Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Cintoríny v okrese Detva

DETVA Cintorín s množstvom drevených vyrezávaných krížov z 19. a 1.polovice 20.storočia pomaľovaných farebnými ornamentmi. …

Detva

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Detve potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Detva Detva-sídlisko Kostolná Krné Piešť I Piešť II Skliarovo Zapriechody  …

Detvianska Huta

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bratkovica Detvianska Huta Komárno Vrchdobroč Žabica …

Dopravné a športové stavby v okrese Detva

VÍGĽAŠ. Vlaková súprava. Pod Vígľašským zámkom sa nachádza technická pamiatka, vlaková súprava, ktorá premávala po úzkokoľajnej železnici z Vígľaša na Kyslinky pod Poľanu. Hlavným dôvodom vzniku lesnej železnice v rokoch 1904-1907 boli bohaté zásoby drevnej hmoty v kraji pod Poľanou. Celková dĺžka železnice dosiahla 24,9km a svojmu účelu slúžila až do svojho zániku v roku 1975. …

Drobná architektúra v okrese Detva

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Dúbravy

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dúbravy Iviny Želobudza …

Evanjelické kostoly v okrese Detva

HORNÝ TISOVNÍK Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1867-1875. …

Historické budovy v okrese Detva

DETVA. Obecný dom. Bývalý obecný dom bol postavený v roku 1908. Patrí k historicky najstarším architektonickým objektom v meste. Do roku 1991 bol sídlom obecného, neskôr mestského úradu.   DETVA. Rodný dom Vagačovcov. Rodný dom Vagačovcov, zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku. Ján Vagač, bývalý mäsiar zo Starej Turej, založil v roku 1787 bryndziareň, ktorej ovčiarske výrobky z okolia Detvy boli na začiatku 19.storočia …

Horný Tisovník

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dolný Tisovník Horný Tisovník …

TOPlist