Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Abrahám

POLOHA.

Obec leží v severozápadnej časti okresu na styku Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Leží na ľavom brehu rieky Gidra severozápadne od okresného mesta.

 

HISTÓRIA.

Prvá zmienka je z roku 1266, kedy sa spomína ako poddanská obec šintavského panstva. Po roku 1819 patrila panstvu Čeklís.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie v paleolite. Sídliskové nálezy z neolitu, eneolitu, kostrové pohrebisko a sídliská z doby bronzovej, halštatskej a laténskej. Kostrové a žiarové pohrebisko zo staršej a neskorej doby rímskej a osídlenie z včasného stredoveku. Pohrebisko rímsko-barbarské. Slovanské žiarové pohrebisko zo 7. a 8.storočia, kostrové pohrebisko z 9.storočia.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.

 

Okres Trnava: Majcichov, Pavlice.

TOPlist