Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Banská Bystrica

Poloha:  Leží v severnej časti Banskobystrického kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  809,4 km2

Počet obyvateľov:  110 941  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  137,05 ob./km2

Okresné mesto:  Banská Bystrica

Hranice územia:  Na severozápade hraničí so Žilinským krajom. Na západe hraničí s okresom Žiar nad Hronom, na juhu s okresom Zvolen a na východe s okresom Brezno.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahujú na severe Fatransko-tatranská oblasť, z východu sem zasahuje oblasť Slovenské rudohorie a ostatné územie pokrýva Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Horehronské podolie (podcelok Lopejská kotlina), Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), Veľká Fatra (podcelky Bralná Fatra, Hôľna Fatra a Zvolen) a Starohorské vrchy (podcelok Kordícka brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Čierťaž). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát, Malachovské predhorie a Turovské predhorie), Poľana (podcelky Detvianske predhorie a Vysoká Poľana) a Zvolenská kotlina (podcelky Bystrická vrchovina, Bystrické podolie, Ponická vrchovina, Povraznícka brázda, Sliačská kotlina a Zvolenská pahorkatina).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Rieka Hron na výtoku z okresu pri obci Hronsek (304,0m), celok Zvolenská kotlina, podcelok Sliačská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Badín

Baláže

Banská Bystrica

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Banskej Bystrici potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Banská Bystrica Iliaš Jakub Kostiviarska Kráľová Kremnička Majer Podlavice Radvaň Rakytovce Rudlová Sá …

Brusno

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Brusno Brusno-kúpele Ondrej nad Hronom …

Budovy v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Kňazský seminár. Novostavba kňazského seminára svätého Františka Xaverského.   BALÁŽE. Dom pamätný. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bol sídlom partizánskeho štábu. Nachádza sa v obci Baláže 71.   BANSKÁ BYSTRICA. Administratívna budova. Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná administratívna bu …

Bytové domy v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 25. Dom Banskobystrickej mestskej sporiteľne. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Secesný dom postavený v roku 1896. Je trojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom, v minulosti i hotel, sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BANSKÁ BYSTRICA. Kukučínova 5. Porgespalota. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesný dom bol postavený  začiatkom 20.storočia. Má pôdorys v tva …

Čerín

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Čačín Čerín …

Chránené stromy v okrese Banská Bystrica

BAZA PRI KATOLÍCKOM GYMNÁZIU Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2003. Baza čierna. Ochrana stromu, ktorý je svojimi rozmermi, ekologickou a estetickou hodnotou významný hlavne z vedeckého hľadiska. Strom s obvodom kmeňa 165cm a priemerom koruny 10m. Nachádza sa v Banskej Bystrici.   BREST NA BAKOSSOVEJ ULICI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 2000. Brest hrabolistý s výškou 26m, obvodom kmeňa 503cm, priemerom koruny …

Cintoríny v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Evanjelický cintorín. Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Evanjelický cintorín sa nachádza na ulici Lazovná severne od historického jadra. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Barokový evanjelický cintorín bol zriadený po roku 1688. Upravovaný bol pred rokom 1859, pred rokom 1905, v rokoch 1905-1910 a v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Za pamiatkový objekt bol vyhlá …

TOPlist