Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Krupina

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  584,9 km2

Počet obyvateľov:  22 225  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  38,06 ob./km2

Okresné mesto:  Krupina

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Nitrianskym krajom. Na severozápade hraničí s okresom Banská Štiavnica, na severovýchode s okresom Zvolen a na juhovýchode s okresom Veľký Krtíš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhozápadu oblasť Podunajská nížina a ostatné územie pokrýva oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelok Ipeľská pahorkatina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Dačolomská planina, Bzovícka pahorkatina, Modrokamenské úboče a Závozská vrchovina) a Štiavnické vrchy (pdocelky Sitnianska vrchovina a Skalka).

Najvyšší bod:  Ľauchňa (778,1m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Skalka.

Najnižší bod: Hladina rieky Štiavnica na výtoku z okresu pri Dudinciach (135,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Ipeľská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 34 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Krupina

HONTIANSKE NEMCE. Pomník padlým v SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pomník padlým v SNP z roku 1969. Nachádza sa pri horárni.   KRUPINA. Pomník Sovietskej armády. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pomník sovietskej armády z roku 1950. Autorom je F. Štefunko. Nachádza sa v juhozápadnej časti Svätotrojičného námestia v Pamiatkovej zóne.   SEBECHLEBY. Pomník padlým. Národná kultúrna p …

Pamiatkové územia v okrese Krupina

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA SEBECHLEBY V časti chotára Stará Hora sa od 21.1.1981 nachádza pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva. Chránený je komplex vinohradníckych pivníc a jedno až dvojpriestorových vinohradníckych domčekov so stĺpovým podstením. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádzalo 89 kultúrnych pamiatok.   PAMIATKOVÁ ZÓNA KRUPINA Územie mesta bolo 29.5.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu …

Pravoslávne kostoly v okrese Krupina

HONTIANSKE MORAVCE. Chrám uspenia Presvätej Bohorodičky. Moderný pravoslávny Chrám uspenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí. …

Predajne v okrese Krupina

KAP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Relax v okrese Krupina

KAR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Krupina

BZOVÍK. Kostol svätého Štefana Kráľa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorogotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa z roku 1606. Upravovaný bol v 18.storočí a v roku 1957. V interiéri sa nachádza kamenná krstiteľnica. Nachádza sa v strede obce.   ČABRADSKÝ VRBOVOK. Kostol svätého Štefana Kráľa. Rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa. Zrúcanina z roku 1750.   ČEKOVCE. …

TOPlist