Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Bánovce nad Bebravou

 

POLOHA.

Mesto leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov na brehoch rieky Bebrava.

 

HISTÓRIA.

Prvá písomná zmienka je z roku 1232, kedy sa spomínajú ako villa Ben. Po roku 1295 patrili hradu Uhrovec. Pred rokom 1375 bola obec povýšená na slobodné kráľovské mesto. Už v roku 1389 ich kráľ Ľudovít Luxemburský založil Štiborovi zo Štiboríc a stávajú sa zemepanským mestečkom. V rokoch 1466-1559 boli ich majiteľmi Podmanickí, neskôr boli pripojené k trenčianskemu hradnému panstvu. V roku 1615 vzniká samostatné bánovské panstvo, ktoré patrilo až do zrušenia poddanstva Ilešháziovcom. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Bánovciam nad Bebravou potvrdený štatút mesta.

Bánovský hrad. Zaniknutý hrad, kaštieľ spomínaný v roku 1454 ako fortalicium Ban, čiže menší hrad – pevnôstka. Z roku 1485 sa zachovala zmienka o opevnenom kaštieli. Hrad spočiatku patril asi Leskóciovcom, v ktorých majetku bolo v 15.storočí aj mestečko. V roku 1466 ho získal Ladislav Podmanický. Posledná zmienka z roku 1490 už hovorí o hrade Baan.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Osídlenie územia už v praveku. Početné nálezy z mladšej doby kamennej /okolo 3000 p. n.l./.

Popolnicové pohrebisko tzv. lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej /okolo 1000 p. n.l./. Z doby rímskej nálezy rímskych mincí.

Územie mesta bolo husto osídlené začiatkom doby slovanskej v 5.-7.storočí. Správa kronikára Kosmasa spomína Bánovce nad Bebravou ako Bánov v roku 1091. Slovanské osídlenie dokazujú názvy Hradište, Hradisko, Hradná. Územie je pokladané za jedno zo slovanských organizačných stredísk už v 9.storočí.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kaštiele: D. Ozorovce, H. Ozorovce.

Kostoly: Biskupice, H. Ozorovce, Najsvätejšej Trojice, Svätého Mikuláša.

Kaplnka H. Ozorovce.

Zvonica H. Ozorovce.

Historické budovy: Budova fary, Budova mestského úradu, Pamätný dom J. Jesenského, Židovská synagóga.

Budova železničnej stanice H. Ozorovce.

Židovský cintorín.

Pamätníky: Cibislávek, Fragmenty prícestného kríža, Náhrobník padlých,  Pamätník Ľ. Štúra, Salaštek.

Pamätné tabule: Židovské obete, J. Jesenský, Pamiatke padlých partizánov, Revolučný výbor.

Sochy: Mariánsky stĺp, Plastika svätý J. Nepomucký, Socha svätý J. Nepomucký, Svätý Florián.

 

Príroda.

Bebrava.

Vodná nádrž Prusy.

Vodná nádrž Pažiť.

 

Turistika.

Turistické chodníky /5408,8136/.

 

MESTSKÉ ČASTI.

 

Bánovce nad Bebravou

Biskupice

Prvýkrát sa spomínajú v roku 1320. Od roku 1322 patrili nitrianskej kapitule.

Dolné Ozorovce

Doložené v roku 1232 ako Ozor. Vtedy ich Ondrej II. daroval Hodslavovi. Pôvodnými vlastníkmi bola rodina Ozorociovcov, neskôr patrili Otlíkovcom. Boli zemianskou obcou.

V roku 1491 sa chotár rozdelil na Dolné a Horné Ozorovce.

Horné Ozorovce

Spomínajú sa v roku 1232. Od Dolných Ozoroviec sa oddelili v roku 1491. Šľachtická obec patrila Ozorociovcom.

Malé Chlievany

TOPlist