Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Môlča

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dolná Môlča Horná Môlča Prostredná Môlča …

Motyčky

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Jergaly Motyčky Štubne …

Múzeá v okrese Banská Bystrica

  MÚZEUM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA Sídlo múzea je na ulici Kapitulská 23 v Banskej Bystrici. Zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Je to špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou dokumentujúce vývoj slovenskej spoločnosti v období 2.svetovej vojny a protifašistického odboja. Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bolo založené 8.5.1955. Svojim poslaním a činnosťou nadviazalo na …

Nemce

Oravce

Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Pamätná tabuľa A. H. Krčméryho. Pamätná tabuľa hudobníka, zberateľa ľudových piesní a vlastivedného pracovníka A. H. Krčméryho /1822-1891/, ktorý v obci pôsobil a zomrel.   BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa M. Bela-Funtíka. Pamiatkový objekt NKP Špitál s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa polyhistora Mateja Bela-Funtíka /1687-1749/. Je osadená na budove bývalého mestského špitála na ulici Dolná 47 v Mestskej p …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Pamätník na vpád. Pamätník na vpád maďarských boľševikov v roku 1919.   BADÍN. Pamätník SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Pamätník SNP bol odhalený v roku 1975. Autormi pamätníka sú A. Vika a E. Stančík. Nachádza sa pred obcou.   BALÁŽE. Pamätné miesto Kalište. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto s pomníkom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätný priestor. …

Pamiatkové územia v okrese Banská Bystrica

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA BANSKÁ BYSTRICA Historické jadro mesta bolo 18.5.1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 108/2004 z 10.2.2004 s účinnosťou od 1.3.2004 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervácie v súvislosti s ich oh …

Podkonice

TOPlist