Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Lučenec

Poloha:  Leží v južnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  825,6 km2

Počet obyvateľov:  73 590  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  89,30 ob./km2

Okresné mesto:  Lučenec

Hranice územia:  Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Veľký Krtíš, na severozápade s okresom Detva, na severovýchode s okresom Poltár a na východe s okresom Rimavská Sobota.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhovýchodu Matransko-slanská oblasť, centrálnu časť pokrýva Lučensko-košická zníženina, v severovýchodnej časti je to oblasť Slovenské rudohorie a na západe oblasť Slovenské stredohorie. Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Fiľakovská brázda, Hajnáčska vrchovina a Mučínska vrchovina). Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Lučenská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie) a Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelok Detvianska kotlina).

Najvyšší bod:  Vrchdobroč (917,5m), celok Veporské vrchy, podcelok Sihlianska planina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z okresu pri obci Trenč (158,6m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 55 obcí.

» Zaujímavosti

Územia európskeho významu v okrese Lučenec

CEROVÁ VRCHOVINA /SKUEV0357/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Cerová vrchovina – lesné biotopy vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 2.626,48ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a pi …

Veľká nad Ipľom

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Veľká nad Ipľom Veľké Dálovce …

Vidiná

Vojenské stavby v okrese Lučenec

FIĽAKOVO. Bašta. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná kruhová bašta, veža mestského opevnenia. Nachádza sa na ulici Baštová 52.   ĽUBOREČ. Tatárske pivnice. Neďaleko obce sa v lese nachádzajú dve pivnice vytesané do skaly. Pravdepodobne slúžili ako úkryt obyvateľov a dobytka pred tatárskym nájazdom. …

Výrobné stavby v okrese Lučenec

ÁBELOVÁ. Bryndziareň. Bývalá továreň na bryndzu.   HALIČ. Manufaktúra na majoliku. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Baroková budova manufaktúry z 2.polovice 18.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1896 a 1945. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v obci Halič 50.   HALIČ. Manufaktúra na súkno. Klasicistická budova bývalej manufaktúry na súk …

TOPlist