Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Detva

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji.

Rozloha:  449,2 km2

Počet obyvateľov:  32 135  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  71,69 ob./km2

Okresné mesto:  Detva

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Brezno, na východe a juhovýchode s okresom Rimavská Sobota, na juhu s okresmi Lučenec a Veľký Krtíš a na západe s okresom Zvolen.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Javorie (podcelky Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana), Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelky Detvianska kotlina, Rohy a Slatinská kotlina).

Najvyšší bod:  Poľana (1 457,8m), celok Poľana, podcelok Vysoká Poľana.

Najnižší bod: Hladina rieky Slatina na výtoku z okresu pri obci Vígľaš (337,8m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Slatinská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Mohyly a mohylníky v okrese Detva

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Detva

  PODPOLIANSKE MÚZEUM V DETVE Sídlo múzea je na ulici Partizánska 63. Zriaďovateľom je mesto Detva. Je to regionálne múzeum dokumentujúce život, prácu a kultúr ľudu na Podpoľaní. Múzeum je jednou z najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo Mesto Detva 1.februára 1994. Prvé myšlienky vzniku múzea sa formovali v medzivojnovom období, ale nové možnosti pre aktivity tohoto charakteru nastali až po roku 1989, kedy sa m …

Pamätné tabule v okrese Detva

HRIŇOVÁ. Pamätná tabuľa sídla partizánskeho štábu. Pamiatkový objekt NKP Chata a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1975. Pamätná tabuľa na sídlo partizánskeho štábu je od roku 1954 osadená na chate, kde štáb sídlil. Chata sa nachádza v lokalite Poľana-Dudáš. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Detva

DETVA. Pomník A. Prokopa. Pomník rodáka a národovca A. Prokopa /1894-1919/. Nachádza sa pri kostole.   HRIŇOVÁ. Pamätné miesto SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätné miesto s pamätným priestorom na SNP. Nachádzajú sa tu bunkre a zákopy z roku 1944. Nachádza sa v lokalite Periská. Fyzický zánik.   HRIŇOVÁ. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 2.svetovej voj …

Pamiatkové územia v okrese Detva

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Podkriváň

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bukovinka Do roku 1993 bola obec miestnou časťou obce Budiná. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 sa osamostatnila, zlúčila sa s obcou Podkriváň a stala sa jej miestnou časťou.   Dolná Bzová   …

TOPlist