Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Detva

Poloha:  Leží v centrálnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najmenším okresom v kraji.

Rozloha:  449,2 km2

Počet obyvateľov:  32 135  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  71,69 ob./km2

Okresné mesto:  Detva

Hranice územia:  Na severe hraničí s okresom Brezno, na východe a juhovýchode s okresom Rimavská Sobota, na juhu s okresmi Lučenec a Veľký Krtíš a na západe s okresom Zvolen.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z východu oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Javorie (podcelky Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana), Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelky Detvianska kotlina, Rohy a Slatinská kotlina).

Najvyšší bod:  Poľana (1 457,8m), celok Poľana, podcelok Vysoká Poľana.

Najnižší bod: Hladina rieky Slatina na výtoku z okresu pri obci Vígľaš (337,8m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Slatinská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Vígľaš

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Pstruša Vígľaš …

Vígľašská Huta-Kalinka

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Kalinka Vígľašská Huta …

Vojenské stavby v okrese Detva

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese.   …

Výrobné stavby v okrese Detva

Nemáme žiadne informácie o výrobných stavbách v okrese. …

Zvonice v okrese Detva

DÚBRAVY Zvonica z 19.storočia.   HORNÝ TISOVNÍK V časti Dolný Tisovník sa nachádza drevená zvonička z 19.storočia.   KLOKOČ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaná zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 18.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa na cintoríne.   LÁTKY Zvonica z 19.storočia.   SLATINSKÉ LAZY Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Drevená zvonica v š …

TOPlist