Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Štiavnica

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najmenším okresom v kraji a má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  292,3 km2

Počet obyvateľov:  16 103  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  55,20 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Štiavnica

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresmi Žarnovica a Žiar nad Hronom, na severovýchode s okresom Zvolen a na juhovýchode s okresom Krupina.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Slovenské stredohorie celkom Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina, Sitnianska vrchovina a Skalka).

Najvyšší bod:  Sitno (1 009,2m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Sitnianska vrchovina, časť Sitno.

Najnižší bod: Hladina rieky Štiavnica na hranici okresu pri obci Prenčov (264,0m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Sitnianska vrchovina, časť Prenčovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 14 obcí.

» Zaujímavosti

Baďan

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Baďan Klastava …

Banská Štiavnica

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Banskej Štiavnici potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Banská Štiavnica Počúvadlianske Jazero Sitnianska Štefultov  …

Beluj

Budovy v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ BELÁ. Radnica, dom so štôlňou. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Renesančná budova radnice bola postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v roku 1590, v 18.storočí a koncom 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Solitér sa nachádza v strede obce Banská Belá 35.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Administratívna budova. Kolpašská 1. Dužina, sudáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhláse …

Bytové domy v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Bytový dom. Dolná Ružová 14. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Bytový dom v historizujúcom štýle bol postavený okolo polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a koncom 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Dolná Ružová 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Bytový d …

Chránené stromy v okrese Banská Štiavnica

SEKVOJOVEC ZA BOTANICKOU ZÁHRADOU Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 28m, obvodom kmeňa 502cm, priemerom koruny 11m a vekom 130 rokov. Vyhlásením chráneného stromu v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v bývalom okrese Žiar nad Hronom. Chránený je z krajinárskeho a estetického dôvodu. Bol vysadený v záhrade bývalého profesora c. k. Lesníckej akadémie Lajosa Feketeho. N …

Cintoríny v okrese Banská Štiavnica

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

TOPlist