Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Geomorfologické Členenie Slovenska

 

Alpsko – himalájska sústava

 

1.Karpaty /podsústava/

 

1.1. Západné Karpaty /provincia/

 

1.1.1. Vnútorné Západné Karpaty /subprovincia/

 

1.1.1.1. Slovenské rudohorie /oblasť/

 

1.1.1.1.1.  Veporské vrchy /celok/

1.1.1.1.1.1. Fabova hoľa /podcelok/

1.1.1.1.1.2. Čierťaž

1.1.1.1.1.3. Sihlianska planina

1.1.1.1.1.4. Balocké vrchy

 

1.1.1.1.2. Spišsko-gemerský kras

1.1.1.1.2.1. Muránska planina

1.1.1.1.2.2. Slovenský raj

 

1.1.1.1.3. Stolické vrchy

1.1.1.1.3.1. Stolica

1.1.1.1.3.2. Tŕstie

1.1.1.1.3.2.1. Muránska brázda /časť/

1.1.1.1.3.3. Klenovské vrchy

1.1.1.1.3.3.1. Kokavská brázda

1.1.1.1.3.4. Málinské vrchy

1.1.1.1.3.4.1. Ipeľská brázda

 

1.1.1.1.4. Revúcka vrchovina

1.1.1.1.4.1. Cinobanské predhorie

1.1.1.1.4.1.1. Lovinobanská brázda

1.1.1.1.4.1.2. Málinská brázda

1.1.1.1.4.2. Železnícke predhorie

1.1.1.1.4.2.1. Blžská tabuľa

1.1.1.1.4.2.2. Jelšavské podolie

1.1.1.1.4.2.3. Pokoradzská tabuľa

1.1.1.1.4.2.4. Rimavské podolie

1.1.1.1.4.2.5. Železnícka brázda

1.1.1.1.4.3. Hrádok

1.1.1.1.4.3.1. Štítnické podolie

1.1.1.1.4.4. Turecká

1.1.1.1.4.4.1. Slanské podolie

1.1.1.1.4.5. Dobšinské predhorie

 

1.1.1.1.5. Slovenský kras

1.1.1.1.5.1. Jelšavský kras

1.1.1.1.5.2. Koniarska planina

1.1.1.1.5.3. Plešivská planina

1.1.1.1.5.4. Silická planina

1.1.1.1.5.4.1. Silické úboče

1.1.1.1.5.5. Turnianska kotlina

1.1.1.1.5.6. Horný vrch

1.1.1.1.5.6.1. Borčianska brázda

1.1.1.1.5.7. Dolný vrch

1.1.1.1.5.8. Zádielska planina

1.1.1.1.5.9. Jasovská planina

 

1.1.1.1.6. Volovské vrchy

1.1.1.1.6.1. Havranie vrchy

1.1.1.1.6.2. Knola

1.1.1.1.6.3. Zlatý stôl

1.1.1.1.6.4. Hnilecké vrchy

1.1.1.1.6.4.1.  Galmus

1.1.1.1.6.4.2. Hnilecké podolie

1.1.1.1.6.5. Pipitka

1.1.1.1.6.6. Kojšovská hoľa

1.1.1.1.6.6.1. Hámorská brázda

1.1.1.1.6.7. Holička

 

1.1.1.1.7. Čierna hora

1.1.1.1.7.1. Hornádske predhorie

1.1.1.1.7.2. Sopotnické vrchy

1.1.1.1.7.3. Bujanovské vrchy

1.1.1.1.7.4. Roháčka

1.1.1.1.7.5. Pokryvy

 

1.1.1.1.8. Rožňavská kotlina

 

1.1.1.2. Fatransko-tatranská oblasť

 

1.1.1.2.1. Malé Karpaty

1.1.1.2.1.1. Devínske Karpaty

1.1.1.2.1.1.1. Devínska Kobyla

1.1.1.2.1.1.2. Bratislavské predhorie

1.1.1.2.1.1.3. Lamačská brána

1.1.1.2.1.1.4. Devínska brána

1.1.1.2.1.2. Pezinské Karpaty

1.1.1.2.1.2.1. Smolenická vrchovina

1.1.1.2.1.2.2. Lošonská kotlina

1.1.1.2.1.2.3. Plavecké predhorie

1.1.1.2.1.2.4. Bukovská brázda

1.1.1.2.1.2.5. Homoľské Karpaty

1.1.1.2.1.2.6. Kuchynská hornatina

1.1.1.2.1.2.7. Stupavské predhorie

1.1.1.2.1.2.8. Biele hory

1.1.1.2.1.3. Brezovské Karpaty

1.1.1.2.1.3.1. Dobrovodská kotlina

1.1.1.2.1.4. Čachtické Karpaty

1.1.1.2.1.4.1. Plešivec

1.1.1.2.1.4.2. Nedze

 

1.1.1.2.2. Považský Inovec

1.1.1.2.2.1. Vysoký Inovec

1.1.1.2.2.2. Nízky Inovec

1.1.1.2.2.3. Krahulčie vrchy

1.1.1.2.2.4. Inovecké predhorie

1.1.1.2.2.4.1. Selecká kotlina

 

1.1.1.2.3. Tribeč

1.1.1.2.3.1. Zobor

1.1.1.2.3.2. Jelenec

1.1.1.2.3.2.1. Kostolianska kotlina

1.1.1.2.3.3. Veľký Tribeč

1.1.1.2.3.3.1. Vysoký Tribeč

1.1.1.2.3.3.2. Zlatnianske predhorie

1.1.1.2.3.3.3. Hornianske predhorie

1.1.1.2.3.4. Rázdiel

1.1.1.2.3.4.1. Skýcovská vrchovina

1.1.1.2.3.4.2. Kolačnianska vrchovina

1.1.1.2.3.4.3. Kolačnianska brázda

1.1.1.2.3.4.4. Veľkopoľská vrchovina

 

1.1.1.2.4. Strážovské vrchy

1.1.1.2.4.1. Zliechovská hornatina

1.1.1.2.4.1.1. Baske

1.1.1.2.4.1.2. Belianska kotlina

1.1.1.2.4.1.3. Belianska vrchovina

1.1.1.2.4.1.4. Čičmianska kotlina

1.1.1.2.4.1.5. Javorinka

1.1.1.2.4.1.6. Kňaží stôl

1.1.1.2.4.1.7. Slatinská brázda

1.1.1.2.4.1.8. Strážov

1.1.1.2.4.1.9. Temešská vrchovina

1.1.1.2.4.1.10. Zliechovská kotlina

1.1.1.2.4.2. Nitrické vrchy

1.1.1.2.4.2.1. Drieňov

1.1.1.2.4.2.2. Kšinianska kotlina

1.1.1.2.4.2.3. Rokoš

1.1.1.2.4.2.4. Rokošské predhorie

1.1.1.2.4.2.5. Suchý

1.1.1.2.4.2.6. Vestenická brána

1.1.1.2.4.3. Trenčianska vrchovina

1.1.1.2.4.3.1. Butkovská brázda

1.1.1.2.4.3.2. Butkovské bradlá

1.1.1.2.4.3.3. Hoľazne

1.1.1.2.4.3.4. Ostrý

1.1.1.2.4.3.5. Porubská brázda

1.1.1.2.4.3.6. Teplická vrchovina

1.1.1.2.4.4. Malá Magura

 

1.1.1.2.5. Žiar

1.1.1.2.5.1. Sokol

1.1.1.2.5.2. Vyšehrad

1.1.1.2.5.3. Horeňovo

1.1.1.2.5.4. Rovne

 

1.1.1.2.6. Malá Fatra

1.1.1.2.6.1. Krivánska Fatra

1.1.1.2.6.1.1. Rozsutce

1.1.1.2.6.1.2. Štefanovská kotlina

1.1.1.2.6.1.3. Krivánske Veterné hole

1.1.1.2.6.1.4. Osnica

1.1.1.2.6.2. Lúčanská Fatra

1.1.1.2.6.2.1. Lúčanské Veterné hole

1.1.1.2.6.2.2. Kýčery

1.1.1.2.6.2.3. Kľak

1.1.1.2.6.2.4. Vrícka kotlina

1.1.1.2.6.2.5. Martinské predhorie

 

1.1.1.2.7. Veľká Fatra

1.1.1.2.7.1. Zvolen

1.1.1.2.7.2. Hôľna Fatra

1.1.1.2.7.3. Bralná Fatra

1.1.1.2.7.4. Lysec

1.1.1.2.7.5. Šiprúň

1.1.1.2.7.6. Šípska Fatra

1.1.1.2.7.7. Revúcke podolie

 

1.1.1.2.8. Súľovské vrchy

1.1.1.2.8.1. Skalky

1.1.1.2.8.2. Súľovské skaly

1.1.1.2.8.2.1. Súľovská kotlina

1.1.1.2.8.3. Manínska vrchovina

1.1.1.2.8.3.1. Maníny

 

1.1.1.2.9. Starohorské vrchy

1.1.1.2.9.1. Kordícka brázda

 

1.1.1.2.10. Chočské vrchy

1.1.1.2.10.1. Choč

1.1.1.2.10.2. Sielnické vrchy

1.1.1.2.10.3. Prosečné

 

1.1.1.2.11. Tatry

1.1.1.2.11.1. Západné Tatry

1.1.1.2.11.1.1. Červené vrchy

1.1.1.2.11.1.2. Liptovské Tatry

1.1.1.2.11.1.3. Liptovské kopy

1.1.1.2.11.1.4. Osobitá

1.1.1.2.11.1.5. Roháče

1.1.1.2.11.1.6. Sivý vrch

1.1.1.2.11.2. Východné Tatry

1.1.1.2.11.2.1. Vysoké Tatry

1.1.1.2.11.2.2. Belianske Tatry

 

1.1.1.2.12. Nízke Tatry

1.1.1.2.12.1.Ďumbierske Tatry

1.1.1.2.12.1.1. Ďumbier

1.1.1.2.12.1.2. Prašivá

1.1.1.2.12.1.3. Salatíny

1.1.1.2.12.1.4. Lúžňanská kotlina

1.1.1.2.12.1.5. Demänovské vrchy

1.1.1.2.12.2. Kráľovohoľské Tatry

1.1.1.2.12.2.1. Kráľova hoľa

1.1.1.2.12.2.2. Predná hoľa

1.1.1.2.12.2.3. Priehyba

1.1.1.2.12.2.4. Teplická kotlina

 

1.1.1.2.13. Kozie chrbty

1.1.1.2.13.1. Važecký chrbát

1.1.1.2.13.2. Dúbrava

 

1.1.1.2.14. Branisko

1.1.1.2.14.1. Smrekovica

1.1.1.2.14.2. Sľubica

 

1.1.1.2.15. Žilinská kotlina

1.1.1.2.15.1. Žilinská pahorkatina

1.1.1.2.15.2. Varínske podolie

1.1.1.2.15.3. Rajecká kotlina

1.1.1.2.15.4. Domanižská kotlina

 

1.1.1.2.16. Hornonitrianska kotlina

1.1.1.2.16.1. Prievidzská kotlina

1.1.1.2.16.2. Oslianska kotlina

1.1.1.2.16.3. Rudnianska kotlina

1.1.1.2.16.4. Handlovská kotlina

 

1.1.1.2.17. Turčianska kotlina

1.1.1.2.17.1. Turčianske nivy

1.1.1.2.17.2. Šútovské podhorie

1.1.1.2.17.3. Sklabinské podhorie

1.1.1.2.17.4. Mošovská pahorkatina

1.1.1.2.17.5. Diviacka pahorkatina

1.1.1.2.17.6. Valčianska pahorkatina

 

1.1.1.2.18. Podtatranská kotlina

1.1.1.2.18.1. Liptovská kotlina

1.1.1.2.18.1.1. Liptovské nivy

1.1.1.2.18.1.2. Ľubeľská pahorkatina

1.1.1.2.18.1.3. Galovianske háje

1.1.1.2.18.1.4. Chočské podhorie

1.1.1.2.18.1.5. Matiašovské háje

1.1.1.2.18.1.6. Smrečianska pahorkatina

1.1.1.2.18.1.7. Hybianska pahorkatina

1.1.1.2.18.2. Popradská kotlina

1.1.1.2.18.2.1. Vrbovská pahorkatina

1.1.1.2.18.2.2. Kežmarská pahorkatina

1.1.1.2.18.2.3. Popradská rovina

1.1.1.2.18.2.4. Štrbská pahorkatina

1.1.1.2.18.2.5. Lomnická pahorkatina

1.1.1.2.18.2.6. Vojnianske podhorie

1.1.1.2.18.3. Tatranské podhorie

 

1.1.1.2.19. Hornádska kotlina

1.1.1.2.19.1. Vikartovská priekopa

1.1.1.2.19.2. Hornádske podolie

1.1.1.2.19.2.1. Novoveská kotlina

1.1.1.2.19.2.2. Vlašská kotlina

1.1.1.2.19.2.3. Kluknavská kotlina

1.1.1.2.19.3. Medvedie chrbty

1.1.1.2.19.3.1. Levočská kotlina

1.1.1.2.19.4. Podhradská kotlina

 

1.1.1.2.20. Horehronské podolie

1.1.1.2.20.1. Heľpianske podolie

1.1.1.2.20.2. Bystrianske podhorie

1.1.1.2.20.3. Breznianska kotlina

1.1.1.2.20.4. Lopejská kotlina

 

1.1.1.3. Slovenské stredohorie

 

1.1.1.3.1. Vtáčnik

1.1.1.3.1.1. Vysoký Vtáčnik

1.1.1.3.1.2. Nízky Vtáčnik

1.1.1.3.1.2.1. Prochotská kotlina

1.1.1.3.1.2.2. Ostrogrúnska kotlina

1.1.1.3.1.2.3. Vígľaš

1.1.1.3.1.3. Župkovská brázda

1.1.1.3.1.3.1. Župkovská vrchovina

1.1.1.3.1.3.2. Novobanská kotlina

1.1.1.3.1.4. Raj

 

1.1.1.3.2. Pohronský Inovec

1.1.1.3.2.1. Vojšín

1.1.1.3.2.2. Veľký Inovec

1.1.1.3.2.3. Lehotská planina

 

1.1.1.3.3. Štiavnické vrchy

1.1.1.3.3.1. Skalka

1.1.1.3.3.2. Sitnianska vrchovina

1.1.1.3.3.2.1. Sitno

1.1.1.3.3.2.2. Sitnianske predhorie

1.1.1.3.3.2.3. Štiavnická brázda

1.1.1.3.3.2.4. Prenčovská kotlina

1.1.1.3.3.3. Kozmálovské vŕšky

1.1.1.3.3.4. Hodrušská hornatina

1.1.1.3.3.4.1. Vyhnianska brázda

1.1.1.3.3.4.2. Breznické podolie

1.1.1.3.3.4.3. Slovenská brána

 

1.1.1.3.4. Kremnické vrchy

1.1.1.3.4.1. Kunešovská hornatina

1.1.1.3.4.2. Jastrabská vrchovina

1.1.1.3.4.3. Flochovský chrbát

1.1.1.3.4.4. Turovské predhorie

1.1.1.3.4.5. Malachovské predhorie

 

1.1.1.3.5. Poľana

1.1.1.3.5.1. Vysoká Poľana

1.1.1.3.5.1.1. Kyslinky

1.1.1.3.5.2. Detvianske predhorie

 

1.1.1.3.6. Ostrôžky

 

1.1.1.3.7. Javorie

1.1.1.3.7.1. Javorianská hornatina

1.1.1.3.7.2. Lomnianska vrchovina

1.1.1.3.7.3. Podlysecká brázda

 

1.1.1.3.8. Krupinská planina

1.1.1.3.8.1. Modrokamenské úbočie

1.1.1.3.8.2. Dačolomská planina

1.1.1.3.8.3. Bzovícka pahorkatina

1.1.1.3.8.4. Závozská vrchovina

 

1.1.1.3.9. Zvolenská kotlina

1.1.1.3.9.1. Bystrické podolie

1.1.1.3.9.2. Bystrická vrchovina

1.1.1.3.9.3. Slatinská kotlina

1.1.1.3.9.4. Rohy

1.1.1.3.9.5. Sliačská kotlina

1.1.1.3.9.6. Zvolenská pahorkatina

1.1.1.3.9.7. Detvianska kotlina

1.1.1.3.9.8. Ponická vrchovina

1.1.1.3.9.9. Povraznícka brázda

 

1.1.1.3.10. Pliešovská kotlina

 

1.1.1.3.11. Žiarska kotlina

1.1.1.3.11.1. Žarnovické podolie

 

1.1.1.4. Lučensko-košická zníženina

 

1.1.1.4.1. Bodvianska pahorkatina

1.1.1.4.1.1. Gemerská pahorkatina

1.1.1.4.1.2. Abovská pahorkatina

 

1.1.1.4.2. Juhoslovenská kotlina

1.1.1.4.2.1. Ipeľská kotlina

1.1.1.4.2.1.1. Hontianske terasy

1.1.1.4.2.1.2. Čebovská pahorkatina

1.1.1.4.2.1.3. Pôtorska pahorkatina

1.1.1.4.2.2. Lučenská kotlina

1.1.1.4.2.2.1. Novohradské terasy

1.1.1.4.2.2.2. Jelšovská pahorkatina

1.1.1.4.2.2.3. Poltárska pahorkatina

1.1.1.4.2.3. Rimavská kotlina

1.1.1.4.2.3.1. Gemerské terasy

1.1.1.4.2.3.2. Oždianska pahorkatina

1.1.1.4.2.3.3. Valická pahorkatina

1.1.1.4.2.3.4. Licinská pahorkatina

 

1.1.1.4.3. Košická kotlina

1.1.1.4.3.1. Košická rovina

1.1.1.4.3.2. Medzevská pahorkatina

1.1.1.4.3.3. Toryská pahorkatina

 

1.1.1.5. Matransko-slanská oblasť

 

1.1.1.5.1. Burda

1.1.1.5.1.1. Vyšehradská brána

 

1.1.1.5.2. Cerová vrchovina

1.1.1.5.2.1. Mučínska vrchovina

1.1.1.5.2.2. Fiľakovská brázda

1.1.1.5.2.3. Hajnáčska vrchovina

1.1.1.5.2.4. Petrovská vrchovina

1.1.1.5.2.4.1. Baštianska kotlina

1.1.1.5.2.4.2. Hostická kotlina

1.1.1.5.2.5. Bučenská vrchovina

1.1.1.5.2.5.1. Bučeň

1.1.1.5.2.5.2. Šurická brázda

1.1.1.5.2.5.3. Blhovská vrchovina

 

1.1.1.5.3. Slanské vrchy

1.1.1.5.3.1. Šimonka

1.1.1.5.3.1.1. Zlatobanská kotlina

1.1.1.5.3.1.2. Olšavské predhorie

1.1.1.5.3.1.3. Lúčinská kotlina

1.1.1.5.3.2. Makovica

1.1.1.5.3.2.1. Banské predhorie

1.1.1.5.3.2.2. Banská kotlina

1.1.1.5.3.3. Mošník

1.1.1.5.3.4. Bogota

1.1.1.5.3.5. Milič

1.1.1.5.3.5.1. Salašská brázda

 

1.1.1.5.4. Zemplínske vrchy

1.1.1.5.4.1. Roňavská brána

 

1.1.2. Vonkajšie Západné Karpaty

 

1.1.2.1.  Slovensko-moravské Karpaty

 

1.1.2.1.1. Biele Karpaty

1.1.2.1.1.1. Žalostinská vrchovina

1.1.2.1.1.2. Javorinská hornatina

1.1.2.1.1.2.1. Javorinský chrbát

1.1.2.1.1.2.2. Brestovecká vrchovina

1.1.2.1.1.3. Bošácke bradlá

1.1.2.1.1.4. Beštiny

1.1.2.1.1.5. Lopenická hornatina

1.1.2.1.1.6. Vršatské bradlá

1.1.2.1.1.6.1. Vysoké Vršatce

1.1.2.1.1.6.2. Podvršatská brázda

1.1.2.1.1.6.3. Vršatské predhorie

1.1.2.1.1.7. Súčanská vrchovina

1.1.2.1.1.7.1. Súčanská kotlina

1.1.2.1.1.8. Kobylináč

1.1.2.1.1.8.1. Hladké vrchy

1.1.2.1.1.8.2. Zubácka brázda

1.1.2.1.1.9. Kýčerská hornatina

 

1.1.2.1.2. Javorníky

1.1.2.1.2.1. Vysoké Javorníky

1.1.2.1.2.1.1. Javornícka hornatina

1.1.2.1.2.1.1.1. Rakovská hornatina

1.1.2.1.2.1.2. Lazianska vrchovina

1.1.2.1.2.1.3. Lysianska brázda

1.1.2.1.2.2. Nízke Javorníky

1.1.2.1.2.2.1. Kysucká kotlina

1.1.2.1.2.2.2. Púchovská vrchovina

1.1.2.1.2.2.3. Javornícka brázda

1.1.2.1.2.2.4. Rovnianska vrchovina

1.1.2.1.2.2.5. Ochodnická vrchovina

 

1.1.2.1.3. Myjavská pahorkatina

1.1.2.1.3.1. Brančské bradlá

 

1.1.2.1.4. Považské podolie

1.1.2.1.4.1. Bytčianska kotlina

1.1.2.1.4.2. Ilavská kotlina

1.1.2.1.4.3. Trenčianska kotlina

1.1.2.1.4.4. Podmanínska pahorkatina

1.1.2.1.4.5. Bielokarpatské podhorie

 

1.1.2.2.  Západné Beskydy

 

1.1.2.2.1. Moravsko-sliezske Beskydy

1.1.2.2.1.1. Zadné hory

 

1.1.2.2.2. Turzovská vrchovina

1.1.2.2.2.1. Zadné vrchy

1.1.2.2.2.2. Predné vrchy

1.1.2.2.2.3. Kornická brázda

1.1.2.2.2.4. Hornokysucké podolie

 

1.1.2.2.3. Jablunkovské medzihorie

 

1.1.2.3.  Stredné Beskydy

 

1.1.2.3.1. Kysucké Beskydy

1.1.2.3.1.1. Javorský Beskyd

1.1.2.3.1.2. Rača

 

1.1.2.3.2. Kysucká vrchovina

1.1.2.3.2.1. Kysucké bradlá

1.1.2.3.2.1.1. Vadičovská brázda

1.1.2.3.2.1.2. Zázrivská brázda

1.1.2.3.2.2. Vojenné

1.1.2.3.2.3. Bystrická brázda

1.1.2.3.2.4. Krasňanská kotlina

 

1.1.2.3.3. Oravské Beskydy

1.1.2.3.3.1. Ošust

1.1.2.3.3.2. Pilsko

1.1.2.3.3.3. Polhoranská vrchovina

1.1.2.3.3.4. Babia hora

 

1.1.2.3.4. Podbeskydská brázda

 

1.1.2.3.5. Podbeskydská vrchovina

1.1.2.3.5.1. Lesnianska planina

 

1.1.2.3.6. Oravská Magura

1.1.2.3.6.1. Paráč

1.1.2.3.6.2. Kubínska hoľa

1.1.2.3.6.3. Budín

 

1.1.2.3.7. Oravská vchovina

1.1.2.3.7.1. Podchočská brázda

1.1.2.3.7.2. Veličnianska kotlina

 

1.1.2.4.  Východné Beskydy

 

1.1.2.4.1. Pieniny

 

1.1.2.4.2. Ľubovnianska vrchovina

 

1.1.2.4.3. Čergov

 

1.1.2.5.  Podhôľno-magurská oblasť

 

1.1.2.5.1. Skorušinské vrchy

1.1.2.5.1.1. Kopec

1.1.2.5.1.2. Skorušina

1.1.2.5.1.3. Oravická Magura

 

1.1.2.5.2. Podtatranská brázda

1.1.2.5.2.1. Zuberecká brázda

1.1.2.5.2.2. Ždiarska brázda

 

1.1.2.5.3. Spišská Magura

1.1.2.5.3.1. Repisko

1.1.2.5.3.1.1. Osturnianska brázda

1.1.2.5.3.2. Veterný vrch

1.1.2.5.3.2.1. Staroveská kotlina

1.1.2.5.3.2.2. Ružbašské predhorie

 

1.1.2.5.4. Levočské vrchy

1.1.2.5.4.1. Levočská vysočina

1.1.2.5.4.2. Levočská vrchovina

1.1.2.5.4.2.1. Kolačkovský chrbát

1.1.2.5.4.2.2. Ľubické predhorie

1.1.2.5.4.3. Levočské planiny

1.1.2.5.4.3.1. Oľšavická planina

1.1.2.5.4.3.2. Levočské úboče

 

1.1.2.5.5. Bachureň

 

1.1.2.5.6. Spišsko-šarišské medzihorie

1.1.2.5.6.1. Ľubovnianska kotlina

1.1.2.5.6.2. Ľubotínska pahorkatina

1.1.2.5.6.3. Jakubianska brázda

1.1.2.5.6.4. Hromovec

1.1.2.5.6.5. Šarišské podolie

1.1.2.5.6.5.1. Šarišský vrch

1.1.1.2.5.6. Stráže

 

1.1.2.5.7. Šarišská vrchovina

1.1.2.5.7.1. Širocká brázda

1.1.2.5.7.2. Sedlická brázda

1.1.2.5.7.3. Chminianska brázda

 

1.1.2.5.8. Oravská kotlina

1.1.2.5.8.1. Hruštínske podolie

 

1.2. Východné Karpaty

 

1.2.1. Vnútorné Východné Karpaty

 

1.2.1.1.  Vihorlatsko-gutínska oblasť

 

1.2.1.1.1. Vihorlatské vrchy

1.2.1.1.1.1. Humenské vrchy

1.2.1.1.1.1.1. Krivoštianka

1.2.1.1.1.1.2. Sokol

1.2.1.1.1.2. Vihorlat

1.2.1.1.1.2.1. Kyjovská planina

1.2.1.1.1.2.2. Vihorlatská hornatina

1.2.1.1.1.2.3. Jasenovská hornatina

1.2.1.1.1.3. Popriečny

 

1.2.2. Vonkajšie Východné Karpaty

 

1.2.2.1. Poloniny

 

1.2.2.1.1. Bukovské vrchy

1.2.2.1.1.1. Bukovce

1.2.2.1.1.1.1. Ruská kotlina

1.2.2.1.1.1.2. Runinská kotlina

1.2.2.1.1.1.3. Sedlická kotlina

1.2.2.1.1.1.4. Uličská kotlina

1.2.2.1.1.2. Nastaz

 

1.2.2.2. Nízke Beskydy

 

1.2.2.2.1. Busov

 

1.2.2.2.2. Ondavská vrchovina

1.2.2.2.2.1. Raslavická brázda

1.2.2.2.2.2. Kurimská brázda

1.2.2.2.2.3. Stropkovská brázda

1.2.2.2.2.4. Mirošovská brázda

1.2.2.2.2.5. Zborovská kotlina

1.2.2.2.2.6. Ohradzianska kotlina

 

1.2.2.2.3. Laborecká vrchovina

1.2.2.2.3.1. Repejovská brázda

1.2.2.2.3.2. Mikovská brázda

1.2.2.2.3.3. Medzilaborecká brázda

1.2.2.2.3.4. Papínska brázda

 

1.2.2.2.4. Beskydské predhorie

1.2.2.2.4.1. Ublianska pahorkatina

1.2.2.2.4.2. Humenské podolie

1.2.2.2.4.3. Mernícka pahorkatina

1.2.2.2.4.4. Hanušovská pahorkatina

1.2.2.2.4.5. Záhradnianska brázda

 

2. Panónska panva

 

2.1. Západopanónska panva

 

2.1.1. Viedenská kotlina

 

2.1.1.1. Záhorská nížina

 

2.1.1.1.1. Borská nížina

2.1.1.1.1.1. Bor

2.1.1.1.1.1.1. Lakšárska pahorkatina

2.1.1.1.1.2. Podmalokarpatská zníženina

2.1.1.1.1.3. Novoveská plošina

2.1.1.1.1.4. Záhorské pláňavy

2.1.1.1.1.5. Gbelský bor

2.1.1.1.1.6. Dolnomoravská niva

2.1.1.1.1.7. Myjavská niva

 

2.1.1.1.2. Chvojnická pahorkatina

2.1.1.1.2.1. Senická pahorkatina

2.1.1.1.2.2. Skalický hájik

2.1.1.1.2.3. Unínska pahorkatina

2.1.1.1.2.4. Zámčisko

 

2.1.1.2. Juhomoravská panva

 

2.1.1.2.1. Dolnomoravský úval

2.1.1.2.1.1. Dyjsko-moravská niva

 

2.1.2. Malá dunajská panva

 

2.1.2.1. Podunajská nížina

 

2.1.2.1.1. Podunajská pahorkatina

2.1.2.1.1.1. Trnavská pahorkatina

2.1.2.1.1.1.1. Podmalokarpatská pahorkatina

2.1.2.1.1.1.2. Trnavská tabuľa

2.1.2.1.1.2. Dolnovážska niva

2.1.2.1.1.2.1. Dudvážska mokraď

2.1.2.1.1.3. Hronská pahorkatina

2.1.2.1.1.3.1. Bešianska pahorkatina

2.1.2.1.1.3.2. Chrbát

2.1.2.1.1.3.3. Belianske kopce

2.1.2.1.1.3.4. Búčske terasy

2.1.2.1.1.3.5. Hurbanovské terasy

2.1.2.1.1.3.6. Hronská tabuľa

2.1.2.1.1.3.7. Strekovské terasy

2.1.2.1.1.4. Hronská niva

2.1.2.1.1.4.1. Sikenická mokraď

2.1.2.1.1.5. Nitrianska pahorkatina

2.1.2.1.1.5.1. Bojnianska pahorkatina

2.1.2.1.1.5.2. Zálužianska pahorkatina

2.1.2.1.1.5.3. Nitrianska tabuľa

2.1.2.1.1.5.4. Bánovská pahorkatina

2.1.2.1.1.5.5. Drieňovské podhorie

2.1.2.1.1.5.6. Tribečské podhorie

2.1.2.1.1.5.7. Nitrianske vŕšky

2.1.2.1.1.6. Nitrianska niva

2.1.2.1.1.6.1. Bebravská niva

2.1.2.1.1.6.2. Stredonitrianska niva

2.1.2.1.1.6.3. Dolnonitrianska niva

2.1.2.1.1.7. Čenkovská niva

2.1.2.1.1.8. Ipeľská pahorkatina

2.1.2.1.1.8.1. Bajtavská brána

2.1.2.1.1.8.2. Zalabský chrbát

2.1.2.1.1.8.3. Santovská pahorkatina

2.1.2.1.1.8.4. Brhlovské podhorie

2.1.2.1.1.8.5. Sebechlebská pahorkatina

2.1.2.1.1.8.6. Bátovská pahorkatina

2.1.2.1.1.8.7. Čajkovská zníženina

2.1.2.1.1.9. Žitavská pahorkatina

2.1.2.1.1.10. Žitavská niva

2.1.2.1.1.11. Ipeľská niva

 

2.1.2.1.2. Podunajská rovina

2.1.2.1.2.1. Galantské pláňavy

2.1.2.1.2.2. Úľanská mokraď

2.1.2.1.2.3. Salibská mokraď

2.1.2.1.2.4. Čiližská mokraď

2.1.2.1.2.5. Potôňska mokraď

2.1.2.1.2.6. Okoličnianska mokraď

2.1.2.1.2.7. Martovská mokraď

2.1.2.1.2.8. Novozámocké pláňavy

2.1.2.1.2.9. Šúr

 

2.2. Východopanónska panva

 

2.2.1. Veľká dunajská kotlina

 

2.2.1.1. Východoslovenská nížina

 

2.2.1.1.1. Východoslovenská pahorkatina

2.2.1.1.1.1. Podslanska pahorkatina

2.2.1.1.1.2. Toplianska niva

2.2.1.1.1.3. Vranovská pahorkatina

2.2.1.1.1.4. Ondavská niva

2.2.1.1.1.5. Pozdišovský chrbát

2.2.1.1.1.6. Laborecká niva

2.2.1.1.1.7. Podvihorlatská pahorkatina

2.2.1.1.1.8. Zálužická pahorkatina

2.2.1.1.1.9. Petrovské podhorie

 

2.2.1.1.2. Východoslovenská rovina

2.2.1.1.2.1. Trebišovská tabuľa

2.2.1.1.2.1.1. Veľký vrch

2.2.1.1.2.2. Malčická tabuľa

2.2.1.1.2.3. Iňačovská tabuľa

2.2.1.1.2.4. Závadská tabuľa

2.2.1.1.2.5. Sobranecká rovina

2.2.1.1.2.6. Senianska mokraď

2.2.1.1.2.7. Medzibodrocké pláňavy

2.2.1.1.2.7.1. Chlmecké pahorky

2.2.1.1.2.7.2. Tarbucka

2.2.1.1.2.8. Kapušianske pláňavy

2.2.1.1.2.9. Laborecká rovina

2.2.1.1.2.10. Ondavská rovina

2.2.1.1.2.11. Latorická rovina

2.2.1.1.2.12. Bodrocká rovina

» Sekcie

TOPlist