Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Banská Bystrica

 

POLOHA.

 

HISTÓRIA.

Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Banskej Bystrici potvrdený štatút mesta.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

 

Príroda.

 

Turistika.

 

MESTSKÉ ČASTI.

Banská Bystrica

Iliaš

Jakub

Kostiviarska

Kráľová

Kremnička

Majer

Podlavice

Radvaň

Rakytovce

Rudlová

Sásová

Senica

Skubín

Šalková

Uľanka 

TOPlist