Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Kríže v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Kríž s korpusom na podstavci. Pamiatkové objekty NKP Kostol s opevnením vyhlásené v roku 2017. Liatinový kríž s korpusom stojí na štvorcovom kamennom podstavci. Novogotické dielo z roku 1899. Nachádza sa južne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Jakuba staršieho východne od vstupu do areálu kostola. Kostol stojí v mestskej časti Kostiviarska na Jakubskej ceste.   BANSKÁ BYSTRICA. Liatinový kríž. Pamiatkový …

Lučatín

Ľudová architektúra v okrese Banská Bystrica

BALÁŽE Pôvodná ľudová architektúra sa po vypálení obce už nezachovala.   DONOVALY Domy s prvkami ľudovej architektúry.   HIADEĽ   Ľudový dom č.110. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Zrubový ľudový dom z konca 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1943, 1992 a 1999-2003. Prízemná stavba s trojdielnou a trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce Hiadeľ 110 pri hlav …

Malachov

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec mestskou časťou Banskej Bystrice. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Medzibrod

Meštianske domy v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Bakossova 2. Vodárenský domček. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný meštiansky dom postavený v roku 1562. Upravovaný bol v rokoch 1640-1662 a v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Autorom stavby je Oswald. Solitér sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   BANSKÁ BYSTRICA. Bakossova 4. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1955. Renesančný me …

Mestské paláce v okrese Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA. Biskupský palác. Národná kultúrna pamiatka Biskupský palác a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný biskupský palác. Neskorobaroková stavba postavená v roku 1783. Upravovaná bola v roku 1787. Pamätný je v súvislosti s biskupom Štefanom Moyzesom /1797-1869/. Nachádza sa na Námestí SNP 19 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Pamätná tabuľa Š. Moyzesa. (Pozri Pamätné tabu …

Mohyly a mohylníky v okrese Banská Bystrica

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

TOPlist