Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Opis Geomorfologických Celkov Slovenska

Územie Slovenska pokrývajú geomorfologické celky Alpsko-himalájskej sústavy, ktorá sa člení na dve podsústavy:

  • Karpaty
  • Panónska panva

 

TOPlist