Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Lučenec

Poloha:  Leží v južnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  825,6 km2

Počet obyvateľov:  73 590  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  89,30 ob./km2

Okresné mesto:  Lučenec

Hranice územia:  Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Veľký Krtíš, na severozápade s okresom Detva, na severovýchode s okresom Poltár a na východe s okresom Rimavská Sobota.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhovýchodu Matransko-slanská oblasť, centrálnu časť pokrýva Lučensko-košická zníženina, v severovýchodnej časti je to oblasť Slovenské rudohorie a na západe oblasť Slovenské stredohorie. Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Fiľakovská brázda, Hajnáčska vrchovina a Mučínska vrchovina). Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Lučenská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie) a Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelok Detvianska kotlina).

Najvyšší bod:  Vrchdobroč (917,5m), celok Veporské vrchy, podcelok Sihlianska planina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z okresu pri obci Trenč (158,6m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 55 obcí.

» Zaujímavosti

Halič

Historické budovy v okrese Lučenec

ÁBELOVÁ. Bývalá fara. Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Novoklasicistická budova evanjelickej fary. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná. Pôsobila tu 25 rokov spisovateľka Božena Slančíková-Timrava /1867-1951/. Napísala tu väčšinu svojich diel. Nachádza sa v obci Ábelová 128 pri evanjelickom kostole. …

Holiša

Hradiská v okrese Lučenec

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Lučenec

DIVÍN Zrúcaniny gotického hradu postaveného na prelome 13. a 14.storočia (1275-1320) na ochranu cesty do stredoslovenskej banskej oblasti. Nachádza sa na nevysokom pahorku Revúckej vrchoviny priamo nad centrom obce Divín. Prvá písomná zmienka o hrade spolu s osadou pochádza z roku 1329. Bol centrom panstva Divín. Postavil ho pravdepodobne príslušník rodu Lošonciovcov z rodu Tomaj z Lučenca. Tí ho od polovice 14.storočia postupne prebud …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Lučenec

ÁBELOVÁ. Kamenné náhrobníky. Národná kultúrna pamiatka Súbor náhrobníkov vyhlásená v roku 1963. Kamenné náhrobníky v ľudovom charaktere z 19.-20.storočia. Nachádzajú sa v časti Nedelište na cintoríne.   ÁBELOVÁ. Súbor náhrobníkov v Ábelovej. Národná kultúrna pamiatka Súbor náhrobníkov vyhlásená v roku 1963. Náhrobníky z 19.storočia. Nachádzajú sa v časti Ábelová na evanjelickom cintoríne.   ÁBELOVÁ. Súbor náhrobníkov …

Jaskyne v okrese Lučenec

BALVANOVÁ JASKYŇA Sutinová jaskyňa s dĺžkou 9m a hĺbkou 5m vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Ostrôžky v nadmorskej výške 730m v katastri obce Tuhár.   BELINSKÁ JASKYŇA Jaskyňa s dĺžkou 5m vytvorená v bazaltoch. Nachádza sa v pohorí Cerová vrchovina, v Hajnáčskej vrchovine v nadmorskej výške 460m v katastri obce Belina.   BUDINSKÁ JASKYŇA Jaskyňa s dĺžkou 3m vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Ostrôžky v na …

Jelšovec

Kalonda

TOPlist