Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Detva

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji.

Rozloha:  449,2 km2

Počet obyvateľov:  32 135  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  71,69 ob./km2

Okresné mesto:  Detva

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Brezno, na východe a juhovýchode s okresom Rimavská Sobota, na juhu s okresmi Lučenec a Veľký Krtíš a na západe s okresom Zvolen.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Javorie (podcelky Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana), Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelky Detvianska kotlina, Rohy a Slatinská kotlina).

Najvyšší bod:  Poľana (1 457,8m), celok Poľana, podcelok Vysoká Poľana.

Najnižší bod: Hladina rieky Slatina na výtoku z okresu pri obci Vígľaš (337,8m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Slatinská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Detva

BUK V DETVIANSKEJ HUTE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Buk lesný s výškou 25m, obvodom kmeňa 657cm, priemerom koruny 20m a vekom 250 rokov. Chránený je z biologického, vedeckého, ekologického, krajinárskeho, historického a estetického dôvodu. Nachádza sa v obci Detvianska Huta v lokalite U Šulekov asi 100m východne od obecného úradu.   LIPA V DETVIANSKEJ HUTE Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a …

Cintoríny v okrese Detva

DETVA Cintorín s množstvom drevených vyrezávaných krížov z 19. a 1.polovice 20.storočia pomaľovaných farebnými ornamentmi. …

Detva

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Detve potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Detva Detva-sídlisko Kostolná Krné Piešť I Piešť II Skliarovo Zapriechody  …

Detvianska Huta

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bratkovica Detvianska Huta Komárno Vrchdobroč Žabica …

Dopravné a športové stavby v okrese Detva

VÍGĽAŠ. Vlaková súprava. Pod Vígľašským zámkom sa nachádza technická pamiatka, vlaková súprava, ktorá premávala po úzkokoľajnej železnici z Vígľaša na Kyslinky pod Poľanu. Hlavným dôvodom vzniku lesnej železnice v rokoch 1904-1907 boli bohaté zásoby drevnej hmoty v kraji pod Poľanou. Celková dĺžka železnice dosiahla 24,9km a svojmu účelu slúžila až do svojho zániku v roku 1975. …

Drobná architektúra v okrese Detva

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Dúbravy

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dúbravy Iviny Želobudza …

Evanjelické kostoly v okrese Detva

HORNÝ TISOVNÍK Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1867-1875. …

TOPlist