Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Baďan

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Baďan Klastava …

Banská Štiavnica

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Banskej Štiavnici potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Banská Štiavnica Počúvadlianske Jazero Sitnianska Štefultov  …

Beluj

Budovy v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ BELÁ. Radnica, dom so štôlňou. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Renesančná budova radnice bola postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v roku 1590, v 18.storočí a koncom 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Solitér sa nachádza v strede obce Banská Belá 35.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Administratívna budova. Kolpašská 1. Dužina, sudáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhláse …

Bytové domy v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Bytový dom. Dolná Ružová 14. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Bytový dom v historizujúcom štýle bol postavený okolo polovice 19.storočia. Upravovaný bol v 2.polovici 19.storočia a koncom 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Dolná Ružová 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Bytový d …

Cintoríny v okrese Banská Štiavnica

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Dekýš

Dopravné a športové stavby v okrese Banská Štiavnica

SVÄTÝ ANTON. Mýtna stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Baroková murovaná budova mýtnej a prepriahacej stanice zo začiatku 18.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, trojkrídlový nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v strede obce Svätý Anton 32. Dnes je v nej dom kultúry. …

TOPlist