Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Krupina

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  584,9 km2

Počet obyvateľov:  22 225  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  38,06 ob./km2

Okresné mesto:  Krupina

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Banská Štiavnica, na severovýchode s okresom Zvolen a na juhovýchode s okresom Veľký Krtíš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhozápadu oblasť Podunajská nížina a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelok Ipeľská pahorkatina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Dačolomská planina, Bzovícka pahorkatina, Modrokamenské úboče a Závozská vrchovina) a Štiavnické vrchy (pdocelky Sitnianska vrchovina a Skalka).

Najvyšší bod:  Ľauchňa (778,1m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Skalka.

Najnižší bod: Hladina rieky Štiavnica na výtoku z okresu pri Dudinciach (135,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Ipeľská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Litava

Ľudová architektúra v okrese Krupina

BZOVÍK Ľudová architektúra typických hontianskych domov z kameňa. Okná sú chránené železnými okenicami.   DEVIČIE   Ľudový dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaný ľudový dom z roku 1837. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Devičie 23.   HONTIANSKE NEMCE Staršia generácia dodnes nosí tradičný bohato zdobený vyšívaný kroj. Známa …

Maloplošné chránené územia v okrese Krupina

NPR MÄSIARSKY BOK Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Zvolen. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.278.100m2. Ochrana lesného komplexu s fragmentami pôvodných alebo málo pozmenených lesných porastov na svahoch so zvislými andezitovými bralami a recentnými suti …

Medovarce

Mohyly a mohylníky v okrese Krupina

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Krupina

  MÚZEUM ANDREJA SLÁDKOVIČA V KRUPINE Sídlo múzea je na ulici Sládkovičova 51/20. Zriaďovateľom je mesto Krupina. Múzeum je zamerané na dokumentovanie, skúmanie a prezentovanie dejín, prírodného a kultúrneho dedičstva Krupiny a regiónu severný Hont. Storočia si Krupinčania uchovávali kráľovské privilégia a dôležité listiny ako dôkazy veľkej histórie ich mesta a s hrdosťou, ale aj s dávkou opatrnosti ich skladovali v najbezpečn …

Pamätné tabule v okrese Krupina

CEROVO. Pamätná tabuľa S. Zocha. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa politika, biskupa a rodáka Samuela Zocha /1882-1928/. Od roku 193 je osadená na fasáde pamätného domu č.114.   ČABRADSKÝ VRBOVOK. Pamätná tabuľa M. Mudroňa. Pamätná tabuľa právnika a publicistu Michala Mudroňa /1835-1887/.   ČABRADSKÝ VRBOVOK. Pamätná tabuľa P. Mudroňa. Pamiatkový objekt NKP Pamä …

TOPlist