Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Krupina

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  584,9 km2

Počet obyvateľov:  22 225  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  38,06 ob./km2

Okresné mesto:  Krupina

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Banská Štiavnica, na severovýchode s okresom Zvolen a na juhovýchode s okresom Veľký Krtíš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhozápadu oblasť Podunajská nížina a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelok Ipeľská pahorkatina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Dačolomská planina, Bzovícka pahorkatina, Modrokamenské úboče a Závozská vrchovina) a Štiavnické vrchy (pdocelky Sitnianska vrchovina a Skalka).

Najvyšší bod:  Ľauchňa (778,1m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Skalka.

Najnižší bod: Hladina rieky Štiavnica na výtoku z okresu pri Dudinciach (135,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Ipeľská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Domaníky

Dopravné a športové stavby v okrese Krupina

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drienovo

Drobná architektúra v okrese Krupina

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Dudince

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Dudinciam potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Dudince Merovce  …

Evanjelické kostoly v okrese Krupina

CEROVO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1855-1859 na mieste staršieho kostola. Oltárny obraz od P. M. Bohúňa.   ČABRADSKÝ VRBOVOK Klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1773.   DEVIČIE Barokovo-klasicistický evanjelický kostol postavený v rokoch 1776-1785. Veža bola pristavaná v roku 1804.   DRÁŽOVCE Klasicistický evanjel …

Historické budovy v okrese Krupina

BZOVÍK. Kláštor premonštrátov. Národná kultúrna pamiatka Kláštor premonštrátov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor premonštrátov, cisterciátsky kláštor s opátstvom. Románsky kláštor, prepošstvo premonštrátov, bolo postavené v rokoch 1125-1131. V roku 1135 sa spomína ako „Bozouk“. Založil ho komes Lampert z rodu Hont-Poznanovcov ku cti svätého Štefana. Neskôr tu vzniklo premonštrátske prepošstvo. Po …

Hontianske Moravce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Kostolné Moravce Opatové Moravce …

TOPlist