Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zoznam miest, obcí a ich častí

KRAJ OKRES MESTO/Obec MESTSKÁ/MIESTNA ČASŤ
BB BB 1 Badín
2 Baláže
3 BANSKÁ BYSTRICA 3.1 Banská Bystrica
3.2 Iliaš
3.3 Jakub
3.4 Kostiviarska
3.5 Kráľová
3.6 Kremnička
3.7 Majer
3.8 Podlavice
3.9 Radvaň
3.10 Rakytovce
3.11 Rudlová
3.12 Sásová
3.13 Senica
3.14 Skubín
3.15 Šalková
3.16 Uľanka
4 Brusno 4.1 Brusno
4.2 Brusno-kúpele
4.3 Ondrej nad Hronom
5 Čerín 5.1 Čačín
5.2 Čerín
6 Dolná Mičiná
7 Dolný Harmanec
8 Donovaly
9 Dúbravica
10 Harmanec
11 Hiadeľ
12 Horná Mičiná
13 Horné Pršany
14 Hrochoť
15 Hronsek
16 Kordíky
17 Králiky
18 Kynceľová
19 Ľubietová
20 Lučatín
21 Malachov
22 Medzibrod
23 Moštenica
24 Motyčky 24.1 Jergaly
24.2 Motyčky
24.3 Štubne
25 Môlča 25.1 Dolná Môlča
25.2 Horná Môlča
25.3 Prostredná Môlča
26 Nemce
27 Oravce
28 Podkonice
29 Pohronský Bukovec
30 Poniky 30.1 Ponická Huta
30.2 Ponická Lehôtka
30.3 Poniky
31 Povrazník
32 Priechod
33 Riečka
34 Sebedín-Bečov 34.1 Bečov
34.2 Sebedín
35 Selce
36 Slovenská Ľupča
37 Staré Hory 37.1 Dolný  Jelenec
37.2 Horný Jelenec
37.3 Polkanová
37.4 Staré Hory
37.5 Valentová
38 Strelníky
39 Špania Dolina
40 Tajov 40.1 Jabriková
40.2 Tajov
41 Turecká
42 Vlkanová
BS 1 Baďan 1.1 Baďan
1.2 Klastava
2 Banská Belá
3 BANSKÁ ŠTIAVNICA 3.1 Banská Štiavnica
3.2 Počúvadlianske Jazero
3.3 Sitnianska
3.4 Štefultov
4 Banský Studenec
5 Beluj
6 Dekýš
7 Ilija
8 Kozelník
9 Močiar
10 Počúvadlo
11 Podhorie 11.1 Teplá
11.2 Žakýl
12 Prenčov
13 Svätý Anton
14 Štiavnické Bane
15 Vysoká
BR 1 Bacúch
2 Beňuš 2.1 Beňuš
2.2 Filipovo
2.3 Gašparovo
2.4 Pôbišovo
3 Braväcovo 3.1 Braväcovo
3.2 Podholie
4 BREZNO 4.1 Brezno
4.2 Bujakovo
4.3 Mazorníkovo
4.4 Predné Halny
4.5 Zadné Halny
5 Bystrá
6 Čierny Balog 6.1 Čierny Balog
6.2 Dobroč
6.3 Fajtov
6.4 Jánošovka
6.5 Komov
6.6 Krám
6.7 Medveďov
6.8 Pusté
6.9 Vydrovo
7 Dolná Lehota
8 Drábsko 8.1 Drábsko
8.2 Kysuca
9 Heľpa
10 Horná Lehota 10.1 Bruchačka
10.2 Horná Lehota
11 Hronec
12 Jarabá
13 Jasenie
14 Lom nad Rimavicou 14.1 Javorina
14.2 Lom nad Rimavicou
15 Michalová
16 Mýto pod Ďumbierom
17 Nemecká 17.1 Dubová
17.2 Nemecká
17.3 Zámostie
18 Osrblie
19 Podbrezová 19.1 Chvatimech
19.2 Lopej
19.3 Podbrezová
19.4 Skalica
19.5 Štiavnička
19.6 Vajsková
20 Pohorelá 20.1 Pohorelá
20.2 Pohorelská Maša
21 Pohronská Polhora
22 Polomka 22.1 Hámor
22.2 Polomka
23 Predajná
24 Ráztoka
25 Sihla
26 Šumiac 26.1 Červená Skala
26.2 Šumiac
27 Telgárt
28 Valaská 28.1 Piesok
28.2 Valaská
29 Vaľkovňa 29.1 Nová Maša
29.2 Švábolka
29.3 Vaľkovňa
29.4 Zlatno
30 Závadka nad Hronom
DT 1 DETVA 1.1 Detva
1.2 Detva-sídlisko
1.3 Kostolná
1.4 Krné
1.5 Piešť I
1.6 Piešť II
1.7 Skliarovo
1.8 Zapriechody
2 Detvianska Huta 2.1 Bratkovica
2.2 Detvianska Huta
2.3 Komárno
2.4 Vrchdobroč
2.5 Žabica
3 Dúbravy 3.1 Dúbravy
3.2 Iviny
3.3 Želobudza
4 Horný Tisovník 4.1 Dolný Tisovník
4.2 Horný Tisovník
5 HRIŇOVÁ 5.1 Biele Vody
5.2 Horná Hriňová
5.3 Hriňová
5.4 Jasenovo
5.5 Krivec I
5.6 Krivec II
5.7 Mangútovo
5.8 Slanec
5.9 Snohy
5.10 Štoliansko
5.11 Vrchslatina
6 Klokoč 6.1 Jašov Vrch
6.2 Klokoč
7 Korytárky 7.1 Korytárky
7.2 Zlatnô
8 Kriváň
9 Látky 9.1 Čechánky
9.2 Látky
9.3 Mláky
9.4 Nový Svet
9.5 Paseky
9.6 Polianky
10 Podkriváň 10.1 Bukovinka
10.2 Dolná Bzová
10.3 Ivanišovo
10.4 Podkriváň
10.5 Zubria
11 Slatinské Lazy
12 Stará Huta 12.1 Sliačská Podpoľana
12.2 Stará Huta
13 Stožok
14 Vígľaš 14.1 Pstruša
14.2 Vígľaš
15 Vígľašská Huta-Kalinka 15.1 Kalinka
15.2 Vígľašská Huta
KA 1 Bzovík
2 Cerovo 2.1 Cerovo
2.2 Duchenec
3 Čabradský Vrbovok
4 Čekovce
5 Devičie
6 Dolné Mladonice
7 Dolný Badín
8 Domaníky
9 Drážovce
10 Drienovo
11 DUDINCE 11.1 Dudince
11.2 Merovce
12 Hontianske Moravce 12.1 Kostolné Moravce
12.2 Opatové Moravce
13 Hontianske Nemce 13.1 Hontianske Nemce
13.2 Rakovec
13.3 Sitnianska Lehôtka
14 Hontianske Tesáre 14.1 Báčovce
14.2 Dvorníky
14.3 Hontianske Tesáre
14.4 Šipice
15 Horné Mladonice
16 Horný Badín
17 Jalšovík 17.1 Dolný Jalšovík
17.2 Horný Jalšovík
18 Kozí Vrbovok
19 Kráľovce-Krnišov 19.1 Kráľovce
19.2 Krnišov
20 KRUPINA
21 Lackov
22 Ladzany
23 Lišov
24 Litava
25 Medovarce
26 Rykynčice 26.1 Dolné Rykynčice
26.2 Horné Rykynčice
27 Sebechleby
28 Selce
29 Senohrad
30 Sudince
31 Súdovce
32 Terany
33 Trpín
34 Uňatín
35 Zemiansky Vrbovok
36 Žibritov
LC 1 Ábelová 1.1  Ábelová
1.2 Madačka
1.3 Nedelište
2 Belina
3 Biskupice
4 Boľkovce
5 Budiná
6 Bulhary
7 Buzitka 7.1 Buzitka
7.2 Dora
7.3 Ipeľka
7.4 Krásna
7.5 Nový Sad
8 Čakanovce
9 Čamovce
10 Divín 10.1 Divín
10.2 Divínske Lazy
11 Dobroč 11.1 Brestina
11.2 Diel
11.3 Dobroč
11.4 Herman
11.5 Malá Dolina
11.6 Veľká Dolina
12 FIĽAKOVO
13 Fiľakovské Kováče 13.1 Fiľakovské Kľačany
13.2 Fiľakovské Kováče
13.3 Kurtáň
14 Gregorova Vieska
15 Halič
16 Holiša
17 Jelšovec
18 Kalonda
19 Kotmanová
20 Lehôtka
21 Lentvora
22 Lipovany
23 Lovinobaňa 23.1 Lovinobaňa
23.2 Uderiná
24 Ľuboreč
25 LUČENEC 25.1 Lučenec
25.2 Malá Ves
25.3 Opatová
26 Lupoč
27 Mašková
28 Mikušovce
29 Mučín
30 Mýtna
31 Nitra nad Ipľom
32 Nové Hony 32.1 Nové Hony
32.2 Ružová Osada
33 Panické Dravce
34 Píla
35 Pinciná
36 Pleš
37 Podrečany
38 Polichno
39 Praha
40 Prša
41 Radzovce 41.1 Obručná
41.2 Radzovce
42 Rapovce
43 Ratka
44 Ružiná
45 Stará Halič
46 Šávoľ
47 Šiatorská Bukovinka
48 Šíd
49 Šurice
50 Točnica
51 Tomášovce
52 Trebeľovce 52.1 Muľka
52.2 Trebeľovce
53 Trenč 53.1 Šára
53.2 Trenč
54 Tuhár
55 Veľká nad Ipľom 55.1 Veľká nad Ipľom
55.2 Veľké Dálovce
56 Veľké Dravce
57 Vidiná
PT 1 Breznička 1.1 Breznička
1.2 Červeň
2 Cinobaňa 2.1 Cinobaňa
2.2 Hrnčiarky
2.3 Katarínska Huta
2.4 Maša
2.5 Turíčky
2.6 Žihľava
3 České Brezovo 3.1 České Brezovo
3.2 Salajka
3.3 Vaľkovo
4 Ďubákovo
5 Hradište
6 Hrnčiarska Ves 6.1 Maštinec
6.2 Pondelok
6.3 Veľká Suchá
7 Hrnčiarske Zalužany
8 Kalinovo 8.1 Hrabovo
8.2 Kalinovo
8.3 Petrovec
9 Kokava nad Rimavicou
10 Krná
11 Málinec 11.1 Dobrý Potok
11.2 Chladná Studňa
11.3 Ipeľ
11.4 Málinec
11.5 Vlčovo
12 Mládzovo
13 Ozdín 13.1 Bystrička
13.2 Ozdín
14 POLTÁR 14.1 Hájiky-Maky
14.2 Poltár
14.3 Prievrana
14.4 Slaná Lehota
14.5 Zelené
15 Rovňany
16 Selce
17 Sušany
18 Šoltýska 18.1 Ľubienka
18.2 Šoltýska
19 Uhorské
20 Utekáč
21 Veľká Ves
22 Zlatno
RA 1 Držkovce
2 Gemer
3 Gemerská Ves 3.1 Hrkáč
3.2 Šankovce
4 Gemerské Teplice 4.1 Gemerský Milhosť
4.2 Jelšavská Teplica
5 Gemerský Sad 5.1 Mikolčany
5.2 Nováčany
6 Hrlica
7 Hucín
8 Chvalová
9 Chyžné
10 JELŠAVA
11 Kameňany
12 Leváre
13 Levkuška
14 Licince
15 Lubeník
16 Magnezitovce 16.1 Kopráš
16.2 Mníšany
17 Mokrá Lúka
18 Muráň
19 Muránska Dlhá Lúka
20 Muránska Huta
21 Muránska Lehota
22 Muránska Zdychava
23 Nandraž
24 Otročok
25 Ploské
26 Polina
27 Prihradzany
28 Rákoš 28.1 Rákoš
28.2 Rákošská Baňa
29 Rašice
30 Ratková 30.1 Ratková
30.2 Repištia
31 Ratkovské Bystré 31.1 Filier
31.2 Ratkovské Bystré
32 REVÚCA 32.1 Revúca
32.2 Revúčka
33 Revúcka Lehota
34 Rybník 34.1 Brusník
34.2 Rybník
35 Sása
36 Sirk 36.1 Červeňany
36.2 Sirk
36.3 Železník
37 Skerešovo
38 Šivetice
39 TORNAĽA 39.1 Behynce
39.2 Králik
39.3 Starňa
39.4 Šafárikovo
40 Turčok
41 Višňové
42 Žiar
RS 1 Abovce
2 Babinec
3 Barca
4 Bátka
5 Belín
6 Blhovce
7 Bottovo
8 Budikovany
9 Cakov
10 Čerenčany
11 Čierny Potok
12 Číž 12.1 Číž
12.2 Číž-kúpele
13 Dolné Zahorany
14 Dražice
15 Drienčany 15.1 Drienčany
15.2 Papča
16 Drňa
17 Dubno
18 Dubovec
19 Dulovo
20 Figa
21 Gemerček
22 Gemerské Dechtáre
23 Gemerské Michalovce
24 Gemerský Jablonec
25 Gortva
26 Hajnáčka
27 HNÚŠŤA 27.1 Brádno
27.2 Hačava
27.3 Hnúšťa
27.4 Likier
27.5 Polom
28 Hodejov
29 Hodejovec
30 Horné Zahorany
31 Hostice
32 Hostišovce
33 Hrachovo 33.1 Hrachovo
33.2 Svetlá
34 Hrušovo 34.1 Hrušovo
34.2 Ostrany
34.3 Striežovce
35 Hubovo
36 Husiná
37 Chanava
38 Chrámec
39 Ivanice
40 Janice
41 Jesenské
42 Jestice
43 Kaloša 43.1 Nižná Kaloša
43.2 Vyšná Kaloša
44 Kesovce
45 Klenovec
46 Kociha
47 Konrádovce
48 Kráľ
49 Kraskovo
50 Krokava
51 Kružno
52 Kyjatice
53 Lehota nad Rimavicou
54 Lenartovce
55 Lenka
56 Lipovec
57 Lukovištia
58 Martinová
59 Neporadza
60 Nižný Skálnik
61 Nová Bašta
62 Orávka
63 Ožďany
64 Padarovce
65 Pavlovce
66 Petrovce
67 Poproč
68 Potok
69 Radnovce
70 Rakytník
71 Ratkovská Lehota
72 Ratkovská Suchá
73 Riečka
74 Rimavská Baňa
75 Rimavská Seč
76 RIMAVSKÁ SOBOTA 76.1 Bakta
76.2 Dúžava
76.3 Kurinec
76.4 Mojín
76.5 Nižná Pokoradz
76.6 Rimavská Sobota
76.7 Sabová
76.8 Sobôtka
76.9 Včelinec
76.10 Vinice
76.11 Vyšná Pokoradz
77 Rimavské Brezovo
78 Rimavské Janovce
79 Rimavské Zalužany
80 Rovné 80.1 Ratkovská Zdychava
80.2 Rovné
81 Rumince
82 Slizké
83 Stará Bašta
84 Stránska
85 Studená
86 Sútor
87 Šimonovce
88 Širkovce
89 Španie Pole
90 Štrkovec
91 Tachty
92 Teplý Vrch
93 TISOVEC 93.1 Rimavská Píla
93.2 Tisovec
94 Tomášovce
95 Uzovská Panica
96 Valice 96.1 Gregorovce
96.2 Nižné Valice
97 Včelince
98 Večelkov
99 Veľké Teriakovce 99.1 Krásna
99.2 Malé Teriakovce
99.3 Veľké Teriakovce
99.4 Vrbovce nad Rimavou
100 Veľký Blh
101 Vieska nad Blhom
102 Vlkyňa
103 Vyšné Valice
104 Vyšný Skálnik
105 Zádor
106 Zacharovce
107 Žíp
VK 1 Balog nad Ipľom
2 Bátorová
3 Brusník
4 Bušince
5 Čebovce
6 Čeláre 6.1 Čeláre
6.2 Kirť
7 Čelovce
8 Červeňany
9 Dačov  Lom
10 Dolinka
11 Dolná Strehová 11.1 Bukovec
11.2 Dolná Strehová
11.3 Dúbrava
11.4 Prieloh
12 Dolné Plachtince
13 Dolné Strháre 13.1 Dolné Strháre
13.2 Selce
14 Ďurkovce
15 Glabušovce
16 Horná Strehová
17 Horné Plachtince
18 Horné Strháre
19 Hrušov
20 Chrastince
21 Chrťany
22 Ipeľské Predmostie
23 Kamenné Kosihy
24 Kiarov
25 Kleňany
26 Koláre
27 Kosihovce
28 Kosihy nad Ipľom
29 Kováčovce 29.1 Kováčovce
29.2 Peťov
30 Lesenice
31 Ľuboriečka 31.1 Drnava
31.2 Ľuboriečka
31.3 Osušie
32 Malá Čalomija
33 Malé Straciny
34 Malé Zlievce
35 Malý Krtíš
36 MODRÝ KAMEŇ
37 Muľa
38 Nenince
39 Nová Ves
40 Obeckov
41 Olováry 41.1 Olováry
41.2 Potôčik
42 Opatovská Nová Ves
43 Opava
44 Pôtor 44.1 Pôtor
44.2 Žihľava
45 Pravica 45.1 Imrov Kopec
45.2 Pravica
46 Príbelce 46.1 Dolné Príbelce
46.2 Horné Príbelce
46.3 Škriavnik
47 Sečianky
48 Seľany
49 Senné 49.1 Príboj
49.2 Senné
50 Sklabiná
51 Slovenské Ďarmoty 51.1 Iliašov
51.2 Slovenské Ďarmoty
52 Slovenské Kľačany
53 Stredné Plachtince
54 Sucháň
55 Suché Brezovo
56 Širákov
57 Šuľa
58 Trebušovce
59 Veľká Čalomija
60 Veľká Ves nad Ipľom
61 Veľké Straciny
62 Veľké Zlievce
63 VEĽKÝ KRTÍŠ
64 Veľký Lom
65 Vieska
66 Vinica
67 Vrbovka
68 Záhorce 68.1 Selešťany
68.2 Záhorce
69 Závada
70 Zombor
71 Želovce
ZV 1 Babiná
2 Bacúrov
3 Breziny 3.1 Dolné Breziny
3.2 Horné Breziny
4 Budča
5 Bzovská Lehôtka
6 Dobrá Niva
7 Dubové
8 Hronská Breznica
9 Kováčová
10 VO Lešť 10.1 Kamenný Vrch
10.2 Lažteky
10.3 Lešť
10.4 Podjavorie
10.5 Vidov Vrch
11 Lieskovec
12 Lukavica
13 Michalková
14 Očová
15 Ostrá Lúka
16 Pliešovce 16.1 Dolinky
16.2 Lonec
16.3 Pliešovce
16.4 Podjavorie
16.5 Polomy
16.6 Zaježová
17 Podzámčok
18 Sása
19 Sielnica
20 SLIAČ 20.1 Hájniky
20.2 Rybáre
20.3 Sampor
20.4 Sliač-kúpele
21 Tŕnie 21.1 Budička
21.2 Kašova Lehôtka
21.3 Tŕnie
22 Turová
23 Veľká Lúka
24 ZVOLEN 24.1 Kráľová
24.2 Lukové
24.3 Môťová
24.4 Neresnica
24.5 Zolná
24.6 Zvolen
25 Zvolenská Slatina 25.1 Slatinka
25.2 Zvolenská Slatina
26 Železná Breznica
ZC 1 Brehy
2 Hodruša-Hámre 2.1 Banská Hodruša
2.2 Dolné Hámre
2.3 Kopanice
3 Horné Hámre 3.1 Horné Hámre
3.2 Kostivrch
4 Hrabičov
5 Hronský Beňadik 5.1 Hronský Beňadik
5.2 Psiare
6 Kľak
7 Malá Lehota
8 NOVÁ BAŇA 8.1 Bukovina
8.2 Chotár
8.3 Nová Baňa
8.4 Stará Huta
8.5 Štále
8.6 Záhrb
9 Orovnica
10 Ostrý Grúň
11 Píla
12 Rudno nad Hronom
13 Tekovská Breznica
14 Veľká Lehota
15 Veľké Pole
16 Voznica
17 ŽARNOVICA 17.1 Lukavica
17.2 Revištské Podzámčie
17.3 Žarnovica
17.4 Žarnovická Huta
18 Župkov
ZH 1 Bartošova Lehôtka
2 Bzenica 2.1 Bukovina
2.2 Bzenica
2.3 Záhorčie
3 Dolná Trnávka
4 Dolná Ves
5 Dolná Ždaňa
6 Hliník nad Hronom
7 Horná Ves
8 Horná Ždaňa
9 Hronská Dúbrava
10 Ihráč
11 Janova Lehota
12 Jastrabá
13 Kopernica
14 Kosorín
15 Krahule
16 KREMNICA
17 Kremnické Bane
18 Kunešov
19 Ladomerská Vieska 19.1 Ladomer
19.2 Vieska
20 Lehôtka pod Brehmi
21 Lovča
22 Lovčica-Trubín 22.1 Lovčica
22.2 Trubín
23 Lúčky
24 Lutila
25 Nevoľné
26 Pitelová
27 Prestavlky 27.1 Horná Trnávka
27.2 Prestavlky
28 Prochot
29 Repište
30 Sklené Teplice
31 Slaská
32 Stará Kremnička
33 Trnavá Hora 33.1 Jalná
33.2 Kľačany
33.3 Trnavá Hora
34 Vyhne 34.1 Banky
34.2 Vyhne
35 ŽIAR NAD HRONOM 35.1 Šášovské Podhradie
35.2 Žiar nad Hronom
BA 0 Bratislava – hlavné mesto
BA I 1 Staré Mesto
BA II 1 Podunajské Biskupice
2 Ružinov
3 Vrakuňa
BA III 1 Nové Mesto
2 Rača
3 Vajnory
BA IV 1 Devín
2 Devínska Nová Ves
3 Dúbravka
4 Karlova Ves
5 Lamač
6 Záhorská Bystrica
BA V 1 Čunovo
2 Jarovce
3 Petržalka
4 Rusovce
MA 1 Borinka
2 Gajary
3 Jablonové
4 Jakubov
5 Kostolište
6 Kuchyňa
7 Láb
8 Lozorno
9 MALACKY 9.1 Malacky
9.2 Vinohrádok
10 Malé Leváre
11 Marianka
12 Pernek
13 Plavecké Podhradie
14 Plavecký Mikuláš
15 Plavecký Štvrtok
16 Rohožník
17 Sološnica
18 Studienka
19 STUPAVA 19.1 Mást
19.2 Stupava
21 Suchohrad
21 Veľké Leváre
22 Vysoká pri Morave
23 VO Záhorie
24 Záhorská Ves
25 Závod
26 Zohor
PK 1 Báhoň
2 Budmerice
3 Častá 3.1 Častá
3.2 Červený Kameň
4 Doľany
5 Dubová
6 Jablonec
7 Limbach
8 MODRA 8.1 Harmónia
8.2 Modra
8.3 Piesok
9 PEZINOK 9.1 Myslenice
9.2 Pezinok
10 Píla
11 Slovensky Grob
12 SVÄTÝ JUR
13 Šenkvice
14 Štefanová
15 Viničné
16 Vinosady
17 Vištuk
SC 1 Bernolákovo
2 Blatné
3 Boldog
4 Čataj
5 Dunajská Lužná 5.1 Jánošíková
5.2 Nová Lipnica
5.3 Nové Košariská
6 Hamuliakovo
7 Hrubá Borša
8 Hrubý Šúr
9 Hurbanova Ves
10 Chorvátsky Grob
11 Igram
12 Ivanka pri Dunaji
13 Kalinkovo
14 Kaplna
15 Kostolná pri Dunaji
16 Kráľová pri Senci
17 Malinovo
18 Miloslavov 18.1 Alžbetin Dvor
18.2 Miloslavov
19 Most pri Bratislave 19.1 Most pri Bratislave
19.2 Studené
20 Nová Dedinka 20.1 Dedinka pri Dunaji
20.2 Nová Ves pri Dunaji
21 Nový Svet
22 Reca
23 Rovinka
24 SENEC 24.1 Martin
24.2 Senec
25 Tomášov 25.1 Doma
25.2 Malý Madaras
25.3 Tomášov
26 Tureň
27 Veľký Biel 27.1 Malý Biel
27.2 Veľký Biel
28 Vlky
29 Zálesie
KE GL 1 GELNICA
2 Helcmanovce
3 Henclová 3.1 Henclová
3.2 Tichá Voda
4 Hrišovce
5 Jaklovce
6 Kluknava
7 Kojšov
8 Margecany
9 Mníšek nad Hnilcom
10 Nálepkovo 10.1 Čierna Hora
10.2 Hámre
10.3 Nálepkovo
10.4 Zahájnica
11 Prakovce
12 Richnava
13 Smolnícka Huta
14 Smolník
15 Stará Voda
16 Švedlár
17 Úhorná
18 Veľký Folkmar
19 Závadka
20 Žakarovce
KE I 1 Džungľa
2 Kavečany
3 Sever
4 Sídlisko Ťahanovce
5 Staré Mesto
6 Ťahanovce
KE II 1 Lorinčík
2 Luník IX
3 Myslava
4 Pereš
5 Poľov
6 Sídlisko KVP
7 Šaca
8 Západ
KE III 1 Dargovských hrdinov
2 Košická Nová Ves
KE IV 1 Barca
2 Juh
3 Krásna
4 Nad jazerom
5 Šebastovce
6 Vyšné Opátske
KS 1 Bačkovík
2 Baška
3 Belža
4 Beniakovce
5 Bidovce
6 Blažice
7 Bočiar
8 Bohdanovce
9 Boliarov
10 Budimír
11 Bukovec
12 Bunetice
13 Buzica
14 Cestice
15 Čakanovce
16 Čaňa
17 Čečejovce 17.1 Čečejovce
17.2 Seleška
18 Čižatice
19 Debraď
20 Drienovec
21 Družstevná pri Hornáde 21.1 Malá Vieska
21.2 Tepličany
22 Ďurďošík
23 Ďurkov
24 Dvorníky-Včeláre 24.1 Dvorníky
24.2 Včeláre
25 Geča
26 Gyňov
27 Hačava
28 Háj
29 Haniska 29.1 Grajciar
29.2 Haniska
30 Herľany 30.1 Herľany
30.2 Žirovce
31 Hodkovce
32 Hosťovce
33 Hrašovík
34 Hýľov
35 Chorváty
36 Chrastné
37 Janík
38 Jasov
39 Kalša
40 Kecerovce 40.1 Kecerovské Kostoľany
40.2 Kecerovské Pekľany
41 Kecerovský Lipovec
42 Kechnec
43 Kokšov-Bakša
44 Komárovce
45 Kostoľany nad Hornádom
46 Košická Belá
47 Košická Polianka
48 Košické Oľšany
49 Košický Klečenov 49.1 Borda
49.2 Košický Klečenov
50 Kráľovce
51 Kysak
52 Malá Ida
53 Malá Lodina
54 MEDZEV 54.1 Baňa Lucia
54.2 Nižný Medzev
55 Milhosť
56 Mokrance
57 MOLDAVA NAD BODVOU 57.1 Budulov
57.2 Moldava nad Bodvou
58 Mudrovce
59 Nižná Hutka
60 Nižná Kamenica
61 Nižná Myšľa
62 Nižný Čaj
63 Nižný Klátov
64 Nižný Lánec
65 Nová Polhora
66 Nováčany
67 Nový Salaš
68 Obišovce
69 Olšovany
70 Opátka
71 Opiná
72 Paňovce
73 Peder
74 Perín-Chym 74.1 Chym
74.2 Perín
74.3 Vyšný Lánec
75 Ploské 75.1 Ortáše
75.2 Ploské
76 Poproč
77 Rákoš
78 Rankovce
79 Rešica
80 Rozhanovce
81 Rudník
82 Ruskov
83 Sady nad Torysou 83.1 Byster
83.2 Zdoba
84 Seňa
85 Skároš
86 Slančík
87 Slanec
88 Slanská Huta
89 Slanské Nové Mesto
90 Sokoľ
91 Sokoľany
92 Svinica
93 Šemša
94 Štós 94.1 Štós
94.2 Štós-kúpele
95 Trebejov
96 Trsťany
97 Trstené pri Hornáde
98 Turňa nad Bodvou
99 Turnianska Nová Ves
100 Vajkovce
101 Valalíky 101.1 Bernátovce
101.2 Buzice
101.3 Košťany
101.4 Všechsvätých
102 Veľká Ida 102.1 Gomboš
102.2 Veľká Ida
103 Veľká Lodina
104 Vtáčkovce
105 Vyšná Hutka
106 Vyšná Kamenica
107 Vyšná Myšľa
108 Vyšný Čaj
109 Vyšný Klátov
110 Vyšný Medzev
111 Zádiel
112 Zlatá Idka
113 Žarnov
114 Ždaňa
MI 1 Bajany
2 Bánovce nad Ondavou 2.1 Bánovce nad Ondavou
2.2 Piesky
3 Beša
4 Bracovce
5 Budince
6 Budkovce 6.1 Budkovce
6.2 Dolný Les
7 Čečehov
8 Čičarovce
9 Čierne Pole
10 Drahňov
11 Dúbravka 11.1 Dúbravka
11.2 Komanica
12 Falkušovce
13 Hatalov 13.1 Hatalov
13.2 Ridzina
14 Hažín
15 Hnojné
16 Horovce
17 Iňačovce
18 Ižkovce
19 Jastrabie pri Michalovciach
20 Jovsa
21 Kačanov
22 Kaluža
23 Kapušianske Kľačany
24 Klokočov
25 Krásnovce
26 Krišovská Liesková 26.1 Krížany
26.2 Liesková
27 Kusín
28 Lastomír
29 Laškovce
30 Lesné
31 Ložín
32 Lúčky
33 Malčice 33.1 Hradištská Moľva
33.2 Malčice
34 Malé Raškovce
35 Markovce
36 Maťovské Vojkovce 36.1 Kapušianske Vojkovce
36.2 Maťovce
37 MICHALOVCE 37.1 Betlenovce
37.2 Meďov
37.3 Michalovce
37.4 Milovaná
37.5 Močarany
37.6 Topoľany
37.7 Vrbovec
37.8 Žabany
38 Moravany 38.1 Lučkovce
38.2 Moravany
39 Nacina Ves 39.1 Nacina Ves
39.2 Vybúchanec
40 Oborín 40.1 Kucany
40.2 Oborín
41 Oreské
42 Palín
43 Pavlovce nad Uhom 43.1 Ortov
43.2 Pavlovce nad Uhom
43.3 Ťahyňa
44 Petrikovce
45 Petrovce nad Laborcom
46 Poruba pod Vihorlatom
47 Pozdišovce
48 Ptrukša
49 Pusté Čemerné
50 Rakovec nad Ondavou
51 Ruská
52 Senné
53 Slavkovce
54 Sliepkovce
55 Staré
56 STRÁŽSKE 56.1 Krivošťany
56.2 Pláne
56.3 Strážske
57 Stretava
58 Stretavka
59 Suché
60 Šamudovce
61 Trhovište
62 Trnava pri Laborci
63 Tušice
64 Tušická Nová Ves
65 VEĽKÉ KAPUŠANY 65.1 Veľké Kapušany
65.2 Veškovce
66 Veľké Raškovce
67 Veľké Slemence
68 Vinné
69 Vojany
70 Voľa 70.1 Stankovce
70.2 Voľa
71 Vrbnica
72 Vysoká nad Uhom 72.1 Vysocký Dvor
72.2 Vysoká nad Uhom
73 Zalužice 73.1 Malé Zalužice
73.2 Veľké Zalužice
74 Závadka
75 Zbudza
76 Zemplínska Široká
77 Zemplínske Kopčany
78 Žbince
RV 1 Ardovo
2 Betliar
3 Bohúňovo 3.1 Bohúňovo
3.2 Tiba
4 Bôrka
5 Brdárka
6 Bretka
7 Brzotín
8 Čierna Lehota
9 Čoltovo
10 Čučma
11 Dedinky 11.1 Dedinky
11.2 Dobšinská Maša
12 Dlhá Ves
13 DOBŠINÁ
14 Drnava
15 Gemerská Hôrka
16 Gemerská Panica
17 Gemerská Poloma
18 Gočaltovo
19 Gočovo
20 Hanková
21 Henckovce
22 Honce
23 Hrhov
24 Hrušov
25 Jablonov nad Turňou
26 Jovice
27 Kečovo
28 Kobeliarovo
29 Koceľovce
30 Kováčová
31 Krásnohorská Dlhá Lúka
32 Krásnohorské Podhradie
33 Kružná
34 Kunova Teplica
35 Lipovník
36 Lúčka
37 Markuška
38 Meliata
39 Nižná Slaná 39.1 Nižná Slaná
39.2 Nižnoslanská Baňa
40 Ochtiná
41 Pača
42 Pašková
43 Petrovo
44 Plešivec
45 Rakovnica
46 Rejdová
47 Rochovce
48 Roštár
49 Rozložná
50 ROŽŇAVA 50.1 Nadabula
50.2 Rožňava
50.3 Rožňavská Baňa
51 Rožňavské Bystré
52 Rudná
53 Silica
54 Silická Brezová
55 Silická Jablonica
56 Slavec 56.1 Slavec
56.2 Vidová
57 Slavoška
58 Slavošovce
59 Stratená 59.1 Dobšinská Ľadová Jaskyňa
59.2 Stratená
60 Štítnik
61 Vlachovo
62 Vyšná Slaná
SO 1 Baškovce
2 Beňatina
3 Bežovce
4 Blatná Polianka
5 Blatné Remety
6 Blatné Revištia
7 Bunkovce
8 Fekišovce
9 Hlivištia
10 Horňa
11 Husák
12 Choňkovce
13 Inovce
14 Jasenov
15 Jenkovce
16 Kolibabovce
17 Koňuš
18 Koromľa
19 Krčava
20 Kristy
21 Lekárovce
22 Nižná Rybnica
23 Nižné Nemecké
24 Orechová
25 Ostrov
26 Petrovce
27 Pinkovce
28 Podhoroď
29 Porostov
30 Porúbka
31 Priekopa
32 Remetské Hámre
33 Ruská Bystrá
34 Ruskovce
35 Ruský Hrabovec
36 Sejkov
37 SOBRANCE 37.1 Komárovce
37.2 Sobrance
37.3 Sobranecké Kúpele
38 Svätuš
39 Tašuľa
40 Tibava
41 Úbrež
42 Veľké Revištia 42.1 Gajdoš
42.2 Vyšné Revištia
43 Vojnatina
44 Vyšná Rybnica
45 Vyšné Nemecké 45.1 Močidlá
45.2 Vyšné Nemecké
46 Vyšné Remety
47 Záhor
SN 1 Arnutovce
2 Betlanovce
3 Bystrany
4 Danišovce
5 Harichovce
6 Hincovce 6.1 Hincovce
6.2 Trsťany
7 Hnilčík 7.1 Bindt
7.2 Hnilčík
7.3 Ráztoky
8 Hnilec 8.1 Delava
8.2 Hnilec
9 Hrabušice
10 Chrasť nad Hornádom
11 Iliašovce
12 Jamník
13 Kaľava
14 Kolinovce
15 KROMPACHY
16 Letanovce
17 Lieskovany
18 Markušovce
19 Matejovce nad Hornádom
20 Mlynky 20.1 Biele Vody
20.2 Havrania Dolina
20.3 Mlynky
20.4 Palcmanská Maša
20.5 Prostredný Hámor
20.6 Rakovec
20.7 Sykavka
21 Odorín
22 Olcnava
23 Oľšavka
24 Poráč
25 Rudňany
26 Slatvina
27 Slovinky
28 Smižany
29 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 29.1 Novoveská Huta
29.2 Spišská Nová Ves
30 Spišské Tomášovce 30.1 Hadušovce
30.2 Spišské Tomášovce
31 SPIŠSKÉ VLACHY 31.1 Dobrá Voľa
31.2 Spišské Vlachy
32 Spišský Hrušov
33 Teplička
34 Vítkovce
35 Vojkovce
36 Žehra 36.1 Hodkovce
36.2 Žehra
TV 1 Bačka
2 Bačkov
3 Bara 3.1 Malá Bara
3.2 Veľká Bara
4 Biel
5 Boľ
6 Borša
7 Boťany 7.1 Boťany
7.2 Kolónia
8 Brehov
9 Brezina
10 Byšta
11 Cejkov
12 Čeľovce
13 Čerhov
14 Černochov
15 Čierna
16 ČIERNA NAD TISOU
17 Dargov
18 Dobrá
19 Dvorianky 19.1 Dvorianky
19.2 Kinčeš
20 Egreš
21 Hraň
22 Hrčeľ
23 Hriadky
24 Kašov
25 Kazimír
26 Klin nad Bodrogom
27 Kožuchov
28 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 28.1 Fejséš
28.2 Kráľovský Chlmec
29 Kravany
30 Kuzmice 30.1 Dancov Potok
30.2 Kuzmice
31 Kysta
32 Ladmovce
33 Lastovce
34 Leles 34.1 Kapoňa
34.2 Leles
35 Luhyňa
36 Malá Tŕňa
37 Malé Ozorovce
38 Malé Trakany
39 Malý Horeš 39.1 Malý Horeš
39.2 Onča
40 Malý Kamenec
41 Michaľany
42 Nižný Žipov
43 Novosad
44 Nový Ruskov 44.1 Malý Ruskov
44.2 Veľký Ruskov
45 Parchovany 45.1 Božčice
45.2 Hunkovce
45.3 Parchovany
46 Plechotice
47 Poľany
48 Pribeník
49 Rad 49.1 Hrušov
49.2 Rad
50 SEČOVCE 50.1 Albínov
50.2 Sečovce
51 Sirník
52 Slivník
53 Slovenské Nové Mesto
54 Soľnička
55 Somotor 55.1 Nová Vieska pri Bodrogu
55.2 Somotor
55.3 Véč
56 Stanča
57 Stankovce
58 Strážne
59 Streda nad Bodrogom
60 Svätá Mária 60.1 Bodrog
60.2 Pavlovo
61 Svätuše
62 Svinice
63 TREBIŠOV 63.1 Milhostov
63.2 Nový Majer
63.3. Olšina
63.4 Trebišov
64 Trnávka
65 Veľaty
66 Veľká Tŕňa
67 Veľké Ozorovce
68 Veľké Trakany 68.1 Kolónia
68.2 Veľké Trakany
69 Veľký Horeš
70 Veľký Kamenec
71 Viničky
72 Višňov
73 Vojčice
74 Vojka
75 Zatín
76 Zbehňov
77 Zemplín
78 Zemplínska Nová Ves 78.1 Úpor
78.2 Zemplínsky Klečenov
79 Zemplínska Teplica
80 Zemplínske Hradište
81 Zemplínske Jastrabie
82 Zemplínsky Branč
NR KN 1 Bajč 1.1 Bajč
1.2 Chrasť
1.3 Kotelnica
1.4 Nový Diel
1.5 Vlkanovo
2 Bátorove Kosihy 2.1 Mikulášov Sad
2.2 Vojnice
3 Bodza
4 Bodzianske Lúky
5 Brestovec
6 Búč
7 Čalovec 7.1 Čalovec
7.2 Violín
8 Číčov 8.1 Číčov
8.2 Kéč
8.3 Krížový Dvor
9 Dedina Mládeže 9.1 Dedina Mládeže
9.2 Malý Ostrov
10 Dulovce
11 Holiare
12 HURBANOVO 12.1 Bohatá
12.2 Holanovo
12.3 Hurbanovo
12.4 Konkoľ
12.5 Nová Trstená
12.6 Vék
12.7 Zelený Háj
13 Chotín
14 Imeľ
15 Iža 15.1 Bokroš
15.2 Iža
16 Kameničná 16.1 Balvany
16.2 Kameničná
17 Klížska Nemá
18 KOLÁROVO 18.1 Částa
18.2 Čierny Chrbát
18.3 Kolárovo
18.4 Kráľka
18.5 Pačérok
18.6 Veľká Gúta
18.7 Veľký Ostrov
19 KOMÁRNO 19.1 Čerhát
19.2 Ďulov Dvor
19.3 Hadovce
19.4 Kava
19.5 Komárno
19.6 Lándor
19.7 Malá Iža
19.8 Nová Osada
19.9 Nová Stráž
19.10 Pavel
19.11 Veľký Harčáš
20 Kravany nad Dunajom
21 Lipové
22 Marcelová 22.1 Krátke Kesy
22.2 Marcelová
23 Martovce
24 Moča
25 Modrany
26 Mudroňovo
27 Nesvady 27.1 Aňala
27.2 Aňalské Záhrady
27.3 Nesvady
27.4 Sady
28 Okoličná na Ostrove 28.1 Okoličná na Ostrove
28.2 Štúrová
29 Patince
30 Pribeta
31 Radvaň nad Dunajom 31.1 Bystrička
31.2 Radvaň nad Dunajom
31.3 Žitava
32 Sokolce
33 Svätý Peter
34 Šrobárová
35 Tôň
36 Trávnik
37 Veľké Kosihy 37.1 Okánikovo
37.2 Veľké Kosihy
38 Virt
39 Vrbová nad Váhom 39.1 Čergov
39.2 Hliník
39.3 Vrbová nad Váhom
39.4 Zlatá Osada
40 Zemianska Olča
41 Zlatná na Ostrove 41.1 Horná Zlatná
41.2 Veľký Lél
41.3 Zlatná na Ostrove
LV 1 Bajka
2 Bátovce 2.1 Bátovce
2.2 Jalakšová
3 Beša 3.1 Beša
3.2 Malá Baračka
4 Bielovce
5 Bohunice
6 Bory
7 Brhlovce 7.1 Brhlovce
7.2 Kamenný Chotár
8 Čajkov
9 Čaka
10 Čata
11 Demandice
12 Devičany
13 Dolná Seč
14 Dolné Semerovce
15 Dolný Pial
16 Domadice
17 Drženice 17.1 Drženice
17.2 Kmeťovce
18 Farná
19 Hokovce 19.1 Hokovce
19.2 Kráľovičová
20 Hontianska Vrbica
21 Hontianske Trsťany
22 Horná Seč
23 Horné Semerovce
24 Horné Turovce
25 Horný Pial
26 Hrkovce
27 Hronovce 27.1 Čajakovo
27.2 Domaša
27.3 Vozokany nad Hronom
28 Hronské Kľačany
29 Hronské Kosihy
30 Iňa
31 Ipeľské Úľany
32 Ipeľský Sokolec
33 Jabloňovce
34 Jesenské
35 Jur nad Hronom
36 Keť
37 Kalná nad Hronom 37.1 Kalná
37.2 Kalnica
37.3 Mochovce
38 Kozárovce
39 Krškany 39.1 Malé Krškany
39.2 Veľké Krškany
40 Kubáňovo
41 Kukučínov 41.1 Kukučínov
41.2 Malý Pesek
42 Kuraľany
43 LEVICE 43.1 Čankov
43.2 Géňa
43.3 Horša
43.4 Kalinčiakovo
43.5 Krížny Vrch
43.6 Ladislavov Dvor
43.7 Levice
43.8 Malý Kiar
43.9 Nixbrod
44 Lok
45 Lontov
46 Lula
47 Málaš 47.1 Arma
47.2 Málaš
48 Malé Kozmálovce
49 Malé Ludince
50 Mýtne Ludany 50.1 Dobogov
50.2 Mýtne Ludany
51 Nová Dedina 51.1 Gondovo
51.2 Kamenec
51.3 Opatová
51.4 Svätý Kríž
51.5 Tekovská Nová Ves
52 Nový Tekov 52.1 Marušová
52.2 Nový Tekov
52.3 Šándorhalma
53 Nýrovce
54 Ondrejovce
55 Pastovce
56 Pečenice
57 Plášťovce
58 Plavé Vozokany 58.1 Medvecké
58.2 Plavé Vozokany
59 Podlužany
60 Pohronský Ruskov
61 Pukanec 61.1 Majere
61.2 Pukanec
62 Rybník
63 Santovka 63.1 Malinovec
63.2 Santovka
64 Sazdice
65 Sikenica 65.1 Trhyňa
65.2 Veľký Pesek
66 Slatina
67 Starý Hrádok
68 Starý Tekov
69 ŠAHY 69.1 Preseľany nad Ipľom
69.2 Šahy
69.3 Tešmák
70 Šalov
71 Šarovce 71.1 Šarovce
71.2 Veselá
72 Tehla
73 Tekovské Lužany
74 Tekovský Hrádok
75 TLMAČE 75.1 Lipník
75.2 Tlmače
76 Tupá 76.1 Chorvatice
76.2 Tupá
77 Turá
78 Uhliská
79 Veľké Kozmálovce
80 Veľké Ludince
81 Veľké Turovce 81.1 Dolné Turovce
81.2 Stredné Turovce
82 Veľký Ďur 82.1 Dolný Ďur
82.2 Horný Ďur
82.3 Rohožnica
83 Vyškovce nad Ipľom 83.1 Nový Dvor
83.2 Vyškovce nad Ipľom
84 Vyšné nad Hronom
85 Zalaba
86 Zbrojníky 86.1 Pežerňa
86.2 Zbrojníky
87 ŽELIEZOVCE 87.1 Jarok
87.2 Karolína
87.3 Mikula
87.4 Rozina
87.5 Svodov
87.6 Veľký Dvor
87.7 Želiezovce
88 Žemberovce
89 Žemliare
NR 1 Alekšince
2 Báb 2.1 Alexandrov Dvor
2.2 Malý Báb
2.3 Veľký Báb
3 Babindol
4 Bádice
5 Branč 5.1 Branč
5.2 Veľká Ves
6 Cabaj-Čápor 6.1 Cabaj
6.2 Čápor
7 Čab
8 Čakajovce
9 Čechynce
10 Čeľadice
11 Čifáre
12 Dolné Lefantovce
13 Dolné Obdokovce
14 Golianovo
15 Horné Lefantovce
16 Hosťová
17 Hruboňovo 17.1 Suľany
17.2 Výčapky
18 Ivanka pri Nitre
19 Jarok
20 Jelenec
21 Jelšovce
22 Kapince
23 Klasov
24 Kolíňany
25 Lehota
26 Lúčnica nad Žitavou 26.1 Martinová
26.2 Vajka nad Žitavou
27 Ľudovítová
28 Lukáčovce
29 Lužianky
30 Malé Chyndice
31 Malé Zálužie
32 Malý Cetín
33 Malý Lapáš
34 Melek
35 Mojmírovce
36 NITRA 36.1 Čermáň
36.2 Diely
36.3 Dolné Krškany
36.4 Dražovce
36.5 Horné Krškany
36.6 Chrenová
36.7 Janíkovce
36.8 Klokočina
36.9 Kynek
36.10 Mlynárce
36.11 Párovské Háje
36.12 Staré Mesto
36.13 Zobor
37 Nitrianske Hrnčiarovce
38 Nová Ves nad Žitavou
39 Nové Sady 39.1 Ceroviny
39.2 Nové Sady
39.3 Sila
40 Paňa
41 Podhorany 41.1 Mechenice
41.2 Sokolníky
42 Pohranice
43 Poľný Kesov
44 Rišňovce
45 Rumanová
46 Svätoplukovo
47 Štefanovičová
48 Štitáre
49 Šurianky 49.1 Perkovce
49.2 Šurianky
50 Tajná
51 Telince
52 Veľká Dolina 52.1 Bačala
52.2 Veľká Dolina
53 Veľké Chyndice
54 Veľké Zálužie
55 Veľký Cetín
56 Veľký Lapáš
57 Vinodol 57.1 Dolný Vinodol
57.2 Horný Vinodol
58 VRÁBLE 58.1 Dyčka
58.2 Horný Oháj
58.3 Vráble
59 Výčapy-Opatovce
60 Zbehy 60.1 Andač
60.2 Holotka
60.3 Zbehy
61 Žirany
62 Žitavce
NZ 1 Andovce
2 Bajtava
3 Bánov
4 Bardoňovo
5 Belá
6 Bešeňov
7 Bíňa 7.1 Bíňa
7.2 Kolónia
8 Branovo
9 Bruty
10 Čechy
11 Černík
12 Dedinka 12.1 Dedinka
12.2 Hurbanovce
13 Dolný Ohaj
14 Dubník 14.1 Dubník
14.2 Dvor Mikuláš
15 Dvory nad Žitavou
16 Gbelce 16.1 Gbelce
16.2 Nová Osada
17 Hul
18 Chľaba
19 Jasová
20 Jatov 20.1 Dolný Jatov
20.2 Kendereš
20.3 Malý Jatov
21 Kamenica nad Hronom 21.1 Kamenica nad Hronom
21.2 Kováčov
22 Kamenín
23 Kamenný Most
24 Kmeťovo
25 Kolta
26 Komjatice
27 Komoča
28 Leľa
29 Lipová 29.1 Mlynský Sek
29.2 Ondrochov
30 Ľubá
31 Malá nad Hronom
32 Malé Kosihy
33 Maňa 33.1 Malá Maňa
33.2 Veľká Maňa
34 Michal nad Žitavou
35 Mojzesovo
36 Mužla 36.1 Čenkov
36.2 Jurský Chlm
36.3 Malá Mužla
36.4 Mužla
37 Nána
38 Nová Vieska 38.1 Arad
38.2 Nová Vieska
39 NOVÉ ZÁMKY 39.1 Nové Zámky
39.2 Nový Gúg
40 Obid
41 Palárikovo 41.1 Čiky
41.2 Ľudovítov
41.3 Palárikovo
42 Pavlová
43 Podhájska 43.1 Belek
43.2 Svätuša
44 Pozba
45 Radava
46 Rastislavice
47 Rúbaň
48 Salka
49 Semerovo
50 Sikenička
51 Strekov 51.1 Strekov
51.2 Štefan
52 Svodín
53 Šarkan 53.1 Diva
53.2 Šarkan
54 ŠTÚROVO
55 ŠURANY 55.1 Kostolný Sek
55.2 Nitriansky Hrádok
55.3 Šurany
56 Trávnica
57 Tvrdošovce
58 Úľany nad Žitavou
59 Veľké Lovce
60 Veľký Kýr
61 Vlkas
62 Zemné 62.1 Gúg
62.2 Zemné
SA 1 Diakovce
2 Dlhá nad Váhom
3 Hájske
4 Horná Kráľová
5 Kráľová nad Váhom
6 Močenok 6.1 Gorazdov
6.2 Sládečkovce
7 Neded
8 ŠAĽA 8.1 Hetméň
8.2 Šaľa
8.3 Veča
9 Selice
10 Tešedíkovo
11 Trnovec nad Váhom 11.1 Horný Jatov
11.2 Kľučiareň
11.3 Nový Dvor
11.4 Trnovec nad Váhom
12 Vlčany
13 Žihárec
TO 1 Ardanovce
2 Belince
3 Biskupová
4 Blesovce
5 Bojná 5.1 Bojná
5.2 Malé Dvorany
6 Čeľadince
7 Čermany
8 Dvorany nad Nitrou
9 Hajná Nová Ves
10 Horné Chlebany
11 Horné Obdokovce 11.1 Bodok
11.2 Horné Obdokovce
11.3 Obsolovce
12 Horné Štitáre
13 Hrušovany
14 Chrabrany
15 Jacovce
16 Kamanová
17 Koniarovce
18 Kovarce
19 Krnča
20 Krtovce
21 Krušovce 21.1 Dolné Chlebany
21.2 Krušovce
22 Kuzmice
23 Lipovník
24 Ludanice 24.1 Ludanice
24.2 Mýtna Nová Ves
25 Lužany
26 Malé Ripňany
27 Nemčice
28 Nemečky
29 Nitrianska Blatnica
30 Nitrianska Streda
31 Norovce
32 Oponice
33 Orešany
34 Podhradie
35 Prašice
36 Práznovce
37 Preseľany
38 Radošina 38.1 Bzince
38.2 Radošina
39 Rajčany
40 Solčany
41 Solčianky
42 Súlovce
43 Svrbice
44 Šalgovce
45 Tesáre
46 TOPOĽČANY 46.1 Malé Bedzany
46.2 Topoľčany
46.3 Veľké Bedzany
47 Tovarníky
48 Tvrdomestice
49 Urmince 49.1 Kľačany
49.2 Urmince
50 Veľké Dvorany
51 Veľké Ripňany 51.1 Behynce
51.2 Veľké Ripňany
52 Velušovce
53 Vozokany
54 Závada 54.1 Záhrada
54.2 Závada
ZM 1 Beladice 1.1 Beladice
1.2 Chrašťany
1.3 Pustý Chotár
2 Čaradice
3 Červený Hrádok
4 Čierne Kľačany
5 Hostie
6 Hosťovce
7 Choča
8 Jedľové Kostoľany
9 Kostoľany pod Tribečom
10 Ladice
11 Lovce
12 Machulince
13 Malé Vozokany
14 Mankovce
15 Martin nad Žitavou
16 Nemčiňany
17 Neverice
18 Nevidzany
19 Obyce
20 Skýcov
21 Sľažany 21.1 Dolné Sľažany
21.2 Horné Sľažany
22 Slepčany
23 Tekovské Nemce
24 Tesárske Mlyňany 24.1 Mlyňany
24.2 Tesáre nad Žitavou
25 Topoľčianky
26 Velčice
27 Veľké Vozokany
28 Vieska nad Žitavou
29 Volkovce 29.1 Olichov
29.2 Volkovce
29.3 Závada
30 ZLATÉ MORAVCE 30.1 Chyzerovce
30.2 Prílepy
30.3 Zlaté Moravce
31 Zlatno
32 Žikava
33 Žitavany
PO BJ 1 Abrahámovce
2 Andrejová
3 BARDEJOV 3.1 Bardejov
3.2 Bardejovská Nová Ves
3.3 Bardejovská Zábava
3.4 Bardejovské Kúpele
3.5 Dlhá Lúka
3.6 Miháľov
4 Bartošovce
5 Becherov
6 Beloveža
7 Bogliarka
8 Brezov
9 Brezovka
10 Buclovany
11 Cigeľka
12 Dubinné
13 Frička
14 Fričkovce
15 Gaboltov
16 Gerlachov
17 Hankovce
18 Harhaj
19 Hažlín
20 Hertník
21 Hervartov
22 Hrabovec
23 Hrabské
24 Hutka
25 Chmeľová
26 Janovce
27 Jedlinka
28 Kľušov 28.1 Kľušov
28.2 Kľušovská Zábava
29 Kobyly
30 Kochanovce
31 Komárov
32 Koprivnica 32.1 Dubie
32.2 Koprivnica
33 Kožany
34 Krivé
35 Kríže
36 Kružlov 36.1 Kružlov
36.2 Kružlovská Huta
37 Kučín
38 Kurima
39 Kurov
40 Lascov
41 Lenartov
42 Lipová
43 Livov
44 Livovská Huta
45 Lopúchov
46 Lukavica
47 Lukov
48 Malcov
49 Marhaň
50 Mikulášová
51 Mokroluh
52 Nemcovce
53 Nižná Polianka
54 Nižná Voľa
55 Nižný Tvarožec
56 Oľšavce
57 Ondavka
58 Ortuťová
59 Osikov
60 Petrová
61 Poliakovce
62 Porúbka
63 Raslavice 63.1 Nižné Raslavice
63.2 Vyšné Raslavice
64 Regetovka
65 Rešov
66 Richvald
67 Rokytov
68 Smilno
69 Snakov
70 Stebnícka Huta
71 Stebník
72 Stuľany
73 Sveržov
74 Šarišské Čierne
75 Šašová
76 Šiba
77 Tarnov
78 Tročany
79 Vaniškovce
80 Varadka
81 Vyšná Polianka
82 Vyšná Voľa
83 Vyšný Kručov
84 Vyšný Tvarožec
85 Zborov
86 Zlaté
HE 1 Adidovce
2 Baškovce
3 Brekov
4 Brestov
5 Černina
6 Dedačov
7 Gruzovce
8 Hankovce
9 Hažín nad Cirochou
10 Hrabovec nad Laborcom
11 Hrubov
12 Hudcovce
13 HUMENNÉ
14 Chlmec
15 Jabloň
16 Jankovce
17 Jasenov
18 Kamenica nad Cirochou
19 Kamienka
20 Karná
21 Kochanovce
22 Košarovce
23 Koškovce
24 Lackovce
25 Lieskovec
26 Ľubiša
27 Lukačovce
28 Maškovce
29 Modra nad Cirochou
30 Myslina
31 Nechválova Polianka
32 Nižná Jablonka
33 Nižná Sitnica
34 Nižné Ladičkovce
35 Ohradzany
36 Pakostov
37 Papín
38 Porúbka
39 Prituľany
40 Ptičie
41 Rohožník
42 Rokytov pri Humennom 42.1 Humenský Rokytov
42.2 Zbudský Rokytov
43 Rovné
44 Ruská Kajňa
45 Ruská Poruba
46 Slovenská Volová
47 Slovenské Krivé
48 Sopkovce
49 Topoľovka
50 Turcovce
51 Udavské
52 VO Valaškovce
53 Veľopolie
54 Víťazovce
55 Vyšná Jablonka
56 Vyšná Sitnica
57 Vyšné Ladičkovce
58 Vyšný Hrušov
59 Závada
60 Závadka
61 Zbudské Dlhé
62 Zubné
KK 1 Abrahámovce 1.1 Abrahámovce
1.2 Pikovce
2 Bušovce
3 Červený Kláštor 3.1 Červený Kláštor
3.2 Červený Kláštor-kúpele
4 Havka
5 Holumnica
6 Hradisko
7 Huncovce
8 Ihľany 8.1 Majerka
8.2 Stotince
9 Jezersko
10 Jurské
11 KEŽMAROK
12 Krížová Ves
13 Lechnica
14 Lendak
15 Ľubica
16 Majere
17 Malá Franková
18 Malý Slavkov
19 Matiašovce
20 Mlynčeky
21 Osturňa
22 Podhorany
23 Rakúsy
24 Reľov 24.1 Hágy
24.2 Reľov
25 Slovenská Ves
26 SPIŠSKÁ BELÁ 26.1 Spišská Belá
26.2 Strážky
27 SPIŠSKÁ STARÁ VES 27.1 Lysá nad Dunajcom
27.2 Spišská Stará Ves
28 Spišské Hanušovce
29 Stará Lesná
30 Stráne pod Tatrami
31 Toporec
32 Tvarožná
33 Veľká Franková
34 Veľká Lomnica
35 Vlková
36 Vlkovce
37 Vojňany
38 Vrbov
39 Výborná
40 Zálesie
41 Žakovce
LE 1 Baldovce
2 Beharovce
3 Bijacovce
4 Brutovce
5 Buglovce
6 Dlhé Stráže
7 Doľany 7.1 Doľany
7.2 Roškovce
8 Domaňovce
9 Dravce 9.1 Bukovinka
9.2 Dravce
10 Dúbrava
11 Granč-Petrovce
12 Harakovce
13 Jablonov
14 Klčov
15 Korytné
16 Kurimany
17 LEVOČA 17.1 Levoča
17.2 Levočská Dolina
17.3 Levočské Lúky
17.4 Závada
18 Lúčka
19 Nemešany
20 Nižné Repaše
21 Oľšavica 21.1 Oľšavica
21.2 Podproč
22 Ordzovany
23 Pavľany
24 Poľanovce
25 Pongrácovce
26 SPIŠSKÉ PODHRADIE 26.1 Katúň
26.2 Spišské Podhradie
27 Spišský Hrhov
28 Spišský Štvrtok 28.1 Mečedelovce
28.2 Spišský Štvrtok
29 Studenec
30 Torysky
31 Uloža
32 Vyšné Repaše
33 Vyšný Slavkov
ML 1 Brestov nad Laborcom
2 Čabalovce
3 Čabiny
4 Čertižné
5 Habura
6 Kalinov
7 Krásny Brod
8 MEDZILABORCE 8.1 Borov
8.2 Medzilaborce
8.3 Vydraň
9 Ňagov
10 Oľka 10.1 Krivá Oľka
10.2 Oľka
11 Oľšinkov
12 Palota
13 Radvaň nad Laborcom
14 Repejov
15 Rokytovce
16 Roškovce
17 Sukov
18 Svetlice
19 Valentovce
20 Volica
21 Výrava
22 Zbojné
23 Zbudská Belá
PP 1 Batizovce
2 Gánovce 2.1 Filice
2.2 Gánovce
3 Gerlachov
4 Hozelec 4.1 Hozelec
4.2 Úsvit
5 Hôrka 5.1 Hôrka
5.2 Kišovce
5.3 Ondrej
5.4 Primovce
6 Hranovnica
7 Jánovce 7.1 Jánovce
7.2 Machalovce
8 Kravany
9 Liptovská Teplička
10 Lučivná
11 Mengusovce
12 Mlynica
13 Nová Lesná
14 POPRAD 14.1 Kvetnica
14.2 Matejovce
14.3 Poprad
14.4 Spišská Sobota
14.5 Stráže pod Tatrami
14.6 Veľká
15 Spišská Teplica
16 Spišské Bystré
17 Spišský Štiavnik
18 SVIT
19 Štôla
20 Štrba 20.1 Štrba
20.2 Tatranská Štrba
21 Šuňava 21.1 Nižná Šuňava
21.2 Vyšná Šuňava
22 Švábovce
23 Tatranská Javorina
24 Veľký Slavkov
25 Vernár
26 Vikartovce
27 Vydrník
28 VYSOKÉ TATRY 28.1 Dolný Smokovec
28.2 Horný Smokovec
28.3 Kežmarské Žľaby
28.4 Nová Polianka
28.5 Nový Smokovec
28.6 Podbanské
28.7 Starý Smokovec
28.8 Štrbské Pleso
28.9 Tatranská Kotlina
28.10 Tatranská Lesná
28.11 Tatranská Lomnica
28.12 Tatranská Polianka
28.13 Tatranské Matliare
28.14 Tatranské Zruby
28.15 Vyšné Hágy
29 Ždiar
PO 1 Abranovce
2 Bajerov
3 Bertotovce
4 Brestov
5 Bretejovce
6 Brežany
7 Bzenov
8 Čelovce
9 Červenica 9.1 Červenica
9.2 Dubník
10 Demjata
11 Drienov
12 Drienovská Nová Ves
13 Dulova Ves
14 Fintice
15 Fričovce
16 Fulianka
17 Geraltov 17.1 Geraltov
17.2 Závadka
17.3 Žatkovce
18 Gregorovce
19 Haniska
20 Hendrichovce
21 Hermanovce
22 Hrabkov
23 Chmeľov 23.1 Chmeľov
23.2 Podhrabina
24 Chmeľovec
25 Chmiňany
26 Chminianska Nová Ves 26.1 Bunde
26.2 Chminianska Nová Ves
27 Chminianske Jakubovany
28 Janov
29 Janovík
30 Kapušany
31 Kendice
32 Klenov
33 Kojatice 33.1 Kojatice
33.2 Kojatická Dolina
33.3 Pod Pastviskom
33.4 Šarišské Lužianky
34 Kokošovce 34.1 Kokošovce
34.2 Sigord
35 Krížovany
36 Kvačany
37 Lada
38 Lažany
39 Lemešany
40 Lesíček
41 Ličartovce 41.1 Ličartovce
41.2 Pri Svinke
42 Lipníky 42.1 Lipníky
42.2 Podhrabina
42.3 Taľka
43 Lipovce 43.1 Lačnov
43.2 Lipovce
43.3 Lipovce-chaty
43.4 Salvátor
44 Ľubotice 44.1 Ľubotice
44.2 Šarišské Lúky
45 Ľubovec 45.1 Ľubovec
45.2 Ruské Pekľany
46 Lúčina
47 Malý Slivník 47.1 Furmanec
47.2 Malý Slivník
48 Malý Šariš
49 Medzany
50 Miklušovce
51 Mirkovce 51.1 Mirkovce
51.2 Niereše
52 Mošurov
53 Nemcovce 53.1 Nemcovce
53.2 Zimná Studňa
54 Okružná
55 Ondrašovce
56 Ovčie
57 Petrovany 57.1 Močarmany
57.2 Petrovany
57.3 Vysielač
58 Podhorany
59 Podhradík
60 PREŠOV 60.1 Cemjata
60.2 Kyslá Voda
60.3 Nižná Šebastová
60.4 Prešov
60.5 Solivar
60.6 Šalgovík
60.7 Vydumanec
61 Proč
62 Pušovce
63 Radatice
64 Rokycany
65 Ruská Nová Ves
66 Sedlice
67 Seniakovce
68 Suchá Dolina
69 Svinia
70 Šarišská Poruba
71 Šarišská Trstená
72 Šarišské Bohdanovce
73 Šindliar
74 Široké 74.1 Pod Braniskom
74.2 Široké
75 Štefanovce
76 Teriakovce
77 Terňa 77.1 Babin Potok
77.2 Hradisko
77.3 Terňa
78 Trnkov
79 Tuhrina
80 Tulčík
81 Varhaňovce
82 Veľký Slivník
83 VEĽKÝ ŠARIŠ 83.1 Kanaš
83.2 Veľký Šariš
84 Víťaz 84.1 Dolina
84.2 Víťaz
85 Vyšná Šebastová 85.1 Severná
85.2 Vyšná Šebastová
86 Záborské
87 Záhradné
88 Zlatá Baňa 88.1 Sigord
88.2 Zlatá Baňa
89 Žehňa 89.1 Dúbrava
89.2 Žehňa
90 Žipov
91 Župčany
SB 1 Bajerovce
2 Bodovce
3 Brezovica
4 Brezovička
5 Červená Voda
6 Červenica pri Sabinove
7 Ďačov 7.1 Budzín
7.2 Ďačov
8 Daletice
9 Drienica
10 Dubovica
11 Hanigovce
12 Hubošovce 12.1 Hubošovce
12.2 Jur
13 Jakovany
14 Jakubovany
15 Jakubova Voľa
16 Jarovnice 16.1 Jarovnice
16.2 Močidľany
17 Kamenica
18 Krásna Lúka
19 Krivany
20 LIPANY
21 Lúčka 21.1 Lúčka
21.2 Potoky
22 Ľutina
23 Milpoš
24 Nižný Slavkov
25 Olejníkov 25.1 Ambrušovce
25.2 Baranie
25.3 Majdan
25.4 Olejníkov
26 Oľšov
27 Ostrovany
28 Pečovská Nová Ves
29 Poloma
30 Ratvaj
31 Ražňany
32 Renčišov
3 Rožkovany
34 SABINOV 34.1 Orkucany
34.2 Sabinov
35 Šarišské Dravce
36 Šarišské Michaľany
37 Šarišské Sokolovce
38 Tichý Potok
39 Torysa
40 Uzovce
41 Uzovské Pekľany
42 Uzovský Šalgov
43 Vysoká
SV 1 Belá nad Cirochou
2 Brezovec
3 Čukalovce
4 Dlhé nad Cirochou
5 Dúbrava
6 Hostovice
7 Hrabová Roztoka
8 Jalová
9 Kalná Roztoka
10 Klenová
11 Kolbasov
12 Kolonica
13 Ladomirov
14 Michajlov
15 Nová Sedlica
16 Osadné
17 Parihuzovce
18 Pčoliné
19 Pichne
20 Príslop
21 Runina
2 Ruská Volová
23 Ruský Potok
24 SNINA
25 Stakčín
26 Stakčínska Roztoka
27 Strihovce
28 Šmigovec
29 Topoľa
30 Ubľa
31 Ulič
32 Uličské Krivé
33 Zboj
34 Zemplínske Hámre
SL 1 Čirč
2 Ďurková
3 Forbasy
4 Hajtovka
5 Haligovce
6 Hniezdne
7 Hraničné
8 Hromoš 8.1 Hromoš
8.2 Kozelec
9 Chmeľnica
10 Jakubany
11 Jarabina
12 Kamienka
13 Kolačkov
14 Kremná
15 Kyjov
16 Lacková
17 Legnava
18 Lesnica
19 Litmanová
20 Lomnička
21 Ľubotín 21.1 Ľubotín
21.2 Podpílie
22 Malý Lipník
23 Matysová
24 Mníšek nad Popradom 24.1 Kače
24.2 Medzibrodie
24.3 Mníšek nad Popradom
24.4 Pilhov
24.5 Pilhovčík
25 Nižné Ružbachy
26 Nová Ľubovňa
27 Obručné
28 Orlov 28.1 Andrejovka
28.2 Orlov
29 Plaveč 29.1 Pastovník
29.2 Plaveč
29.3 Podzámok
30 Plavnica
31 PODOLÍNEC
32 Pusté Pole
33 Ruská Voľa nad Popradom
34 STARÁ ĽUBOVŇA 34.1 Podsadek
34.2 Stará Ľubovňa
35 Starina
36 Stráňany
37 Sulín 37.1 Sulín
37.2 Závodie
38 Šambron
39 Šarišské Jastrabie
40 Údol
41 Veľká Lesná
42 Veľký Lipník
43 Vislanka
44 Vyšné Ružbachy 44.1 Ružbachy-kúpele
44.2 Vyšné Ružbachy
SP 1 Baňa
2 Breznica
3 Breznička
4 Brusnica
5 Bukovce
6 Bystrá
7 Bžany
8 Duplín
9 Gribov
10 Havaj
11 Chotča
12 Jakušovce
13 Kolbovce
14 Korunková
15 Kožuchovce
16 Krišľovce
17 Kručov
18 Krušinec
19 Lomné
20 Makovce
21 Malá Poľana
22 Miková
23 Miňovce
24 Mrázovce
25 Nižná Olšava
26 Oľšavka
27 Potoky
28 Potôčky
29 Soľník
30 Staškovce
31 STROPKOV 31.1 Bokša
31.2 Sitník
31.3 Stropkov
32 Šandal
33 Tisinec
34 Tokajík
35 Turany nad Ondavou
36 Varechovce
37 Veľkrop
38 Vislava
39 Vladiča 39.1 Driečna
39.2 Nižná Vladiča
39.3 Suchá
39.4 Vyšná Vladiča
40 Vojtovce
41 Vyškovce
42 Vyšná Olšava
43 Vyšný Hrabovec
SK 1 Belejovce
2 Beňadikovce
3 Bodružal
4 Cernina
5 Cigla
6 Dlhoňa
7 Dobroslava
8 Dubová
9 Dukovce
10 Fijaš
11 GIRALTOVCE 11.1 Francovce
11.2 Giraltovce
12 Havranec
13 Hrabovčík
14 Hunkovce
15 Jurkova Voľa
16 Kalnište
17 Kapišová
18 Kečkovce
19 Kobylnice
20 Korejovce
21 Kračúnovce
22 Krajná Bystrá
23 Krajná Poľana
24 Krajná Porúbka
25 Krajné Čierno
26 Kružlová
27 Kuková
28 Kurimka
29 Ladomirová
30 Lúčka
31 Lužany pri Topli
32 Matovce
33 Medvedie
34 Mestisko
35 Mičakovce
36 Miroľa
37 Mlynárovce
38 Nižná Jedľová
39 Nižná Pisaná
40 Nižný Komárnik
41 Nižný Mirošov
42 Nižný Orlík
43 Nová Polianka
44 Okrúhle 44.1 Okrúhle
44.2 Šapinec
45 Príkra
46 Pstriná
47 Radoma 47.1 Hradisko
47.2 Radoma
48 Rakovčík
49 Rovné
50 Roztoky
51 Soboš
52 Stročín
53 Svidnička
54 SVIDNÍK
55 Šarbov
56 Šarišský Štiavnik
57 Šemetkovce
58 Štefurov
59 Vagrinec
60 Valkovce
61 Vápeník
62 Vyšná Jedľová
63 Vyšná Pisaná
64 Vyšný Komárnik
65 Vyšný Mirošov
66 Vyšný Orlík
67 Železník
68 Želmanovce
VT 1 Babie
2 Banské
3 Benkovce
4 Bystré
5 Cabov
6 Čaklov
7 Čičava
8 Čierne nad Topľou
9 Ďapalovce
10 Davidov
11 Detrík 11.1 Detrík
11.2 Majer
12 Dlhé Klčovo
13 Ďurďoš 13.1 Ďurďoš
13.2 Grodzin
14 Giglovce
15 Girovce
16 HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
17 Hencovce
18 Hermanovce nad Topľou
19 Hlinné
20 Holčíkovce
21 Jasenovce
22 Jastrabie nad Topľou
23 Juskova Voľa
24 Kamenná Poruba
25 Kladzany
26 Komárany
27 Kučín
28 Kvakovce
29 Majerovce
30 Malá Domaša
31 Matiaška
32 Medzianky
33 Merník
34 Michalok
35 Nižný Hrabovec
36 Nižný Hrušov
37 Nižný Kručov
38 Nová Kelča
39 Ondavské Matiašovce
40 Pavlovce 40.1 Pavlovce
40.2 Podlipníky
41 Petkovce
42 Petrovce
43 Piskorovce
44 Poša
45 Prosačov
46 Radvanovce
47 Rafajovce
48 Remeniny
49 Rudlov
50 Ruská Voľa
51 Sačurov
52 Sečovská Polianka
53 Sedliská 53.1 Podčičva
53.2 Sedliská
54 Skrabské
55 Slovenská Kajňa
56 Soľ
57 Štefanovce
58 Tovarné
59 Tovarnianska Polianka
60 Vavrinec
61 Vechec
62 Vlača
63 VRANOV NAD TOPĽOU 63.1 Čemerné
63.2 Vranov
64 Vyšný Kazimír
65 Vyšný Žipov
66 Zámutov
67 Zlatník
68 Žalobín
TN BN 1 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 1.1 Bánovce nad Bebravou
1.2 Biskupice
1.3 Dolné Ozorovce
1.4 Horné Ozorovce
1.5 Malé Chlievany
2 Borčany
3 Brezolupy 3.1 Brezolupy
3.2 Jerichov
4 Cimenná
5 Čierna Lehota
6 Dežerice 6.1 Dežerice
6.2 Vlčkovo
7 Dolné Naštice
8 Dubnička
9 Dvorec
10 Haláčovce
11 Horné Naštice
12 Chudá Lehota
13 Krásna Ves
14 Kšinná 14.1 Kšinná
14.2 Rakovec
14.3 Závada pod Čiernym vrchom
15 Libichava
16 Ľutov
17 Malá Hradná 17.1 Kochnáč
17.2 Malá Hradná
18 Malé Hoste
19 Miezgovce
20 Nedašovce
21 Omastiná
22 Otrhánky
23 Pečeňany
24 Podlužany
25 Pochabany
26 Pravotice
27 Prusy
28 Ruskovce
29 Rybany
30 Slatina nad Bebravou
31 Slatinka nad Bebravou
32 Šípkov
33 Šišov
34 Timoradza
35 Trebichava
36 Uhrovec 36.1 Látkovce
36.2 Uhrovec
37 Uhrovské Podhradie
38 Veľké Držkovce 38.1 Čuklasovce
38.2 Dolné Držkovce
38.3 Horné Držkovce
39 Veľké Hoste
40 Veľké Chlievany
41 Vysočany
42 Zlatníky
43 Žitná-Radiša 43.1 Radiša
43.2 Žitná
IL 1 Bohunice
2 Bolešov
3 Borčice
4 Červený Kameň
5 DUBNICA NAD VÁHOM 5.1 Dubnica nad Váhom
5.2 Prejta
6 Dulov
7 Horná Poruba
8 ILAVA 8.1 Ilava
8.2 Iliavka
8.3 Klobušice
9 Kameničany
10 Košeca 10.1 Košeca
10.2 Nozdrovice
11 Košecké Podhradie 11.1 Kopec
11.2 Malé Košecké Podhradie
11.3 Veľké Košecké Podhradie
12 Krivoklát
13 Ladce 13.1 Ladce
13.2 Tunežice
14 Mikušovce
15 NOVÁ DUBNICA 15.1 Malý Kolačín
15.2 Nová Dubnica
15.3 Veľký Kolačín
16 Pruské 16.1 Podvažie
16.2 Pruské
16.3 Savčina
17 Sedmerovec
18 Slavnica 18.1 Podhorie
18.2 Slavnica
18.3 Tlstá Hora
19 Tuchyňa
20 Vršatské Podhradie
21 Zliechov 21.1 Košecké Rovné
21.2 Zliechov
MY 1 Brestovec
2 BREZOVÁ POD BRADLOM 2.1 Brezová pod Bradlom
2.2 Hurbanova Dolina
3 Bukovec
4 Hrašné 4.1 Hodulov Vrch
4.2 Hrašné
5 Chvojnica
6 Jablonka
7 Kostolné 7.1 Babulicov Vrch
7.2 Kostolné
8 Košariská 8.1 Dolné Košariská
8.2 Horné Košariská
9 Krajné 9.1 Krajné
9.2 Luskavica
9.3 Matejovec
9.4 Podvrch
9.5 Zbehy
9.6 Žadovica
10 MYJAVA 10.1 Myjava
10.2 Turá Lúka
11 Podkylava
12 Polianka
13 Poriadie
14 Priepasné
15 Rudník
16 Stará Myjava
17 Vrbovce
NM 1 Beckov
2 Bošáca 2.1 Bošáca
2.2 Zabudišová
3 Brunovce
4 Bzince pod Javorinou 4.1 Bzince pod Javorinou
4.2 Cetuna
4.3 Hrubá Strana
4.4 Hrušové
5 Čachtice
6 Častkovce
7 Dolné Srnie
8 Haluzice
9 Horná Streda
10 Hôrka nad Váhom
11 Hrádok
12 Hrachovište
13 Kálnica
14 Kočovce 14.1 Beckovská Vieska
14.2 Kočovce
14.3 Rakoľuby
15 Lubina 15.1 Hrnčiarové
15.2 Lubina
15.3 Miškech Dedinka
16 Lúka
17 Modrová
18 Modrovka
19 Moravské Lieskové 19.1 Brestové
19.2 Bučkovec
19.3 Moravské Lieskové
19.4 Šance
20 Nová Bošáca
21 Nová Lehota
22 Nová Ves nad Váhom
23 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
24 Očkov
25 Pobedim
26 Podolie
27 Potvorice
28 Považany 28.1 Kríž nad Váhom
28.2 Mošovce
28.3 Vieska
29 Stará Lehota
30 STARÁ TURÁ 30.1 Černochov Vrch
30.2 Jazviny
30.3 Paprad
30.4 Stará Turá
30.5 Súš
30.6 Topolecká
31 Trenčianske Bohuslavice
32 Vaďovce
33 Višňové
34 Zemianske Podhradie
PE 1 Bošany 1.1 Baštín
1.2 Bošany
2 Brodzany
3 Hradište
4 Chynorany
5 Ješkova Ves
6 Klátova Nová Ves 6.1 Janova Ves
6.2 Klátova Nová Ves
6.3 Sádok
7 Kolačno
8 Krásno
9 Livina
10 Livinské Opatovce
11 Malé Kršteňany
12 Malé Uherce
13 Nadlice
14 Nedanovce
15 Ostratice 15.1 Malé Ostratice
15.2 Veľké Ostratice
16 PARTIZÁNSKE 16.1 Malé Bielice
16.2 Návojovce
16.3 Partizánske
16.4 Veľké Bielice
17 Pažiť
18 Skačany
19 Turčianky
20 Veľké Kršteňany
21 Veľké Uherce
22 Veľký Klíž 22.1 Klíž
22.2 Klížske Hradište
23 Žabokreky nad Nitrou
PB 1 Bodiná
2 Brvnište
3 Čelkova Lehota
4 Dolná Mariková 4.1 Besné
4.2 Dolná Mariková
4.3 Hadoše
4.4 Kátlina
5 Dolný Lieskov 5.1 Dolný Lieskov
5.2 Tŕstie
6 Domaniža 6.1 Domaniža
6.2 Kardošova Vieska
7 Ďurďové
8 Hatné
9 Horná Mariková 9.1 Belejov
9.2 Hlboké
9.3 Modlatín
9.4 Pagaňov
9.5 Ráztoka
9.6 Rovné
9.7 Stolečné
9.8 Udička
9.9 Vlkov
9.10 Žrnové
10 Horný Lieskov
11 Jasenica
12 Klieština
13 Kostolec
14 Malé Lednice
15 Papradno 15.1 Papradno
15.2 Podjavorník
16 Plevník-Drienové
17 Počarová
18 Podskalie
19 POVAŽSKÁ BYSTRICA 19.1 Dolný Moštenec
19.2 Horný Moštenec
19.3 Milochov
19.4 Orlové
19.5 Podmanín
19.6 Podvažie
19.7 Považská Bystrica
19.8 Považská Teplá
19.9 Považské Podhradie
19.10 Praznov
19.11 Šebešťanová
19.12 Vrtižer
19.13 Zemiansky Kvašov
20 Prečín 20.1 Prečín
20.2 Zemianska Závada
21 Pružina 21.1 Briestenné
21.2 Pružina
22 Sádočné
23 Slopná
24 Stupné
25 Sverepec
26 Udiča 26.1 Prosné
26.2 Udiča
26.3 Upohlav
27 Vrchteplá
28 Záskalie
PD 1 BOJNICE 1.1 Bojnice
1.2 Bojnice-kúpele
1.3 Dubnica
1.4 Kúty
2 Bystričany 2.1 Bystričany
2.2 Chalmová
2.3 Vieska
3 Cigeľ
4 Čavoj 4.1 Biela Voda
4.2 Čavoj
5 Čereňany 5.1 Čereňany
5.2 Fančová
6 Diviacka Nová Ves 6.1 Diviacka Nová Ves
6.2 Vrbany
7 Diviaky nad Nitricou 7.1 Banky
7.2 Diviaky nad Nitricou
7.3 Ješkova Ves nad Nitricou
7.4 Mačov
7.5 Somorova Ves
8 Dlžín
9 Dolné Vestenice
10 HANDLOVÁ 10.1 Handlová
10.2 Morovno
10.3 Nová Lehota
11 Horná Ves 11.1 Horná Ves
11.2 Rudica
12 Horné Vestenice
13 Chrenovec-Brusno 13.1 Brusno
13.2 Chrenovec
14 Chvojnica
15 Jalovec
16 Kamenec pod Vtáčnikom
17 Kanianka
18 Kľačno
19 Kocurany
20 Kostolná Ves
21 Koš 21.1 Koš
21.2 Šajby
22 Lazany
23 Lehota pod Vtáčnikom 23.1 Malá Lehota
23.2 Veľká Lehota
24 Liešťany 24.1 Dobročná
24.2 Liešťany
24.3 Lomnica
25 Lipník
26 Malá Čausa
27 Malinová
28 Nedožery-Brezany 28.1 Brezany
28.2 Nedožery
29 Nevidzany
30 Nitrianske Pravno 30.1 Nitrianske Pravno
30.2 Solka
30.3 Vyšehradné
31 Nitrianske Rudno
32 Nitrianske Sučany
33 Nitrica 33.1 Dvorníky nad Nitricou
33.2 Račice
34 NOVÁKY 34.1 Horné Lelovce
34.2 Laskár
34.3 Nováky
35 Opatovce nad Nitrou
36 Oslany 36.1 Ľubianka
36.2 Oslany
37 Podhradie
38 Poluvsie
39 Poruba
40 Pravenec
41 PRIEVIDZA 41.1 Prievidza I Staré Mesto
41.2 Prievidza II Píly
41.3 Prievidza III Necpaly
41.4 Prievidza IV Kopanice
41.5 Prievidza V Štvrte
42 Radobica 42.1 Banská
42.2 Cerová
42.3 Radobica
42.4 Štiefleje
43 Ráztočno 43.1 Ráztočno
43.2 Remeta
44 Rudnianska Lehota
45 Sebedražie
46 Seč
47 Šútovce
48 Temeš
49 Tužina
50 Valaská Belá 50.1 Gápel
50.2 Matušíková
50.3 Stanáková
50.4 Studenec
50.5 Škrípov
50.6 Valaská Belá
51 Veľká Čausa
52 Zemianske Kostoľany 52.1 Dolné Lelovce
52.2 Zemianske Kostoľany
PU 1 Beluša 1.1 Beluša
1.2 Hloža
1.3 Podhorie
2 Dohňany 2.1 Dohňany
2.2 Mostište
2.3 Zbora
3 Dolná Breznica
4 Dolné Kočkovce
5 Horná Breznica
6 Horovce
7 Kvašov 7.1 Kvašov
7.2 Močiare
8 Lazy pod Makytou 8.1 Dubková
8.2 Lazy pod Makytou
9 Lednica
10 Lednické Rovne 10.1 Horenická Hôrka
10.2 Lednické Rovne
10.3 Medné
11 Lúky
12 Lysá pod Makytou 12.1 Dešná
12.2 Lysá pod Makytou
12.3 Strelenka
13 Mestečko
14 Mojtín
15 Nimnica
16 PÚCHOV 16.1 Horné Kočkovce
16.2 Hoštiná
16.3 Hrabovka
16.4 Ihrište
16.5 Nosice
16.6 Púchov
16.7 Vieska-Bezdedov
17 Streženice
18 Visolaje
19 Vydrná 19.1 Dolinky
19.2 Vydrná
20 Záriečie
21 Zubák
TN 1 Adamovské Kochanovce 1.1 Adamovce
1.2 Kochanovce
1.3 Malé Bierovce
2 Bobot 2.1 Bobot
2.2 Bobotská Lehota
3 Dolná Poruba
4 Dolná Súča 4.1 Dolná Súča
4.2 Polníky
4.3 Repákovci
5 Drietoma
6 Dubodiel
7 Horná Súča 7.1 Dolná Závrská
7.2 Dúbrava
7.3 Horná Súča
7.4 Horná Závrská
7.5 Krásny Dub
7.6 Trnávka
7.7 Vlčí Vrch
8 Horňany
9 Horné Srnie
10 Hrabovka
11 Chocholná-Velčice 11.1 Chocholná
11.2 Kykula
11.3 Velčice
12 Ivanovce
13 Kostolná-Záriečie
14 Krivosúd-Bodovka
15 Melčice-Lieskové 15.1 Melčice
15.2 Zemianske Lieskové
16 Mníchova Lehota
17 Motešice 17.1 Dolné Motešice
17.2 Horné Motešice
17.3 Peťovka
18 NEMŠOVÁ 18.1 Kľúčové
18.2 Ľuborča
18.3 Nemšová
18.4 Trenčianska Závada
19 Neporadza 19.1 Bošianska Neporadza
19.2 Rožňová Neporadza
20 Omšenie
21 Opatovce
22 Petrova Lehota
23 Selec
24 Skalka nad Váhom 24.1 Skala
24.2 Skalská Nová Ves
24.3 Újazd
25 Soblahov
26 Svinná
27 Štvrtok
28 Trenčianska Teplá 28.1 Dobrá
28.2 Trenčianska Teplá
29 Trenčianska Turná 29.1 Hámre
29.2 Trenčianska Turná
30 Trenčianske Jastrabie
31 Trenčianske Mitice 31.1 Kostolné Mitice
31.2 Rožňové Mitice
31.3 Zemianske Mitice
32 Trenčianske Stankovce 32.1 Malé Stankovce
32.2 Rozvadze
32.3 Sedličná
32.4 Veľké Stankovce
33 TRENČIANSKE TEPLICE
34 TRENČÍN 34.1 Biskupice
34.2 Istebník
34.3 Kubrá
34.4 Kubrica
34.5 Opatová
34.6 Orechové
34.7 Trenčín
34.8 Záblatie
34.9 Zlatovce
35 Veľká Hradná
36 Veľké Bierovce
37 Zamarovce
TT DS 1 Báč
2 Baka
3 Baloň
4 Bellova Ves
5 Blahová
6 Blatná na Ostrove
7 Bodíky
8 Boheľov
9 Čakany
10 Čenkovce
11 Čiližská Radvaň 11.1 Čiližská Radvaň
11.2 Vrbina
12 Dobrohošť
13 Dolný Bar
14 Dolný Štál
15 DUNAJSKÁ STREDA 15.1 Dunajská Streda
15.2 Malé Blahovo
15.3 Mliečany
16 Dunajský Klátov
17 GABČÍKOVO
18 Holice 18.1 Beketfa
18.2 Čechová
18.3 Kostolná Gala
18.4 Malá Budafa
18.5 Póšfa
18.6 Stará Gala
18.7 Veľká Budafa
19 Horná Potôň 19.1 Benkova Potôň
19.2 Čečínska Potôň
19.3 Horná Potôň
20 Horné Mýto
21 Horný Bar 21.1 Horný Bar
21.2 Šuľany
22 Hubice
23 Hviezdoslavov
24 Jahodná
25 Janíky 25.1 Búštelek
25.2 Dolné Janíky
25.3 Horné Janíky
26 Jurová
27 Kľúčovec
28 Kostolné Kračany 28.1 Amadeho Kračany
28.2 Kostolné Kračany
28.3 Kynceľove Kračany
28.4 Moravské Kračany
28.5 Pinkove Kračany
28.6 Šipošovské Kračany
29 Kráľovičove Kračany 29.1 Etreho Kračany
29.2 Jastrabie Kračany
29.3 Kľúčiarove Kračany
29.4 Kráľovičove Kračany
29.5 Lesné Kračany
30 Kútniky 30.1 Blažov
30.2 Heďbeneéte
30.3 Kolónia
30.4 Töböréte
31 Kvetoslavov
32 Kyselica
33 Lehnice 33.1 Lehnice
33.2 Malý Lég
33.3 Masníkovo
33.4 Sása
33.5 Veľký Lég
34 Lúč na Ostrove 34.1 Malá Lúč
34.2 Veľká Lúč
35 Macov
36 Mad
37 Malé Dvorníky
38 Medveďov
39 Mierovo
40 Michal na Ostrove 40.1 Kolónia
40.2 Michal na Ostrove
41 Ňárad
42 Nový Život 42.1 Eliášovce
42.2 Tonkovce
42.3 Vojtechovce
43 Ohrady
44 Okoč 44.1 Jánošíkovo na Ostrove
44.2 Okoč
44.3 Opatovský Sokolec
45 Oľdza
46 Orechová Potôň 46.1 Dolná Potôň
46.2 Orechová Potôň
46.3 Orechová Potôň-Lúky
47 Padáň
48 Pataš 48.1 Milinovice
48.2 Pastúchy
49 Potônske Lúky
50 Povoda 50.1 Čenkesfa
50.2 Lidér Tejed
50.3 Pódafa
51 Rohovce
52 Sap
53 ŠAMORÍN 53.1 Bučuháza
53.2 Čilistov
53.3. Kráľovianky
53.4 Mliečno
53.5 Šamorín
54 Štvrtok na Ostrove
55 Topoľníky
56 Trhová Hradská
57 Trnávka
58 Trstená na Ostrove
59 Veľká Paka 59.1 Čukárska Paka
59.2 Malá Paka
59.3 Veľká Paka
60 Veľké Blahovo
61 Veľké Dvorníky
62 VEĽKÝ MEDER 62.1 Čalovo
62.2 Ižop
63 Vieska
64 Vojka nad Dunajom
65 Vrakúň 65.1 Nekyje na Ostrove
65.2 Vrakúň
66 Vydrany
67 Zlaté Klasy 67.1 Maslovce
67.2 Rastice
GA 1 Abrahám
2 Čierna Voda
3 Čierny Brod
4 Dolná Streda
5 Dolné Saliby
6 Dolný Chotár
7 GALANTA 7.1 Galanta
7.2 Javorinka
7.3 Nebojsa
8 Gáň
9 Horné Saliby
10 Hoste
11 Jánovce
12 Jelka
13 Kajal
14 Košúty
15 Kráľov Brod 15.1 Kráľov Brod
15.2 Miačonáš
15.3 Slovenské Pole
16 Malá Mača
17 Matúškovo
18 Mostová
19 Pata
20 Pusté Sady
21 Pusté Úľany
22 SEREĎ 22.1 Horný Čepeň
22.2 Sereď
23 SLÁDKOVIČOVO
24 Šalgočka
25 Šintava
26 Šoporňa 26.1 Šoporňa
26.2 Štrkovec
27 Tomášikovo
28 Topoľnica 28.1 Paľovce
28.2 Topoľnica
29 Trstice
30 Váhovce
31 Veľká Mača
32 Veľké Úľany 32.1 Nové Osady
32.2 Veľké Úľany
33 Veľký Grob
34 Vinohrady nad Váhom
35 Vozokany
36 Zemianske Sady
HC 1 Bojničky
2 Červeník
3 Dolné Otrokovce
4 Dolné Trhovište 4.1 Dolné Trhovište
4.2 Jelenová
5 Dolné Zelenice
6 Dvorníky 6.1 Dvorníky
6.2 Posádka
7 HLOHOVEC 7.1 Hlohovec
7.2 Šulekovo
8 Horné Otrokovce
9 Horné Trhovište
10 Horné Zelenice
11 Jalšové
12 Kľačany
13 Koplotovce
14 LEOPOLDOV
15 Madunice
16 Merašice
17 Pastuchov
18 Ratkovce
19 Sasinkovo
20 Siladice
21 Tekolďany
22 Tepličky
23 Trakovice
24 Žlkovce
PN 1 Banka
2 Bašovce
3 Borovce
4 Dolný Lopašov
5 Drahovce 5.1 Drahovce
5.2 Voderady
6 Dubovany
7 Ducové
8 Hubina
9 Chtelnica
10 Kočín-Lančár 10.1 Kočín
10.2 Lančár
11 Krakovany
12 Moravany nad Váhom
13 Nižná
14 Ostrov 14.1 Malé Orvište
14.2 Ostrov
15 Pečeňady
16 PIEŠŤANY 16.1 Kocurice
16.2 Piešťany
17 Prašník 17.1 Prašník
17.2 Pustá Ves
18 Rakovice
19 Ratnovce
20 Sokolovce
21 Šípkové
22 Šterusy
23 Trebatice
24 Veľké Kostoľany
25 Veľké Orvište
26 Veselé 26.1 Ťapkové
26.2 Veselé
27 VRBOVÉ
SE 1 Bílkove Humence
2 Borský Mikuláš 2.1 Borský Mikuláš
2.2 Borský Peter
3 Borský Svätý Jur
4 Cerová 4.1 Cerová
4.2 Lieskové
4.3 Rozbehy
5 Čáry
6 Častkov 6.1 Častkov
6.2 Havran
7 Dojč
8 Hlboké
9 Hradište pod Vrátnom
10 Jablonica
11 Koválov
12 Kuklov
13 Kúty
14 Lakšárska Nová Ves 14.1 Lakšárska Nová Ves
14.2 Mikulášov
15 Moravský Svätý Ján
16 Osuské
17 Plavecký Peter
18 Podbranč 18.1 Horná Dolina
18.2 Majeríčky
18.3 Podbranč
18.4 Podzámok
18.5 Švrčkov Jarok
19 Prietrž 19.1 Podhorie
19.2 Prietrž
20 Prievaly
21 Rohov
22 Rovensko
23 Rybky
24 Sekule
25 SENICA 25.1 Čáčov
25.2 Kunov
25.3 Senica
25.4 Sotina
26 Smolinské
27 Smrdáky
28 Sobotište 28.1 Javorec
28.2 Sobotište
29 Šajdíkove Humence
30 ŠAŠTÍN-STRÁŽE 30.1 Stráže nad Myjavou
30.2 Šaštín
31 Štefanov
SI 1 Brodské
2 Dubovce 2.1 Vidovany
2.2 Vlčkovany
3 GBELY 3.1 Cunín
3.2 Gbely
4 HOLÍČ
5 Chropov
6 Kátov
7 Kopčany
8 Koválovec
9 Letničie
10 Lopašov
11 Mokrý Háj
12 Oreské
13 Petrova Ves
14 Popudinské Močidľany
15 Prietržka
16 Radimov
17 Radošovce 17.1 Radošovce
17.2 Vieska
18 SKALICA
19 Trnovec
20 Unín
21 Vrádište
TT 1 Biely Kostol
2 Bíňovce
3 Bohdanovce nad Trnavou
4 Boleráz 4.1 Boleráz
4.2 Klčovany
5 Borová
6 Brestovany 6.1 Brestovany
6.2 Horné Lovčice
7 Bučany
8 Buková
9 Cífer 9.1 Cífer
9.2 Jarná
9.3 Pác
10 Dechtice
11 Dlhá
12 Dobrá Voda
13 Dolná Krupá
14 Dolné Dubové
15 Dolné Lovčice
16 Dolné Orešany
17 Horná Krupá
18 Horné Dubové
19 Horné Orešany
20 Hrnčiarovce nad Parnou
21 Jaslovské Bohunice 21.1 Bohunice
21.2 Jaslovce
21.3 Paderovce
22 Kátlovce
23 Košolná
24 Križovany nad Dudváhom
25 Lošonec
26 Majcichov
27 Malženice
28 Naháč
29 Opoj
30 Pavlice
31 Radošovce
32 Ružindol
33 Slovenská Nová Ves
34 Smolenice 34.1 Smolenice
34.2 Smolenická Nová Ves
35 Suchá nad Parnou 35.1 Ružová Dolina
35.2 Suchá nad Parnou
36 Šelpice
37 Špačince
38 Šúrovce 38.1 Šúrovce
38.2 Varov Šúr
39 TRNAVA 39.1 Modranka
39.2 Trnava
40 Trstín 40.1 Rosuchov
40.2 Trstín
41 Vlčkovce
42 Voderady
43 Zavar
44 Zeleneč
45 Zvončín
ZA BY 1 BYTČA 1.1 Beňov
1.2 Hliník nad Váhom
1.3 Hrabové
1.4 Malá Bytča
1.5 Mikšová
1.6 Pšurnovice
1.7 Veľká Bytča
2 Hlboké nad Váhom
3 Hvozdnica
4 Jablonové
5 Kolárovice 5.1 Babiše
5.2 Bršlica
5.3 Čiakov
5.4 Kolárovice
5.5 Korytné
5.6 Slopkov
5.7 Škoruby
6 Kotešová 6.1 Buková
6.2 Kotešová
6.3 Oblazov
7 Maršová-Rašov 7.1 Maršová
7.2 Rašov
8 Petrovice 8.1 Petrovice
8.2 Pláne
8.3 Setechov
9 Predmier
10 Súľov-Hradná 10.1 Hradná
10.2 Súľov
11 Štiavnik 11.1 Čierne
11.2 Predjastrabie
11.3 Štiavnik
11.4 Višňové
12 Veľké Rovné 12.1 Dolinky
12.2 Madzín
12.3 Potoky
12.4 Ráztoky
12.5 Soľné
12.6 Veľké Rovné
12.7 Žarnov
CA 1 ČADCA 1.1 Čadca
1.2 Čadečka
1.3 Drahošanka
1.4 Horelica
1.5 Milošová
1.6 Podzávoz
1.7 Rieka
1.8 U Hluška
1.9 U Siheľníka
1.10 Vojty
2 Čierne
3 Dlhá nad Kysucou
4 Dunajov
5 Klokočov 5.1 Hlavice
5.2 Hrubý Buk
5.3 Javorová
5.4 Klin
5.5 Klokočov
5.6 Kornica
5.7 Riečky
5.8 Rybárie
5.9 Vrchpredmier
6 Klubina
7 Korňa 7.1 Nižná Korňa
7.2 Vyšná Korňa
8 KRÁSNO NAD KYSUCOU 8.1 Blažkov
8.2 Kalinov
8.3 Krásno nad Kysucou
8.4 Zákysučie
9 Makov 9.1 Čierne
9.2 Kopanice
9.3 Makov
9.4 Potok
9.5 Trojačka
10 Nová Bystrica 10.1 Harvelka
10.2 Nová Bystrica
10.3 Riečnica
10.4 Vychylovka
11 Olešná
12 Oščadnica
13 Podvysoká
14 Radôstka
15 Raková
16 Skalité
17 Stará Bystrica 17.1 Lány
17.2 Stará Bystrica
18 Staškov
19 Svrčinovec
20 TURZOVKA 20.1 Hlinené
20.2 Predmier
20.3 Turkov
20.4 Turzovka-Stred
20.5 Vyšný Koniec
20.6 Závodie
21 Vysoká nad Kysucou 21.1 Jedľovník
21.2 Nižný Kelčov
21.3 Semeteš
21.4 Vrchrieka
21.5 Vysoká nad Kysucou
21.6 Vyšný Kelčov
21.7 Zátoka
21.8 Zlámaná
22 Zákopčie 22.1 U Holých
22.2 U Kľukov
22.3 U Kordišov
22.4 U Polievkov
22.5 U Rulcov
22.5 Zákopčie-Stred
23 Zborov nad Bystricou
DK 1 Bziny
2 Dlhá nad Oravou
3 DOLNÝ KUBÍN 3.1 Beňova Lehota
3.2 Dolný Kubín
3.3 Kňažia
3.4 Malý Bysterec
3.5 Medzihradné
3.6 Mokraď
3.7 Srňacie
3.8 Veľký Bysterec
3.9 Záskalie
4 Horná Lehota
5 Chlebnice
6 Istebné
7 Jasenová
8 Kraľovany
9 Krivá
10 Leštiny
11 Malatiná
12 Medzibrodie nad Oravou
13 Oravská Poruba 13.1 Oravská Poruba
13.2 Zábrež
14 Oravský Podzámok 14.1 Dolná Lehota
14.2 Oravský Podzámok
14.3 Široká
15 Osádka
16 Párnica
17 Pokryváč
18 Pribiš
19 Pucov
20 Sedliacka Dubová
21 Veličná 21.1 Revišné
21.2 Veličná
22 Vyšný Kubín
23 Zázrivá 23.1 Biela
23.2 Demkovská
23.3 Dolina
23.4 Grúne
23.5 Havrania
23.6 Končitá
23.7 Kozinská
23.8 Petrová
23.9 Plešivá
23.10 Ráztoky
23.11 Zázrivá-Stred
24 Žaškov
KM 1 Dolný Vadičov
2 Horný Vadičov
3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 3.1 Budatínska Lehota
3.2 Dubie
3.3 Kysucké Nové Mesto
3.4 Oškerda
4 Kysucký Lieskovec
5 Lodno
6 Lopušné Pažite 6.1 Lopušná
6.2 Pažite
7 Nesluša
8 Ochodnica
9 Povina
10 Radoľa
11 Rudina
12 Rudinka
13 Rudinská
14 Snežnica
LM 1 Beňadiková
2 Bobrovček
3 Bobrovec
4 Bobrovník 4.1 Bobrovník
4.2 Hliník
4.3 Tvarožná
5 Bukovina
6 Demänovská Dolina
7 Dúbrava
8 Galovany
9 Gôtovany 9.1 Fiačice
9.2 Gôtovany
10 Huty
11 Hybe
12 Ižipovce
13 Jakubovany
14 Jalovec
15 Jamník
16 Konská
17 Kráľova Lehota 17.1 Čierny Váh
17.2 Kráľova Lehota
17.3 Svarín
18 Kvačany 18.1 Dlhá Lúka
18.2 Kvačany
19 Lazisko
20 Liptovská Anna
21 Liptovská Kokava
22 Liptovská Porúbka
23 Liptovská Sielnica 23.1 Brnice
23.2 Liptovská Sielnica
24 Liptovské Beharovce
25 Liptovské Kľačany
26 Liptovské Matiašovce 26.1 Nižné Matiašovce
26.2 Vyšné Matiašovce
27 LIPTOVSKÝ HRÁDOK 27.1 Dovalovo
27.2 Liptovský Hrádok
28 Liptovský Ján
29 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 29.1 Andice
29.2 Benice
29.3 Bodice
29.4 Demänová
29.5 Iľanovo
29.6 Liptovská Ondrašová
29.7 Liptovský Mikuláš
29.8 Okoličné
29.9 Palúdzka
29.10 Ploštín
29.11 Stošice
29.12 Vitálišovce
30 Liptovský Ondrej
31 Liptovský Peter
32 Liptovský Trnovec 32.1 Beňušovce
32.2 Liptovský Trnovec
33 Ľubeľa
34 Malatíny
35 Malé Borové 35.1 Malé Borové
35.2 Novoť
36 Malužiná
37 Nižná Boca
38 Partizánska Ľupča 38.1 Magurka
38.2 Partizánska Ľupča
38.3 Železné
39 Pavčina Lehota
40 Pavlova Ves
41 Podtureň 41.1 Podtureň
41.2 Roveň
42 Pribylina
43 Prosiek 43.1 Prosiek
43.2 Zádiel
44 Smrečany
45 Svätý Kríž
46 Trstené
47 Uhorská Ves
48 Vavrišovo
49 Važec
50 Veľké Borové
51 Veterná Poruba
52 Vlachy 52.1 Krmeš
52.2 Vlachy
52.3 Vlašky
53 Východná
54 Vyšná Boca
55 Závažná Poruba
56 Žiar
MT 1 Belá-Dulice 1.1 Belá
1.2 Dulice
2 Benice
3 Blatnica
4 Bystrička
5 Ďanová
6 Diaková
7 Dolný Kalník
8 Dražkovce
9 Folkušová
10 Horný Kalník
11 Karlová
12 Kláštor pod Znievom 12.1 Kláštor pod Znievom
12.2 Lazany
13 Košťany nad Turcom
14 Krpeľany
15 Laskár 15.1 Laskár
15.2 Valentová
16 Ležiachov
17 Lipovec
18 MARTIN 18.1 Jahodníky
18.2 Košúty
18.3 Martin
18.4 Podháj
18.5 Priekopa
18.6 Tomčany
18.7 Záturčie
19 Necpaly
20 Nolčovo
21 Podhradie 21.1 Konské
21.2 Podhradie
22 Príbovce
23 Rakovo
24 Ratkovo
25 Sklabiňa
26 Sklabinský Podzámok
27 Slovany
28 Socovce
29 Sučany
30 Šútovo
31 Trebostovo
32 Trnovo
33 TURANY
34 Turčianska Štiavnička
35 Turčianske Jaseno 35.1 Dolné Jaeno
35.2 Horné Jaseno
36 Turčianske Kľačany
37 Turčiansky Ďur
38 Turčiansky Peter
39 Valča
40 Vrícko
41 VRÚTKY
42 Záborie
43 Žabokreky
NO 1 Babín
2 Beňadovo
3 Bobrov
4 Breza
5 Hruštín 5.1 Hruštín
5.2 Vaňovka
6 Klin
7 Krušetnica
8 Lokca
9 Lomná
10 Mútne 10.1 Duľov
10.2 Mútne
10.3 Mútňanská Píla
11 NÁMESTOVO 11.1 Námestovo
11.2 Slanická Osada
12 Novoť 12.1 Novotský Duľov
12.2 Novoť
13 Oravská Jasenica
14 Oravská Lesná 14.1 Brišovka
14.2 Bučina
14.3 Demänová
14.4 Flajšová
14.5 Jasenovská
14.6 Kubínska
14.7 Lehotská
14.8 Mrzáčka
14.9 Oravská Lesná
14.10 Pribišská
14.11 Tanečník
15 Oravská Polhora
16 Oravské Veselé
17 Rabča
18 Rabčice
19 Sihelné
20 Ťapešovo
21 Vasiľov
22 Vavrečka
23 Zákamenné
24 Zubrohlava
RK 1 Bešeňová
2 Hubová
3 Ivachnová
4 Kalameny
5 Komjatná 5.1 Komjatná
5.2 Studničná
6 Likavka
7 Liptovská Lúžna
8 Liptovská Osada 8.1 Korytnica-kúpele
8.2 Liptovská Osada
9 Liptovská Štiavnica
10 Liptovská Teplá 10.1 Liptovská Teplá
10.2 Madočany
11 Liptovské Revúce 11.1 Nižná Revúca
11.2 Stredná Revúca
11.3 Vyšná Revúca
12 Liptovské Sliače 12.1 Nižný Sliač
12.2 Stredný Sliač
12.3 Vyšný Sliač
13 Liptovský Michal
14 Lisková
15 Ľubochňa
16 Lúčky 16.1 Lúčky
16.2 Lúčky-kúpele
17 Ludrová
18 Martinček
19 Potok
20 RUŽOMBEROK 20.1 Biely Potok
20.2 Černová
20.3 Hrboltová
20.4 Ružomberok
20.5 Rybárpole
20.6 Vlkolínec
21 Stankovany 21.1 Rojkov
21.2 Stankovany
22 Štiavnička
23 Švošov
24 Turík
25 Valaská Dubová
TR 1 Abramová 1.1 Abramová
1.2 Laclavá
1.3 Polerieka
2 Blažovce
3 Bodorová 3.1 Bodorová
3.2 Kevice
4 Borcová
5 Brieštie 5.1 Brieštie
5.2 Hadviga
6 Budiš
7 Čremošné
8 Dubové
9 Háj
10 Horná Štubňa
11 Ivančiná 11.1 Dvorec
11.2 Ivančiná
12 Jasenovo
13 Jazernica
14 Kaľamenová
15 Liešno
16 Malý Čepčín
17 Moškovec
18 Mošovce
19 Ondrašová
20 Rakša
21 Rudno
22 Sklené
23 Slovenské Pravno
24 Turček 24.1 Dolný Turček
24.2 Horný Turček
25 TURČIANSKE TEPLICE 25.1 Diviaky
25.2 Dolná Štubňa
25.3 Turčianske Teplice
25.4 Turčiansky Michal
26 Veľký Čepčín
TS 1 Brezovica
2 Čimhová
3 Habovka
4 Hladovka
5 Liesek
6 Nižná 6.1 Nižná
6.2 Zemianska Dedina
7 Oravský Biely Potok
8 Podbiel
9 Suchá Hora
10 TRSTENÁ 10.1 Trstená
10.2 Ústie nad Priehradou
11 TVRDOŠÍN 11.1 Krásna Hôrka
11.2 Medvedie
11.3 Tvrdošín
12 Štefanov nad Oravou 12.1 Dolný Štefanov
12.2 Horný Štefanov
13 Vitanová
14 Zábiedovo
15 Zuberec
ZA 1 Belá 1.1 Belá
1.2 Kubíková
2 Bitarová
3 Brezany
4 Čičmany
5 Divina 5.1 Divina
5.2 Lúky
6 Divinka 6.1 Divinka
6.2 Lalinok
7 Dlhé Pole 7.1 Dlhé Pole
7.2 Forbaky-Klukany
7.3 Kravárska
7.4 Stolečné
8 Dolná Tižina
9 Dolný Hričov 9.1 Dolný Hričov
9.2 Peklina
10 Ďurčiná
11 Fačkov
12 Gbeľany
13 Horný Hričov
14 Hôrky
15 Hričovské Podhradie
16 Jasenové
17 Kamenná Poruba
18 Kľače
19 Konská
20 Kotrčiná Lúčka
21 Krasňany
22 Kunerad
23 Lietava 23.1 Lietava
23.2 Lietavská Závadka
24 Lietavská Lúčka
25 Lietavská Svinná-Babkov 25.1 Babkov
25.2 Lietavská Svinná
26 Lutiše
27 Lysica
28 Malá Čierna
29 Mojš
30 Nededza
31 Nezbudská Lúčka
32 Ovčiarsko
33 Paština Závada
34 Podhorie
35 Porúbka
36 RAJEC
37 Rajecká Lesná
38 RAJECKÉ TEPLICE 38.1 Poluvsie
38.2 Rajecké Teplice
39 Rosina
40 Stráňavy
41 Stránske
42 Stráža
43 Strečno
44 Svederník 44.1 Marček
44.2 Svederník
44.3 Zárieč-Keblov
45 Šuja
46 Teplička nad Váhom
47 Terchová 47.1 Horná Tižina
47.2 Terchová
48 Turie
49 Varín
50 Veľká Čierna
51 Višňové
52 Zbyňov
53 ŽILINA 53.1 Bánová
53.2 Brodno
53.3 Budatín
53.4 Bytčica
53.5 Celulózka
53.6 Mojšova Lúčka
53.7 Považský Chlmec
53.8 Strážov
53.9 Trnové
53.10 Vranie
53.11 Zádubnie
53.12 Zástranie
53.13 Závodie
53.14 Žilina
53.15 Žilinská Lehota

» Sekcie

TOPlist