Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Štiavnica

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najmenším okresom v kraji a má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  292,3 km2

Počet obyvateľov:  16 103  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  55,20 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Štiavnica

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresmi Žarnovica a Žiar nad Hronom, na severovýchode s okresom Zvolen a na juhovýchode s okresom Krupina.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Slovenské stredohorie celkom Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina, Sitnianska vrchovina a Skalka).

Najvyšší bod:  Sitno (1 009,2m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Sitnianska vrchovina, časť Sitno.

Najnižší bod: Hladina rieky Štiavnica na hranici okresu pri obci Prenčov (264,0m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Sitnianska vrchovina, časť Prenčovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 14 obcí.

» Zaujímavosti

Kalvárie v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1955. Komplex sakrálnych stavieb citlivo umiestnených do prírodného prostredia na strmom čadičovom vrchu Scharfenberg (Ostrý vrch) tvorí jedinečnú ukážku súladu prírody a ľudského umu. Základný kameň pre stavbu Kalvárie bol položený 14.9.1744 a presne o sedem rokov 17.9.1751 bola stavba dokončená. Stavba bola začatá z iniciatívy jezuitského pátra Františka Pergera. Ob …

Kaplnky v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ BELÁ. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková jednoloďová kaplnka z roku 1756. V rokoch 1838 a 1926 bola obnovená. Vnútorné zariadenie je pôvodné. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom stojí pri ceste v obci.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Kaplnka Božieho hrobu. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1955. Baroková Kaplnka Božieho hrobu bola postavená v rokoch 1744-1 …

Kaštiele v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ BELÁ Renesančná kúria z roku 1565. Upravovaná v 19.storočí. Dnes sa v nej nachádza škola.   BANSKÁ ŠTIAVNICA Národná kultúrna pamiatka Kúria s areálom vyhlásená v roku 1994. Nachádza sa na Tóthovej ulici 4-5. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kúria. Banícka nemocnica. Postavená bola v baroku v 18.storočí. Upravovaná bola v 19.storočí. Solitér má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. …

Kozelník

Kríže v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Kamenný kríž z roku 1856. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Joachima a Anny na ulici Moyzesova v lokalite Štefultov.   BELUJ Pamätné kríže.   PRENČOV Množstvo zaujímavých kamenných krížov.   PRENČOV Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v roku 1970. Nachádza sa pred rímsko-katolíckou fa …

Ľudová architektúra v okrese Banská Štiavnica

BAĎAN Zaujímavé pivnice vytesané v tufových skalách v lokalite na Háji.   BANSKÁ ŠTIAVNICA   Banícky dom. Dolná Resla 10. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Banícky dom postavený v 19.storočí. Upravovaný bol v roku 1987. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Dolná Resla 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   Banícky dom. Dolná Resla 11. Národná kultúrna pami …

Maloplošné chránené územia v okrese Banská Štiavnica

NPR SITNO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1951, novelizované v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Žiar nad Hronom. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Vyhlásená bola na ochranu prírodovedecky, historicky a kultúrne významnej dominanty Štiavnických vrchov, Sitna na vedecko-výskumné, náučné a kultúr …

Meštianske domy v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ BELÁ. Vančov dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Barokový meštiansky dom bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v polovici 19.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Solitér sa nachádza v strede historického jadra obce Banská Belá 92.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Akademická 1. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Novorenesančný meštiansky dom bol postavený v  …

Mestské paláce v okrese Banská Štiavnica

Nemáme žiadne informácie o mestských palácoch v okrese. …

TOPlist