Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Badín

Baláže

Banská Bystrica

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Banskej Bystrici potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Banská Bystrica Iliaš Jakub Kostiviarska Kráľová Kremnička Majer Podlavice Radvaň Rakytovce Rudlová Sá …

Brusno

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Brusno Brusno-kúpele Ondrej nad Hronom …

Budovy v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Kňazský seminár. Novostavba kňazského seminára svätého Františka Xaverského.   BALÁŽE. Dom pamätný. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bol sídlom partizánskeho štábu. Nachádza sa v obci Baláže 71.   BANSKÁ BYSTRICA. Administratívna budova. Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná administratívna bu …

Bytové domy v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Horná 25. Dom Banskobystrickej mestskej sporiteľne. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Secesný dom postavený v roku 1896. Je trojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom, v minulosti i hotel, sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BANSKÁ BYSTRICA. Kukučínova 5. Porgespalota. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesný dom bol postavený  začiatkom 20.storočia. Má pôdorys v tva …

Čerín

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Čačín Čerín …

Cintoríny v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Evanjelický cintorín. Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 1963. Evanjelický cintorín sa nachádza na ulici Lazovná severne od historického jadra. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cintorín. Barokový evanjelický cintorín bol zriadený po roku 1688. Upravovaný bol pred rokom 1859, pred rokom 1905, v rokoch 1905-1910 a v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Za pamiatkový objekt bol vyhlá …

TOPlist