Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Vodné toky v okrese Čadca

VODNÉ TOKY

 

Významnými tokmi na území okresu sú rieky Kysuca, Bystrica a Čierňanka.

 

Kysuca

Je najväčšou riekou v okrese. Najväčším jej prítokom je rieka Bystrica, ktorá je ľavostranným prítokom. Menšie významné ľavostranné prítoky sú Predmieranka a Čiernianka. Kysuca pramení v severnej časti Javorníkov pod vrchom Hričovec v nadmorskej výške 825m. Tvorí základňu riečnej siete v okrese, ktorá má charakteristické vejárovité usporiadanie. Pretiahnuté perovité povodie tvorí magurský flyš a v dolnej časti toku bradlové pásmo, tu sú i výrazné riečne terasy diluviálneho veku. Dĺžka toku bystrinného charakteru je 66,3km a plocha povodia je 1.038km2. Je to pravostranný prítok Váhu, do ktorého sa vlieva v Žiline, Budatíne.

Ľavostrannými prítokmi Kysuce sú Trojačka, Pavelkovský potok, Predmieranka, Olešnianka /zľava priberá Čierny potok/, Trstená, Čierňanka, Bukovský potok a Oščadnica. Pravostranným prítokom Predmieranky je rieka Kornianka, ktorá zľava priberá tok Sobčák. Ľavostranným prítokom Oščadnice sú Lalíkov potok a Dedovka. Pravostranným prítokom Oščadnice je Hrabovec.

Pravostrannými prítokmi Kysuce sú Jedľovník, Dlžiansky potok a Raková, ktorá sprava priberá Rulcov potok.

 

Bystrica

Vodný tok dlhý 21,4km, rozloha povodia 242km2. Vzniká nad Novou Bystricou sútokom Riečnice a Harvelky v nadmorskej výške 548m. Vlieva sa zľava do rieky Kysuca. Na rieke je vybudovaná Vodárenská nádrž Nová Bystrica.

Ľavostrannými prítokmi Bystrice sú Staňov potok /pramení mimo územia okresu/, Radôstka /pramení mimo územia okresu a mimo územia okresu priberá sprava Vrchovinný potok a riečku Lutiša, ktorá pramení na území okresu/ a Černatínsky potok.

Pravostrannými prítokmi sú Vychylovka, Veľký potok, Klubinský potok a Fojtov potok.

Vychylovka priberá zľava vody Chmúry a sprava Májovský potok a Brhlov potok.

 

Čierňanka

Vodný tok dlhý 22,2km, rozloha povodia 157km2. Pramení v Kysuckých Beskydách v Poľsku. Vlieva sa zľava do rieky Kysuca. Severná hranica povodia je súčasťou hlavného európskeho rozvodia. Čierňanka pramení v Poľsku /tu sa volá Czadeczka/.

Ľavostrannými prítokmi sú Skaliťanka a Čadečka. Skaliťanka priberá zľava riečku Vreščovka /tá zľava priberá riečku Drobiška/ a sprava potok Rieka.

Pravostrannými prítokmi Čierňanky je Čierny potok, Markov /oba pramenia v Českej republike/ a Milošovský potok, ktorý zľava priberá riečku Ráztoky.

 

 

PRAMENE

 

ČADCA. Bukovský prameň.

Slabo mineralizovaný prameň v osade Bukov.

 

ČADCA. Vojtovský prameň.

Slabo mineralizovaný prameň nad osadou Vojty.

 

OŠČADNICA

V osade Hanzlovci sa nachádza jódo-brómový prameň.

TOPlist