Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Slovensko

 

Poloha:  Slovensko je vnútrozemský štát v strednej Európe.

 

Rozloha:  49 034,3 km2

Počet obyvateľov:  5 435 343  (k 31.12.2016)

Hustota obyvateľstva:  110,85 ob./km2

 

Hlavné mesto:  Bratislava

 

Hranice územia:  Slovensko susedí na severe s Poľskom (541,1km), na východe s Ukrajinou (97,8km), na juhu s Maďarskom (654,8km), na západe s Rakúskom (106,7km) a Českou republikou (251,8km).

 

Charakteristika územia:  Slovensko je krajina na severe hornatá, s nížinami na juhu. Jednotlivé povrchové celky patria do Alpsko-himalájskej sústavy. Do nej patria podsústavy Karpaty a Panónska panva. Karpaty sa na území Slovenska delia na provincie Západné Karpaty (subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty) a Východné Karpaty (subprovincie Vnútorné Východné Karpaty a Vonkajšie Východné Karpaty). Väčšinu územia zaberajú Západné Karpaty. Panónska panva sa delí na provincie Západopanónska panva (subprovincie Viedenská kotlina a Malá dunajská panva) a Východopanónska panva (subprovincia Veľká dunajská kotlina).

 

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít, Vysoké Tatry (2 654,4m), okres Poprad

Najnižší bod:  hladina rieky Bodrog pri obci Klin nad Bodrogom (94,3m), okres Trebišov

 

Najsevernejší bod:  Modrálová, obec Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky)

Najvýchodnejší bod:  Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec, okres Snina (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky)

Najjužnejší bod:  Patince, okres Komárno (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky)

Najzápadnejší  bod:  Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky)

 

Slovensko sa delí na 8 krajov a 79 okresov. Nachádza sa v nich 140 miest, 2 747 obcí, 39 mestských častí (Bratislava 17, Košice 22) a 3 vojenské obvody.

» Najnovšie

Veľkoplošné chránené územia v okrese Tvrdošín

TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK /TANAP/ TANAP bol vyhlásený 18.12.1948 s účinnosťou od …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Žilina

NP MALÁ FATRA Malá Fatra svojou prírodou, zachovanými spoločenstvami s množst …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Turčianske Teplice

NP VEĽKÁ FATRA Územie Veľkej Fatry bolo vyhlásené za CHKO už v roku 1973. Vzh …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Ružomberok

NAPANT Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený 14.6.1978 a v roku 1997 bola up …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Námestovo

CHKO HORNÁ ORAVA Nachádza sa v najsevernejšej časti Slovenska. Vyhlásená bola …

TOPlist