Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Detva

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji.

Rozloha:  449,2 km2

Počet obyvateľov:  32 135  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  71,69 ob./km2

Okresné mesto:  Detva

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Brezno, na východe a juhovýchode s okresom Rimavská Sobota, na juhu s okresmi Lučenec a Veľký Krtíš a na západe s okresom Zvolen.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Javorie (podcelky Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana), Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelky Detvianska kotlina, Rohy a Slatinská kotlina).

Najvyšší bod:  Poľana (1 457,8m), celok Poľana, podcelok Vysoká Poľana.

Najnižší bod: Hladina rieky Slatina na výtoku z okresu pri obci Vígľaš (337,8m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Slatinská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Klokoč

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Jašov Vrch Klokoč …

Korytárky

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec miestnou časťou obce Kriváň. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Korytárky   Zlatnô Do roku 1995 bolo samostatnou obcou. Opatrením 113/1995 účinným od 1.7.19 …

Kriváň

Kríže v okrese Detva

DETVA. Drevený kríž. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Drevený kríž ľudového charakteru z roku 1953 sa nachádza v časti Kostolná.   DETVA. Náhrobné kríže. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Súbor náhrobných krížov ľudového charakteru z 2.polovice 19.storočia sa nachádza na cintoríne. Autorom je J. Fekiač.   DETVA. Prícestný kríž. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Drevený p …

Látky

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Čechánky Látky Mláky Nový Svet Paseky Polianky …

Ľudová architektúra v okrese Detva

DETVA Na lazoch ešte stoja zrubové domy s dvormi obostavanými do uhla, aby chránili usadlosti pred vetrom. Na lúkach stoja jednopriestorové senníky s vysunutými strechami. Zameranie na chov dobytka a oviec určovalo zloženie stravy a odievania. Svojrázny variant stredoslovenského typu ľudového odevu, tzv. detviansky. Viaceré súčasti odevu sú originálne: mužský klobúčik s viacradovou retiazkou, krátka košeľa, viazanie vytkávanej plachty …

Maloplošné chránené územia v okrese Detva

NPR ZADNÁ POĽANA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1953, novelizované v roku 1993. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Zvolen. Vyhláškou 112/1999 z 3.5.1999, účinnou od 1.7.1999 bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Mala výmeru 695,09ha a nachádzala sa v CHKO Poľana. Novelizovaná bola v roku 2001. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1 …

TOPlist