Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Púchov

 

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Trenčianskeho kraja.

 

Rozloha:  375,1 km2

Počet obyvateľov:  44 392  (k 31.12.2017)

Hustota obyvateľstva:  118,40 ob./km2

 

Okresné mesto:  Púchov

 

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou. Na severovýchode hraničí s okresom Považská Bystrica a na juhozápade s okresom Ilava.

 

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovensko-moravské Karpaty. Na juhovýchode leží celok Strážovské vrchy (podcelky Trenčianska vrchovina a Zliechovská hornatina), ktorý patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty sa na severozápade nachádza celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky), na juhozápade leží celok Biele Karpaty (podcelky Kobylináč, Kýčerska hornatina a Vršatské bradlá) a centrálnu časť územia okresu pokrýva celok Považské podolie (podcelky Ilavská kotlina a Podmanínska pahorkatina).

 

Najvyšší bod:  kóta pod Javorinou v katastri obce Mojtín (940,0 m), Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina

Najnižší bod:  hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Beluša (253,0 m), Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina

 

Na území okresu leží 1 mesto a 20 obcí.

» Zaujímavosti

Beluša

  POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v severnej časti Ilavskej kotliny, v blízkosti brehov rieky Váh, pri ústí riečky Pružinka do Váhu.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330 v doklade o určení chotárnej hranice medzi Belušou a Tŕstím. Podľa ústneho podania obec Beluša existovala už koncom 13.storočia, kedy bola prvýkrát menovaná farnosť Beloch a Dolná. Osada Beloch sa nachádzala podľa tradíci …

Chránené stromy v okrese Púchov

LIPA V LEDNICKOM ROVNOM Lipa malolistá. Chránený strom vyhlásený v roku 1996. Nachádza sa v historickom parku, v jeho centrálnej časti. Je to dendrologicky významný strom parku i okresu. Lipa svojimi rozmermi i tvarom zaujíma 1.miesto v okrese z hľadiska krajinárskeho a estetického významu. Obvod kmeňa je 670cm, výška stromu je 30m, priemer koruny stromu je 20m, vek stromu je viac ako 300 rokov.   GINKO V MEDNOM Ginko dvojlal …

Cintoríny v okrese Púchov

BELUŠA. Židovský cintorín.   LEDNICA. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Zaniknutý kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Cintorín sa nachádza v areáli ruín ranogotického kostola pochádzajúceho z 2.polovice 13.storočia vo farskej záhrade. Má nepravidelný pôdorys. Objavený bol v 60.rokoch 20.storočia. Zvyšky kostolíka a cintorína dokazujú, že boli stavané v rovnakom čase ako hrad. V roku 1623 bol kostol zničený a odvted …

Cyklotrasy v okrese Púchov

002 - Vážska cyklomagistrála. Piešťany –  Trenčín – Horovce – Lednické Rovne – Streženice – Púchov – Nimnica – Považská Bystrica  – Bytča – Žilina. Dĺžka 146,5km. Červeno značená cyklotrasa. Začína sa v Piešťanoch a pokračuje až do Žiliny. Prechádza cez okres zo smeru od Pruského. Vedie po štátnej ceste cez Horovce, Lednické Rovne, Púchov, Nimnicu okolo Vodnej nádrže Nosice, pri ktorej opúšťa územie okresu. Pokračuje po štátnej c …

Dohňany

  POLOHA. Obec leží na styku Javorníkov a Bielych Karpát v doline Bielej vody.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1471, kedy sa spomínala ako Dohnanye. Patrila lednickému hradnému panstvu. Koncom 15.storočia počas valašskej kolonizácie vznikali početné kopanice a lazy.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Dávnoveké osídlenie ľudom púchovskej kultúry. Hradisko púchovskej kultúry /2.st.p.n.l. - 2.st. …

Dolná Breznica

POLOHA. Obec leží v dolnej časti doliny, ktorú vytvorila riečka Lednica. Leží na severozápade Bielych Karpát.   HISTÓRIA. Spomína sa v roku 1388 ako Breznycze. Z chotára sa v roku 1471 vydelila Malá a Veľká Breznica a od roku 1920 obec Dolná Breznica.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. Kostol. Kaplnka svätej Anny.   Príroda.   Turist …

Dolné Kočkovce

POLOHA. Obec leží v severnej časti Ilavskej kotliny na nízkych terasovitých náplavách Váhu.   HISTÓRIA. Obec sa spomína v súvislosti s farou už v roku 1332 ako Hoczak. V roku 1407 sa obec spomína ako Alsow Hochk. V roku 1462 sa spomínajú už susediace obce Horné a Dolné Kočkovce. V minulosti sa tu nachádzal kráľovský soľný sklad.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Archeologické nálezy svedčia o mimoriadne rozvinutej hrn …

Dopravné a športové stavby v okrese Púchov

LEDNICKÉ ROVNE. Gotická brána. Gotická brána s rotundovou strážnicou z kamenného muriva sa nachádza v areáli kaštieľa v parku. …

Drobná architektúra v okrese Púchov

BELUŠA. Lurdské jaskynky. Jaskynky sa nachádzajú v lokalite Belušské Slatiny. V prvej jaskynke je socha Panny Márie, pred ňou kľačí Bernadetta, ktorej sa zjavila v roku 1879. Pred súsoším vyteká termálna voda z prameňa. Druhá jaskynka je v údolí za Belušskými vrátami. Vyteká pri nej pramenistá pitná voda.   LEDNICKÉ ROVNE. Chrám bohyne Minervy. Antický chrám. Stála v ňom socha gréckej bohyne Minervy do roku 1918. Ľudia ju ro …

Evanjelické kostoly v okrese Púchov

DOHŇANY. Evanjelický kostol v Zbore. Dňa 7.júla 1991 bol položený základný kameň stavby filiálneho Božieho chrámu v Zbore, ktorý posvätili br. konsenior Ján Zaťko a br. farár Miroslav Hvožďara. Autorom projektu bol Ing. arch. Jozef Lovíšek z Považskej Bystrice. Interiér je dielom architekta Horsta Anlaufa zo Stuttgartu. Posviacka kostola sa konala 17.mája 1992. Jednoloďový sieňový priestor kostola s priznanými konštrukciami krovu je os …

TOPlist