Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Lučenec

Poloha:  Leží v južnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  825,6 km2

Počet obyvateľov:  73 590  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  89,30 ob./km2

Okresné mesto:  Lučenec

Hranice územia:  Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Veľký Krtíš, na severozápade s okresom Detva, na severovýchode s okresom Poltár a na východe s okresom Rimavská Sobota.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhovýchodu Matransko-slanská oblasť, centrálnu časť pokrýva Lučensko-košická zníženina, v severovýchodnej časti je to oblasť Slovenské rudohorie a na západe oblasť Slovenské stredohorie. Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Fiľakovská brázda, Hajnáčska vrchovina a Mučínska vrchovina). Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Lučenská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie) a Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelok Detvianska kotlina).

Najvyšší bod:  Vrchdobroč (917,5m), celok Veporské vrchy, podcelok Sihlianska planina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z okresu pri obci Trenč (158,6m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 55 obcí.

» Zaujímavosti

Cintoríny v okrese Lučenec

PRŠA. Pohrebisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Stredoveké pohrebisko zo 7.-8.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa pri sútoku riek Suchá a Belina v lokalite Beresz, Borszeg. …

Divín

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Divín Divínske Lazy …

Dobroč

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Brestina Diel Dobroč Herman Malá Dolina Veľká Dolina …

Dopravné a športové stavby v okrese Lučenec

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Lučenec

HALIČ. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková fontána z 18.storočia. Upravovaná bola v 19.-20.storočí. Nachádza sa v areáli Haličského zámku.   HALIČ. Rozárium. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková stavba rozária s historickou zeleňou z 18.storočia. Nachádza sa v areáli Haličského zámku.   VIDINÁ. Rozárium. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s a …

Evanjelické kostoly v okrese Lučenec

ÁBELOVÁ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1826-1829. V interiéri sa nachádza rokokový oltár z konca 18.storočia.   BUDINÁ Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1809. V roku 1909 bol obnovený.   ČAKANOVCE Ranogotický evanjelický kostol zo začiatku 14.storočia.   DOBROČ Ranogotický evanjelický kostol z konca 13.sto …

Fiľakovo

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Fiľakovu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Fiľakovské Kováče

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Fiľakovské Kľačany Fiľakovské Kováče Kurtáň …

TOPlist