Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Lučenec

Poloha:  Leží v južnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  825,6 km2

Počet obyvateľov:  73 590  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  89,30 ob./km2

Okresné mesto:  Lučenec

Hranice územia:  Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Veľký Krtíš, na severozápade s okresom Detva, na severovýchode s okresom Poltár a na východe s okresom Rimavská Sobota.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhovýchodu Matransko-slanská oblasť, centrálnu časť pokrýva Lučensko-košická zníženina, v severovýchodnej časti je to oblasť Slovenské rudohorie a na západe oblasť Slovenské stredohorie. Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Fiľakovská brázda, Hajnáčska vrchovina a Mučínska vrchovina). Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Lučenská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie) a Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelok Detvianska kotlina).

Najvyšší bod:  Vrchdobroč (917,5m), celok Veporské vrchy, podcelok Sihlianska planina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z okresu pri obci Trenč (158,6m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 55 obcí.

» Zaujímavosti

Mohyly a mohylníky v okrese Lučenec

RATKA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Praveká mohyla. Upravovaná bola v 2.storočí p. n. l. Nachádza sa na ľavom brehu rieky Babia v časti Malá Ratka. …

Mučín

Múzeá v okrese Lučenec

  HRADNÉ MÚZEUM VO FIĽAKOVE Sídlo múzea je na ulici Hlavná 14. Zriaďovateľom je mesto Fiľakovo. Je to regionálne múzeum dokumentujúce dejiny mesta Fiľakovo s dôrazom na dejiny hradu Fiľakovo. O zriadení hradného múzea sa vo Fiľakove začalo uvažovať už v roku 1941. Pôvodcom myšlienky bol františkánsky páter K. König, ktorý založil prvú Hradnú komisiu. Komisia začala zhromažďovať finančné prostriedky na založenie inštitúcie a Ma …

Mýtna

Nové Hony

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 2001 bola obec v okrese Poltár. Nariadením 388/2001 účinným od 1.1.2002 bola zaradená do okresu Lučenec.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Nové Hony   Ružová Osada  …

Pamätné tabule v okrese Lučenec

ÁBELOVÁ. Pamätná tabuľa B. Slančíkovej-Timravy. Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy /1867-1951/. Je pamiatkou na to, že na tejto fare pôsobila 25 rokov a napísala tu väčšinu svojich diel. Od roku 1962 je osadená na budove bývalej evanjelickej fary č.128.   LOVINOBAŇA. Pamätná tabuľa RNV. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamät …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Lučenec

BUDINÁ. Pamätník padlým. Nad obcou sa nachádza pamätník padlým obyvateľom obce.   FIĽAKOVO. Pamätné miesto. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätné miesto Vöröskö s pomníkom na pamiatku štrajku v roku 1936. Pomník bol odhalený 26.8.1961. Nachádza sa na vrchu Červená skala.   HALIČ. Pomníky padlých. V obci sa nachádzajú pomníky padlých v 1. a 2.svetovej vojne.   ĽUBOREČ. Pamätný priestor. Národn …

Pamiatkové územia v okrese Lučenec

PAMIATKOVÁ ZÓNA LUČENEC Územie mesta bolo 29.6.1995 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA POLICHNO Územie obce bolo 15.10.1996 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu. …

TOPlist