Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Detva

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji.

Rozloha:  449,2 km2

Počet obyvateľov:  32 135  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  71,69 ob./km2

Okresné mesto:  Detva

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Brezno, na východe a juhovýchode s okresom Rimavská Sobota, na juhu s okresmi Lučenec a Veľký Krtíš a na západe s okresom Zvolen.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Javorie (podcelky Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana), Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelky Detvianska kotlina, Rohy a Slatinská kotlina).

Najvyšší bod:  Poľana (1 457,8m), celok Poľana, podcelok Vysoká Poľana.

Najnižší bod: Hladina rieky Slatina na výtoku z okresu pri obci Vígľaš (337,8m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Slatinská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Historické budovy v okrese Detva

DETVA. Obecný dom. Bývalý obecný dom bol postavený v roku 1908. Patrí k historicky najstarším architektonickým objektom v meste. Do roku 1991 bol sídlom obecného, neskôr mestského úradu.   DETVA. Rodný dom Vagačovcov. Rodný dom Vagačovcov, zakladateľov prvej bryndziarne na Slovensku. Ján Vagač, bývalý mäsiar zo Starej Turej, založil v roku 1787 bryndziareň, ktorej ovčiarske výrobky z okolia Detvy boli na začiatku 19.storočia …

Horný Tisovník

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dolný Tisovník Horný Tisovník …

Hradiská v okrese Detva

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Detva

VÍGĽAŠSKÝ ZÁMOK Rozľahlé a zachovalé zrúcaniny hradu sa nachádzajú nad riekou Slatina v Slatinskej kotline na vyvýšenej terase nad obcou Vígľaš, na severných výbežkoch Javoria v nadmorskej výške 350m. Pred vypálením v roku 1945 jeden z našich najkrajších zámkov. Gotický hrad bol postavený pravdepodobne v 13.storočí (spomína sa v roku 1299). Podľa ústnej tradície hrad vraj vybudovali križiaci. Tiež sa spomína v roku 1393. Bol strediskom …

Hriňová

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Hriňovej potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Biele Vody Horná Hriňová Hriňová Jasenovo Krivec I Krivec II Mangútovo Slanec Snohy Štoliansko Vrchslatina …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Detva

HORNÝ TISOVNÍK. Hrob M. Laciaka. Hrob hudobníka Michala Laciaka /1826-1904/.   HORNÝ TISOVNÍK. Kamenné náhrobníky. Pozostatky ľudových kamenných náhrobníkov.   PODKRIVÁŇ. Hrob A. E. Timka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Hrob s náhrobníkom spisovateľa a učiteľa Antona Emanuela Timka /1843-1903/ z roku 1903. Nachádza sa na cintoríne. …

Jaskyne v okrese Detva

NÍZKA JASKYŇA PRI POTOKU Jaskyňa s dĺžkou 6m vytvorená v andezitových brekciách. Nachádza sa v pohorí Ostrôžky v nadmorskej výške 510m v katastri obce Horný Tisovník. …

Kalvárie v okrese Detva

DETVA S výstavbou Kalvárie sa začalo na jar v roku 1910. Bola postavená na mieste, kde pôvodne stáli tri kríže a obyvatelia Detvy toto miesto už Kalváriou nazývali. Ešte v tom istom roku bola výstavba Kalvárie dokončená a 17.septembra 1910 ju slávnostne posvätil kňaz rádu svätého Františka, bývalý detviansky kaplán M. Príkaský. Kalváriu tvorí 14 zastavení krížovej cesty a malá kaplnka. Zastavenia sú malé murované hranolové stavbičky s …

Kaplnky v okrese Detva

DETVA. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie má jednoduchý obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym uzáverom, uprostred ktorého je umiestnená štuková socha Piety. Čelnú fasádu ukončuje trojuholníkový štít s drevenou zvoničkou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Umelecky sú zaujímavé vitrážové okná s postavami svätého Antona Paduánskeho, svätého Jozefa, svätého Štefana Kráľa a svätej Anny vyučujúcej Pannu …

Kaštiele v okrese Detva

Nemáme žiadne informácie o kaštieľoch v okrese. …

TOPlist