Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Považská Bystrica

 

Poloha:  Leží v severnej časti Trenčianskeho kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

 

Rozloha:  463,2 km2

Počet obyvateľov:  62 691  (k 31.12.2017)

Hustota obyvateľstva:  135,49 ob./km2

 

Okresné mesto:  Považská Bystrica

 

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí so Žilinským krajom. Na juhozápade hraničí s okresmi Púchov a Ilava.

 

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú celky Fatransko-tatranskej oblasti a oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z Fatransko-tatranskej oblasti na východe leží celok Súľovské vrchy (podcelky Manínska vrchovina a Súľovské skaly), východne od nich územie okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelok Domanižská kotlina) a smerom na juh leží celok Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Bytčianska kotlina a Podmanínska pahorkatina) a na severozápade sa nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky).

 

Najvyšší bod:  Strážov (1.213,3 m), Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina

Najnižší bod:  hladina Vodnej nádrže Nosice (280,0 m), Považské podolie, Podmanínska pahorkatina

 

Na území okresu leží 1 mesto a 27 obcí.

» Zaujímavosti

Bodiná

POLOHA. Obec leží v Súľovských vrchoch v CHKO Strážovské vrchy. Leží v doline, ktorú vytvorila rieka  Bodianka.   HISTÓRIA. Obec sa spomínala v roku 1345 ako Bood. Bola založená na zákupnom práve. Patrila zemianskym rodinám Súľovskovcov a Szalókiovcov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Pamätník SNP.   Príroda. CHKO Strážov …

Brvnište

POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v strede Papradnianskej doliny, na brehoch riečky Papradnianka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je v súpise daní na panstve Podmanických z roku 1546 kedy sa spomína ako Brwnisste. Patrila panstvu Považská Bystrica. V roku 1777 tu papierenský majster Samuel Jozef Moth postavil papiereň na výrobu papiera. Z obdobia jeho pôsobenia sa zachovali priesvitky, ktoré dokazujú, že tu papiereň p …

Čelkova Lehota

POLOHA. Obec leží na rozhraní Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline na brehoch riečky Domanižanka.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1471. Spomínala sa ako Chelkwalhotha. Bola založená na zákupnom práve. Bola zemianskou obcou, dočasne patrila i hradnému panstvu Bystrica.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnka.   …

Chránené stromy v okrese Považská Bystrica

DOLNOMARIKOVSKÁ LIPA Lipa malolistá. Nachádza sa v Dolnej Marikovej na okraji lesného porastu vedľa štátnej cesty smerom na Hornú Marikovú za osadou Ficovci. Lipa malolistá je polotienna až tienna drevina, ktorá sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči mrazu. Je pomerne odolná voči pôsobeniu biotických škodlivých činiteľov a do určitej miery odoláva i pôsobeniu emisií. Pomerne dobre znáša kontinentálnu klímu ale aj zostrih. Je to strom výni …

Cintoríny v okrese Považská Bystrica

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Symbolický cintorín. Symbolický cintorín je venovaný obetiam hôr. Nachádza sa v Manínskej tiesňave medzi skalami Veľkého Manína.   POVAŽSKÁ BYSTRICA. Židovský cintorín. Židovský cintorín sa nachádza pri kruhovom objazde pod diaľničným viaduktom. …

Cyklotrasy v okrese Považská Bystrica

002 - Vážska cyklomagistrála  Piešťany –  Trenčín – Púchov – Udiča – Považská Bystrica  – Bytča – Žilina. Dĺžka 146,5km. Červeno značená cyklotrasa. Začína sa v Piešťanoch a pokračuje až do Žiliny. Prechádza cez okres zo smeru od Púchova. Vedie po štátnej ceste okolo Vodnej nádrže Nosice, cez Orlové, Považské Podhradie a Podvažie, kde opúšťa územie okresu. Pokračuje po štátnej ceste na Bytču až do Žiliny.   024 - Rajec …

Dolná Mariková

  POLOHA. Obec leží v Javorníkoch, v Marikovskej doline na brehoch Marikovského potoka. Je to rozsiahla kopaničiarska obec.   HISTÓRIA. Prvé písomné správy o obci sú z roku 1321, kedy Karol Róbert daroval Ondrejovi, synovi Kiliánovmu, dediny Kobárovce (dnešná časť obce od kostola smerom k dolnému koncu), Dve Lehoty (Kethlehatha – vtedajší názov pre Marikovú), Hatné, Prosné a dve Udiče. Bola založená na zákupnom práve …

Dolný Lieskov

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí v Podmanínskej pahorkatine na brehoch riečky Pružinka.   HISTÓRIA. Obec sa prvý raz písomne spomína v roku 1327 ako Maior Villa Lyzkocz. Časť obce vyňatá z majetku košeckého hradu patrila Miklošovi Balogovi. Neskôr obec patrila zemianskej rodine Lieskovských. V 19.storočí boli majiteľmi dolnolieskovského panstva nemeckí a uhorskí šľachtici. Do roku 1993 bola obec súčasťou obce L …

Domaniža

  POLOHA. Obec leží na styku Strážovských a Súľovských vrchov v Domanižskej kotline, na brehoch riečky Domanižanka.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o obci je z roku 1268 kedy sa spomína ako Domanysa. Spomína sa kňaz Godislav /Godislaus/. Vtedy už stál kostol i fara. Slovanské sídlo a hrad tu boli už od 11.-12.storočia. V 16.storočí mala jarmočné právo. Patrila panstvu Považská Bystrica, neskôr Snopkovcom, Pupákovcom a Kardo …

Dopravné a športové stavby v okrese Považská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

TOPlist