Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Štiavnica

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Je najmenším okresom v kraji a má najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  292,3 km2

Počet obyvateľov:  16 103  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  55,20 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Štiavnica

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresmi Žarnovica a Žiar nad Hronom, na severovýchode s okresom Zvolen a na juhovýchode s okresom Krupina.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Slovenské stredohorie celkom Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina, Sitnianska vrchovina a Skalka).

Najvyšší bod:  Sitno (1 009,2m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Sitnianska vrchovina, časť Sitno.

Najnižší bod: Hladina rieky Štiavnica na hranici okresu pri obci Prenčov (264,0m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Sitnianska vrchovina, časť Prenčovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 14 obcí.

» Zaujímavosti

Územia európskeho významu v okrese Banská Štiavnica

DOLNÁ BUKOVINA /SKUEV0015/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 292,78ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný. Nachád …

Vily v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Vila učiteľa baníckej a lesníckej akadémie. Národná kultúrna pamiatka Vila a záhrada vyhlásená v roku 2009. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vila. Secesná stavba zo začiatku 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Botanická 2 pri severovýchodnej hranici Mestskej pamiatkovej rezervácie. Záhrada. Vybudovaná bola začiatkom 20 …

Vojenské stavby v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Mestské opevnenie. Fragment. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Fragment renesančného mestského opevnenia postaveného po roku 1541. Upravované bolo v 18.-19.storočí a v období 2.polovica 19. až začiatok 20.storočia a v roku 1936. Nachádza sa na ulici Palárikova 6 južne od kostola a východne od hotela v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Mestské opevnenie. Piargská brána. Národ …

Výrobné stavby v okrese Banská Štiavnica

BANSKÁ BELÁ. Belianska dedičná štôlňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Belianska dedičná štôlňa. Nachádza sa pri hradskej na kilometri 31,6.   BANSKÁ ŠTIAVNICA. Brettschneiderova továreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1999. Eklekticistická budova továrne na obuv, tzv. Brettschneiderovej továrne, z roku 1895. Upravovaná bola v roku 1919. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvo …

TOPlist