Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Detva

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji.

Rozloha:  449,2 km2

Počet obyvateľov:  32 135  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  71,69 ob./km2

Okresné mesto:  Detva

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Brezno, na východe a juhovýchode s okresom Rimavská Sobota, na juhu s okresmi Lučenec a Veľký Krtíš a na západe s okresom Zvolen.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Javorie (podcelky Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana), Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelky Detvianska kotlina, Rohy a Slatinská kotlina).

Najvyšší bod:  Poľana (1 457,8m), celok Poľana, podcelok Vysoká Poľana.

Najnižší bod: Hladina rieky Slatina na výtoku z okresu pri obci Vígľaš (337,8m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Slatinská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Detva

DETVA. Kostol Božieho milosrdenstva. Novodobý kláštorný rímsko-katolícky Kostol Božieho milosrdenstva sa nachádza v kláštore Bosých karmelitánok na ulici Jána Pavla II.   DETVA. Kostol svätého Františka z Assisi. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Františka z Assisi postavený v rokoch 1662-1664. V rokoch 1804-1805 bol nový kostol pristavaný k veži pô …

Ruiny a základy v okrese Detva

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Sídliská v okrese Detva

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Sochy a busty v okrese Detva

Nemáme žiadne informácie o sochách v okrese. …

TOPlist