hyrenouch. Vtedy bola vlastníctvom šľachticov Dona, Nacika, Dybáka a Tibu. V roku 1243 sa obec stala …

Cintoríny v okrese Partizánske

HRADIŠTE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol vyhlásený v roku 1963. Zaniknutý stredoveký príkostolný cintorín z 2.polovice 13.storočia. Nachádzajú sa tu náhrobné tabule už z 11. a 12.storočia. Cintorín má elipsovitý pôdorys. Nachádza sa pri rímkso-katolíckom Kostole svätého Branabáša západne od centra obce na vŕšku v obvode starého hradiska.   KLÁTOVA NOVÁ VES. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kosto …

Cyklotrasy v okrese Partizánske

019 – Hornonitrianska cyklomagistrála. Čičmany – Tužina – Chvojnica – Poruba – Kanianka – Bojnice – Opatovce nad Nitrou – Koš – Nováky – Kamenec pod Vtáčnikom – Bystričany – Čereňany – Oslany – Malé Uherce – Partizánske – Žabokreky nad Nitrou. Dĺžka 65km. Červeno značená cyklotrasa. Začína sa v Čičmanoch. Uvedenými obcami prichádza na územie okresu  po štátnej ceste pri Oslanoch. Pokračuje popri štátnej ceste na Partizánske. Po št …

Dopravné a športové stavby v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES. Most. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1996. Romantický železný most z 2.polovice 19.storočia (1906) cez potok Vyčoma stojí v parku pri romantickom kaštieli na juhovýchodnom okraji časti Janova Ves. …

Drobná architektúra v okrese Partizánske

KLÁTOVA NOVÁ VES. Váza. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1996. Romantická kamenná secesná váza na podstavci z 2.polovice 19.storočia (1906) stojí v parku pri romantickom kaštieli na juhovýchodnom okraji časti Janova Ves.   PARTIZÁNSKE. Fontána. Fontána z roku 1964 sa nachádza na námestí, ktorého je súčasťou. Zrekonštruovaná bola v roku 1998. …

Evanjelické kostoly v okrese Partizánske

PARTIZÁNSKE Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. …

Galérie v okrese Partizánske

Nemáme žiadne informácie o galériách v okrese. …

TOPlist