Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Štiavnica

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najmenším okresom v kraji a má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  292,3 km2

Počet obyvateľov:  16 103  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  55,20 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Štiavnica

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresmi Žarnovica a Žiar nad Hronom, na severovýchode s okresom Zvolen a na juhovýchode s okresom Krupina.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Slovenské stredohorie celkom Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina, Sitnianska vrchovina a Skalka).

Najvyšší bod:  Sitno (1 009,2m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Sitnianska vrchovina, časť Sitno.

Najnižší bod: Hladina rieky Štiavnica na hranici okresu pri obci Prenčov (264,0m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Sitnianska vrchovina, časť Prenčovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 14 obcí.

» Zaujímavosti

Dekýš

Dopravné a športové stavby v okrese Banská Štiavnica

SVÄTÝ ANTON. Mýtna stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Baroková murovaná budova mýtnej a prepriahacej stanice zo začiatku 18.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, trojkrídlový nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v strede obce Svätý Anton 32. Dnes je v nej dom kultúry. …

Drobná architektúra v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Rumpálová studňa. Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom s areálom vyhlásený v roku 1993. Kamenná rumpálová studňa bola postavená v baroku v 18.storočí. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa pred juhozápadným nárožím meštianskeho domu na ulici Spojná 5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   SVÄTÝ ANTON. Skleník. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Skleník bol postavený v 2.polovici 19.stor …

Evanjelické kostoly v okrese Banská Štiavnica

BAĎAN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančný jednoloďový evanjelický kostol z roku 1685. Stavba so stredovou loďou a hlavným vstupným portálom z obdobia koniec 15.storočia až začiatok 16.storočia. Polkruhový záver bol pristavaný v 19.storočí.   BANSKÁ ŠTIAVNICA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1794-1796. Autorom stavby …

Hradiská v okrese Banská Štiavnica

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Starý zámok. Mestský hrad, ktorý vznikol v rokoch 1546-1559 prestavbou gotického halového Kostola Panny Márie. Pôvodne románsky farský kostol, trojloďová bazilika, tu bol postavený v 1.tretine 13.storočia. Kostol mal západnú vežu včlenenú do pôdorysu lode. Súčasťou kostola bola aj sakristia. Po zemetrasení v roku 1443, pri ktorom bol pravdepodobne kostol poškodený, pristúpili k jeho prestavbe, ktorá prerástla v rokoch …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Banská Štiavnica

POČÚVADLO. Spoločný hrob partizánov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1976. Spoločný hrob padlých partizánov počas SNP z roku 1959. Nachádza sa pri bývalom počúvadlianskom mlyne. …

Ilija

Jaskyne v okrese Banská Štiavnica

KAVERNA V ŽILE BIEBER V NOVEJ ŠACHTE Jaskyňa v banskej zaplavenej štôlni. Nachádza sa v pohorí Štiavnické vrchy, v Hodrušskej hornatine v nadmorskej výške 725m v katastri Banskej Štiavnice.   ŠOBOVSKÁ JASKYŇA Hydrotermálna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Štiavnické vrchy, v Hodrušskej hornatine v katastri obce Banská Belá.   ŠOBOVSKÝ KOMÍN Hydrotermálna jaskyňa s hĺbkou 6m. Nachádza sa v pohorí Štiavnické vrchy …

TOPlist