Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Lučenec

Poloha:  Leží v južnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  825,6 km2

Počet obyvateľov:  73 590  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  89,30 ob./km2

Okresné mesto:  Lučenec

Hranice územia:  Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Veľký Krtíš, na severozápade s okresom Detva, na severovýchode s okresom Poltár a na východe s okresom Rimavská Sobota.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhovýchodu Matransko-slanská oblasť, centrálnu časť pokrýva Lučensko-košická zníženina, v severovýchodnej časti je to oblasť Slovenské rudohorie a na západe oblasť Slovenské stredohorie. Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Fiľakovská brázda, Hajnáčska vrchovina a Mučínska vrchovina). Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Lučenská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie) a Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelok Detvianska kotlina).

Najvyšší bod:  Vrchdobroč (917,5m), celok Veporské vrchy, podcelok Sihlianska planina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z okresu pri obci Trenč (158,6m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 55 obcí.

» Zaujímavosti

Lovinobaňa

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Lovinobaňa Uderiná …

Ľuboreč

Lučenec

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Lučencu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Lučenec Malá Ves Opatová  …

Ľudová architektúra v okrese Lučenec

ÁBELOVÁ Sčasti zachovaný folklór, krásny ábelovský kroj.   BUDINÁ Zástavbu charakterizujú zrubové a murované domy omietnuté a obielené, s valbovou strechou.   KALONDA   Ľudový dom s areálom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Mierová 57 na konci obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Tehlový ľudový dom z roku 1895. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriest …

Lupoč

Maloplošné chránené územia v okrese Lučenec

NPR POHANSKÝ HRAD Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1958, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Novelizovaná bola v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 2.233.500m2. Chránené územie bolo vyhlásené na ochranu najzachovalejšej a najtypickejšej náhornej plošiny na bazaltovom pokrove na Slovensku, ktorá …

Mašková

Mikušovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec mestskou časťou Lučenca. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist