Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Lučenec

Poloha:  Leží v južnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  825,6 km2

Počet obyvateľov:  73 590  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  89,30 ob./km2

Okresné mesto:  Lučenec

Hranice územia:  Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Veľký Krtíš, na severozápade s okresom Detva, na severovýchode s okresom Poltár a na východe s okresom Rimavská Sobota.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhovýchodu Matransko-slanská oblasť, centrálnu časť pokrýva Lučensko-košická zníženina, v severovýchodnej časti je to oblasť Slovenské rudohorie a na západe oblasť Slovenské stredohorie. Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Fiľakovská brázda, Hajnáčska vrchovina a Mučínska vrchovina). Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Lučenská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie) a Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelok Detvianska kotlina).

Najvyšší bod:  Vrchdobroč (917,5m), celok Veporské vrchy, podcelok Sihlianska planina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z okresu pri obci Trenč (158,6m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 55 obcí.

» Zaujímavosti

Kalvárie v okrese Lučenec

FIĽAKOVO Baroková kalvária z polovice 18.storočia. …

Kaplnky v okrese Lučenec

ČAKANOVCE Klasicistická kaplnka bola postavená na začiatku 19.storočia.   DIVÍN. Kaplnka svätej Anny. Neskorobaroková Kaplnka svätej Anny z roku 1775 ako pútnické miesto. Nachádza sa pri kalvárii v sedielku na južnej strane hradu.   FIĽAKOVSKÉ KOVÁČE. Kaplnka Ružencovej Panny Márie. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka Ružencovej Panny Márie z polovice 18.storočia. Nachádza sa v časti Fiľakovské Kľačany.   POD …

Kaštiele v okrese Lučenec

ČAKANOVCE Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.   ČAMOVCE Klasicistický kaštieľ z 1.polovice 19.storočia.   DIVÍN Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a opevnenie vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Pôvodný stredoveký hrádok z 15.storočia bol súčasťou hradného areálu. V roku 1670 bol pristavaním opevnenia so štyrmi bastiónmi prestavaný na renesančný kaštieľ. V 16. a 17.stor …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Lučenec

FIĽAKOVO Dôkazom oživenia protestantských tradícií zo 16.-17.storočia je nový kostol reformovanej cirkvi vysvätený v roku 2002.   LUČENEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Novogotický jednoloďový kalvínsky reformovaný kostol postavený v rokoch 1851-1853. Autorom projektu stavby bol viedenský architekt Francz Wieser. Staviteľom bol Mikuláš Iszó. V roku 1896 bola dostavaná 64m vysoká veža, ukončená ihlancom a mak …

Kríže v okrese Lučenec

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Lehôtka

Lentvora

Lipovany

TOPlist