Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Banská Bystrica

DOLNÝ HARMANEC. Vodný žľab. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Drevený vodný žľab (rizňa) z 19.storočia na spúšťanie dreva. Má dĺžku 2.450m. Nachádza sa v doline Rakytov. Stále je funkčný.   HRONSEK. Koniareň. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Koniareň postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v roku 1576 a okolo roku 1920. Prevláda ranorenesančný sloh. Je jednopriestorová, s obdĺžniko …

Drobná architektúra v okrese Banská Bystrica

BRUSNO. Fontána.   HRONSEK. Fontána. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963.  Baroková fontána. Nachádza sa v parku Hronseckého kaštieľa na Hronseckej ceste 63.   HRONSEK. Kamenná studňa. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Vybudovaná bola v 15.storočí. Upravovaná bola v roku 1576 a v 50.rokoch 20.storočia. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v areáli Géciovského kaštieľa p …

Ruiny a základy v okrese Banská Bystrica

HRONSEK. Archeologické nálezisko. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2001. Slovanské sídlisko z 9.storočia a renesančné opevnenie z 15.storočia. Upravované bolo v roku 1576 a okolo roku 1920. Nachádza sa v areáli Géciovského kaštieľa na Zámockej ulici.   ĽUBIETOVÁ. Ruina vysokej pece. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Ruina vysokej pece postavenej v roku 1795. Nachádza sa v lokalite Tri vo …

Vojenské stavby v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hradbový múr. Renesančný hradbový múr z roku 1586. Upravovaný bol v 17.storočí. Nachádza sa pri baštách na Námestí Štefana Moyzesa. Bašta. Renesančná, tzv. Katova bašta z 2.polovice 16.storočia. Má jednopriestorovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je dvojpodla …

Výrobné stavby v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Hámor. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1972. Nachádza sa na ulici Laskomerská 2. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Hámor. Renesančná stavba medeného hámru, hiarty, z roku 1496. Upravovaná bola v 16. a 17.storočí, po roku 1761, a v 19. a 20.storočí. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom nepravidelného obdĺžnika. Klasicistická stavba zlievarne, valcovne a skladov z roku 1851. Upra …

TOPlist