Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Lučenec

Poloha:  Leží v južnej časti Banskobystrického kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  825,6 km2

Počet obyvateľov:  73 590  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  89,30 ob./km2

Okresné mesto:  Lučenec

Hranice územia:  Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Veľký Krtíš, na severozápade s okresom Detva, na severovýchode s okresom Poltár a na východe s okresom Rimavská Sobota.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhovýchodu Matransko-slanská oblasť, centrálnu časť pokrýva Lučensko-košická zníženina, v severovýchodnej časti je to oblasť Slovenské rudohorie a na západe oblasť Slovenské stredohorie. Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Cerová vrchovina (podcelky Bučenská vrchovina, Fiľakovská brázda, Hajnáčska vrchovina a Mučínska vrchovina). Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Juhoslovenská kotlina (podcelok Lučenská kotlina). Z oblasti Slovenské rudohorie sú to celky Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie) a Veporské vrchy (podcelok Sihlianska planina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Ostrôžky a Zvolenská kotlina (podcelok Detvianska kotlina).

Najvyšší bod:  Vrchdobroč (917,5m), celok Veporské vrchy, podcelok Sihlianska planina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z okresu pri obci Trenč (158,6m), celok Juhoslovenská kotlina, podcelok Lučenská kotlina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 55 obcí.

» Zaujímavosti

Prša

Radzovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Obručná Radzovce …

Rapovce

Ratka

Relax v okrese Lučenec

LCR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Lučenec

BELINA. Kostol nanebovstúpenia Pána. Secesný rímsko-katolícky Kostol nanebovstúpenia Pána bol postavený v roku 1896. V roku 1928 bol rozšírený.   BISKUPICE. Kostol svätého Štefana Kráľa. Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v roku 1728. V roku 1818 bol rozšírený. V interiéri sa nachádza mramorová krstiteľnica z 1.polovice 18.storočia.   BOĽKOVCE. Kostol Panny Márie Fatimskej. M …

Ruiny a základy v okrese Lučenec

LUPOČ. Ruina kostola. Kostolík svätého Antona Paduánskeho bol postavený v roku 1696. Dal ho postaviť gróf Adam Forgáč. V roku 1754 ho obnovil Ján Forgáč. Pomenovanie kostolík získal po šíriteľovi rehole františkánov v Afrike, Antonovi Paduánskom. Prvé bohoslužby tu konal Juraj Majus zo Starej Haliče. Dnes z neho existujú len ruiny základov. Nachádzajú sa na okraji lesa Vinný vrch pri obci. Pri kostolíku bola Jánom Forgáčom v roku 1753 …

Ružiná

TOPlist