Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Štiavnica

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najmenším okresom v kraji a má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  292,3 km2

Počet obyvateľov:  16 103  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  55,20 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Štiavnica

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresmi Žarnovica a Žiar nad Hronom, na severovýchode s okresom Zvolen a na juhovýchode s okresom Krupina.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Slovenské stredohorie celkom Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina, Sitnianska vrchovina a Skalka).

Najvyšší bod:  Sitno (1 009,2m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Sitnianska vrchovina, časť Sitno.

Najnižší bod: Hladina rieky Štiavnica na hranici okresu pri obci Prenčov (264,0m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Sitnianska vrchovina, časť Prenčovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 14 obcí.

» Zaujímavosti

Močiar

Mohyly a mohylníky v okrese Banská Štiavnica

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Banská Štiavnica

  MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE Zriaďovateľom múzea je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Je to špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou dokumentujúce dejiny poľovníctva a lovectva na Slovensku a dejiny kaštieľa vo Svätom Antone (životného štýlu historických období a nábytku). Je to múzeum s pozoruhodnými prírodovednými, historickými i umeleckými zbierkami štýlového nábytku a obrazov, bohatých …

Pamätné tabule v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Pamätná tabuľa  Gwerkovej-Göllnerovej. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Pamätná tabuľa literárnej vedkyne Gwerkovej-Göllnerovej. Nachádza sa na ulici Akademická 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Pamätná tabuľa S. Petöfiho. Pamiatkový objekt NKP Lýceum a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1955. Pamätná tabuľa básnika S. Petöfiho /1823-1849/. Je od roku 1896 osadená na budove lý …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ BELÁ. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v SNP z roku 1957.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Pomník lesníckym robotníkom. Pamiatkový objekt NKP Akadémia s areálom vyhlásený v roku 1961. Pomník lesníckym robotníkom, odborníkom, z roku 1845. Nachádza sa v botanickej záhrade v areáli akadémie na ulici Akademická v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Pomník A. Kmeťa. …

Pamiatkové územia v okrese Banská Štiavnica

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA BANSKÁ ŠTIAVNICA Historické jadro mesta bolo 11.6.1950 vyhlásené ako prvé na Slovensku za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 280/2000 z 9.8.2000 s účinnosťou od 1.9.2000 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt mesta Banská Štiavnica …

TOPlist